EU-tukipaketti 2021/1, velkaantuminen ja hallituksen luottamus

picTUKIPAKETTI
Suomi ottaisi ”Elvytyspaketin”, EU:n 2021/1-tukipaketin mukaan n. 7 mrd lisää velkaa ja antaisi EU:lle ja saisi n. 2mrd. Suomi otti v. 2020 18 mrd lisää velkaa. Sen elvytyksen tulos ei näy vaan rahat meni. Nyt jo lisätalousarviossa keväällä päätettiin ottaa v. 2021 11,7 mrd lisää lainaa ja 137 mrd asti.  Vuoden budjetti on 58-64 mrd. Lopulta sinä maksat etukäteen otetun verosumman, ellet elä tuilla.  EU:n asialla olevat puolueet sanoo kyllä tukipaketille tai jättävät äänestämättä, Suomen puolella olevat sanovat ei.

Kyllä tai tyhjä tarkoittaa, että Suomi saa maksaa 7 mrd ulos ja ottaa lainaa ja saa EU-politiikkaan sidottua palautusta 2 mrd, eli n. 30% tai 1/3-osan. On jo puhuttu seuraavasta yhteisestä EU-velasta ja muiden maiden tukemisesta jatkona. Hallituksen tarkoitus on jättää työllistämistavoite hoitamatta ja siirtää se seuraaville hallituksille ja nostaa 80 000- 100 000:een. Oma elvytys v. 2020 ei auttanut.

Tukipaketille ei äänestävät antavat Suomelle mahdollisuuden elvyttää omalla rahallaan 100% maataan vaikka koko 7 mrd:lla. Samalla luultavasti hallitus kaatuisi kun EU:n projekti ei menisi läpi. Yleensä elvytys ohjataan järkeviin ja välttämättömiin julkisiin investointeihin, jotka tasoittavat talouden laskua ja järkeviin tukiin, jotka tehostavat ja työllistävät. Näin ei ole tehty, eikä edelliset 18 miljardit näy työllisyydessä tai elvytyksenä. Hallitus haluaisi ohjata EU-palautuksen ideologisesti 50% vihersiirtymään ja 50 % tietoliikenneverkkoihin.

Suomalaisille yrityksille on haittaa tukea kilpailijayrityksiä (esim. akkuteollisuus) tai antaa rahat asiakkaille ostaa muualta. Tämän on ekonomitkin todenneet. Mm. Italia ja Kreikka ei ole verottanut tarpeeksi omiaan ja nyt haetaan verot Suomesta. Suomen ulkomaankauppa Kreikkaan on vähäistä. Asia on euron yhteisvastuiden valuvian korjaamista, eikä liity koronaan. Solidaarisuus on EU-idealogiaa ja haitallista Suomelle. Suomi ottaa lisää vastuita ja lainaa. Asiaa ei perustella järjellä vaan käytetään EU-mainekorttia totella EU:n muita maita, eli ulkovaltoja. On kyselty, mistä puolueita ohjataan ja miten palkitaan halutuista päätöksistä.

KOKOOMUS
Kokoomus äänestää tyhjää EU:n elvytyspaketille. Se ja on vaa’ankielenä, eli ottaa kantaa ja antaa tukensa vasemmistohallitukselle ja sen jatkolle ja velanotolle. Se voisi kaataa hallituksen kun EU:n tukipakettiin 2021/1 vaaditaan 2/3 tuki eduskunnassa. Kun 38 kokoomuslaista ei äänestä niin hallitukselle riittää 108 ääntä 2/3 enemmistöön, ja hallituksella on 117. Usein tilanteessa tehdään kauppaa.

Lisäys 2021-05-09
Taipuuko Suomi gansterien ehtoihin? Puppua on että EU:n budjetti 7 vuodelle olisi tästä 750 mrd ”elvytyspaketista” kiinni, samoin muut perustelut. Jäsenmaat maksavat erikseen EU:n budjetit ja osa on omaa veroa, tulleina ym. Perusteluna on huhu, että jotain ikävää tapahtuu jos ette maksa. Asiaton ja gansterin perustelu. Paketilla eiole tekemistä koronan kanssa vaan ne ongelmat oli piigs-maissa jo ennekin, kuten Italia, Krikka, Irlanti jne. Näitä edelsi muut tukipaketit ja 1500 mrd euron rahan painaminen. Niillä maksettiin mm. maiden julkisia menoja ja ostettiin arvottomia arvopapereita sijoittajilta.

Paketissa saadaan 1/3 omista rahoista. 6600 miljoonalla saisi vanhuspalvelut, sivistyksen, peruspalvelut ja muut kuntoon. Nyt koulutuksasta leikataan kymmeniä miljoonia ja turvetukina annetaan 70 milj jne. Eli pikkurahaa. Todellisuudessa velkavetoinen hallitus törsää yli 500 milj yli budjettinsa ja yli 10 000 miljoonaa keskimäärin yli vuositulojensa, paketista 4200 milj. lisää lainaa ja jättää kansalle maksettavaksi. Ja siis 58-63 mrd budjetista, eli ei kestävää taloudenhoitoa. Koronan vaikutus on pari mrd tuosta enintään koko aikana.

Vaihtoehtona maat voivat ihan hyvin ottaa omaa velkaa tai EVM:n avulla ja elvyttää suoraan. Suomi voisi elvyttää 100%:lla 6,6 mrd:lla ilman ehtoja ja rahojen käyttöä vihreään siirtymään ja tietoliikenteeseen.

Kokoomus laskee 38:lla edustajallaan, että tyhjän äänestys riittäisi 8 äänen ylivoimaan. Ja pakottamalla äänestämään jaa tai tyhjää varmistetaan myös läpimeno ja voidaan poseerata äänestäjille ei kannasta kun muutama äänestää ei. Kok on EU:n asioita ajava puolue.

Lisäys 2021-05-12 Eduskunta
EU:n tukipakettionnyt eduskunnassa. Tunnen myötähäpeätä hallituksen tavassa toimia ja arvoista.

Ministerit puhuvat ainutkertaisesta tukipaketista. Sitä edeltää monta vastaavaa ja 1500 miljardin , 1500 000 miljoonan, 1 500 000 000 000 € paketit. Nyt halutaan 50% tästä lisää. Ja EU:ssa jo puhutaan seuraavasta paketista ja tämän muuttumisesta jatkuvaksi tavaksi. Ketä he uskovat huijaavansa ja kuinka tyhminä he muita pitävät.

Faktoja salaillaan. Hallitukselta oli vuodettu huhu, että Suomelle tapahtuu jotain pahaa jos ei nöyrrytä maksajaksi. Huhu on perustelu paketille. Kysyttiin viitettä ja sekin on salainen. Hallitus haluaa heti 2mrd käyttöönsä, kuin pikavippinä, ja on ok että se maksaa 6,6 mrd joskus myöhemin. 1 mrd menisi vihersiirtymään, tukiin ja todisteluun, että vihertalous on hienoa kun tuilla eletään. 1 mrd menee IT-hankkeisiin. En tiedä kenelle tuki menee ja saa siitä osansa. Maan tapana lähipiiri hyötyy, eikä se ole korruptiota tai itsekästä. ’Elvytysaketissa on uhkailuja. Italia uhkaili, ettei maksa velkojaan ja eroaa. Siitä palkinnoksi Italia sai suurimman potin. Italialaiset ovat rikkaampia kuin suomalaiset. Sanat gansteritouhu ja juonittelu alaa nousta mieleen ja niistä palkitseminen.

Vaihtoehto on olla käyttämättä 6,6 mrdia. Kolmas vaihtoehtoon käyttää itse 100% omista 6,6 mrd:sta elvytykseen. Elvytys tarkoitaa järkeviä hankkeita, jotka tehtäisiin muutenkin, eikä siis poliittisia huuhaahankkeita, mitä on tarkoitus Suomessa tukea. Saksassa ym. raha käytetään peruskuluihin. Huuhaa-projektit kun kaatuvat yleensä kun tuki, eli tulot loppuvat tai pakotetaan ihmiset maksamaa määräyksillä. Vaikka joka autoon internet ja sat-seuranta ja tehdään autoilu niin kalliksi, ettei ole varaa. Ihmisten tarve liikkua ei ole muuttunut.

Lisäys 2021-05-13. Suuri valiokunta
Suuressa valiokunnassa 12.6.2020 vasemmistoliiton edustaja jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan. Vasemmisto tietää, että se menettää tukia ja työpalkkoja jos rahat annetaan pois Suomesta. Tukia on leikattu. :
”ERIÄVÄ MIELIPIDE 2
PerustelutEU:n elpymisväline ja korotettu rahoituskehys ovat suuruudeltaan yhteensä noin 1 900 miljardia euroa. Elpymisvälineen osuus tästä on 750 miljardia euroa, jakaantuen 500 miljardin avustuksiin ja takauksiin sekä 250 miljardin lainaosuuteen. Suomen kokonaisvastuu elpymisvälineestä olisi noin 13 miljardia, lisättynä koroilla ja kuluilla. Nettomenetys Suomelle olisi järjestelyissä avustusten osalta 4—5 miljardia euroa. Yhdessä aiempien koronakriisiin liittyvien vastuiden sekä finanssi- ja eurokriisien yhteydessä muodostuneiden vastuiden kanssa riskit uhkaavat muodostua julkisen talouden kannalta liian suuriksi. Elpymisvälineen rahoittaminen komission ottamilla lainoilla ja niiden takaisinmaksu vuosina 2028—2058 korotetuilla EU-jäsenmaksuilla ja ”mahdollisilla uusilla omilla varoilla” johtaa ns. fiskaaliunioniin (tulonsiirrot, verotus). Tämä vähintäänkin heikentää Suomen budjettisuvereniteettia ja vahvistaa liittovaltiokehitystä, joka ei ole Suomen kaltaisen pienen EU-jäsenmaan edun mukainen kehityssuunta. Rahoituksen kohdentuminen EU-maille on epäselvä. Suurten EU-jäsenmaiden (kuten Saksa ja Ranska) sananvalta myös rahoituksen kohdentamisessa on tosiasiassa suurin. Rahoituksen kohdentuminen näiden maiden intressien mukaisesti ns. koheesiomaille ei takaa väitettyjä hyötyjä Suomen teollisuudelle ja viennille.”


Lisäys 2021-05-15. Media
Media kiinnittää tapansa mukaan huomion väärään asiaan. Mediassa ei juuri kerrota mistä on koronan varjolla tehdyssä 750 mrd:n tukipaketissa kyse. Se on samalla avaus muodostaa liittovaltio, jossa enemmistö päättää. Ja 1,6 %:n Suomi ei. Siitä media ei puhu mitään. Sen ehdot ja sisältö on muutenkin pidetty salassa. Median päähuomioon perussuomalaisten puheiden pituudessa. Mutta ei asiassa ja merkityksessä. Kun kuuntelee, PS kertoo, miten kyse on suomalaisten velkarahan lappaamisesta muualle. Ja ne rahat ovat kunnilta pois kun maksetaan EU:lle lainaa. Eli EU verottaa jäsenmaksussa lainan lyhennystä pitkän ajan. Ja että hallitus saa heti 2 mrd vippilainaa, josta maksaa 6,6 mrd. Mm. poistettu virsi 440 ”Jo vääryys vallan saapi” kritisoi vallan väärinkäyttöä ja tyranniaa ja liittyy asiaan. HS taas ajaa EU:n etuja ja Natoa ihan virallisesti, joten asenteellisuus on odotettua. EUn etu on ristiriidassa Suomen etujan kanssa lainoissa. Analogiana näkökulma riippuu kummasta päästä aseen piippua katsoo. Tai onko saaja vai maksava. Suomi maksaa. Massan hitauden lain takia 2 vuoden sisään muutkin tunnustavat PS:n näkökulman.

Lisäys 2021-05-17 Piigs-maat, Italia. Korkojen nousu
Italiassa tuudittaudutaan jo saatavaan tukipakettiin. Hallituksella ei ole aikomustakaan toteuttaa talouden korjaustoimia. Kreikassakaan ei tehty korjauksia nopeasti, koska ei ollut pakko ja koska nousi mielenosoitukset niitä vastaan. Italian korot nousivat saman tien. Se voi levitä muuallekin euroon. On selvä, ettei tämä paketti jää tai ole ainutkertaiseksi ja on varauduttava integraation, eli yhteisvastuuseen ja että Suomi jää jalkoihin yhteispäätöksissä. Suomi alkaa olla itsekin kriisimaa velkansa kanssa. Valtiovarainvaliokunta asetti ehdoksi ainutkertaisuuden. Eduskunta äänestää paketista 18.5.2021.

KESKUSTA
Keskusta on yrittänyt pestä käsiään myös muun vasemmistohallituksen päätöksistä kun kannatus on tippunut. Nyt yritetään näyttää jotain äänestäjille. Vasemmistolle ja vihreille velkaantuminen ei ole ongelma, eivät aio maksaa takaisin ja monet saavat rahaa tuista ja julkisesta rahasta. Tehtyjä toimia ovat turveteollisuuden lopetus, yritysten ohjaaminen ulkomaille päästöjen takia, työttömyyden kasvu, verojen ja maksujen korotukset, lisäsäätelyt. Listalla on jatkossa autoilijoiden kukkarolle käyminen, ruuhkamaksut, autojen haittaaminen, säätely ja valvonta. Keskusta on voimakas maakunnissa, missä auto on lähes ainoa ratkaisu arkeen ja elämiseen ja äänestäjät ovat reagoineet. Tämä on vihersiirtymää käytännössä.

VIHERSIIRTYMÄ JA TURVE
Vihersiirtymän vastustus vaikuttaa Keskustan kannatukseen maakuntien takia. Turpeen lopetus ajaa taloutta alas yli miljardin ja lopettaa yrityksiä ja tekee työttömiä. Kauppapuutarhat lopettelevat maakunnissa kun ei ole kasvuturvetta. Poltettavaksi tuodaan Venäjältä haketta turpoeen tilalle, mutta Venjäjä kieltää sen myynnin v 2022 ja Suomella ei ole ratkaisua. Vaikutustenarviointia tai laskelmia ei juuri tehty etukäteen ja päätös tehtiin mielipiteinä, mikä on tyypillistä vihersiirtymissä. Muuten Suomen energiavarasto hitaasti uusiutuvassa turpeessa on suuremmat kuin Norjan Pohjameren öljylöydöt. Turve kasvaa 2 x metsien tuoton verran. 70% Suomesta on metsää. Kosteikkoja, soita ja turvetta on siitä iso osa. Lisää hiilitaseesta. Lisää tietoa turpeesta ja -energiasta.

Nyt ohjataan ostamaan monta kertaa kalliimpia sähköautoja ja myyjät mielellään myyvät niitä. Idea on myydä vähemmän autoja, joita ihmiset eivät pysty ostamaan. Biodieseliä tai biokaasua ei ole saatu käyttöön pienen yliverotuksen takia, vaikka ne sopisi Suomeen ja ratkaisisi päästöjä paljon ja kotimainen energia vahvistaisi taloutta. Ostajat eivät saa tarpeellista luottamusta ostaa vaihtoehtoja päätösten pysyvyyteen muodin mukaan tempoilevan päätöksenteon takia. Asia haittaa koko maata. Lisää autojen energialähteistä.

Hallitus on myös vahvistamassa ELY:n, eli käytännössä luonnonsuojelun oikeuksia muutella asemakaavoitusta.

VALTION VELKA
Valtion velka oli vuoden 2019 lopussa 106,4 miljardia euroa. 2021 lopussa se on vähintään 137 mrd päätöksen mukaan. Eletään n. 30% velaksi. Kunnat on vielä erikseen. 2012 valtion velka oli 87 mrd Kataisen hallituksen aikana ja on kasvanut siitä jatkuvasti ja on elettu velaksi. Käänne tapahtui n. 2008 ja nyt vain ylitetään historian ennätykset. Valtion talousarvioesitys v. 2021 on 65,2 mrd, ja kasvussa.

IL: Kommentti: Annika Saarikon velkapuheet ovat puhdasta puppua
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/5372ed2a-28a7-47b5-92b8-141c1cbef0af


IL: Näkökulma: Velka on pitänyt Marinin hallitusta koossa

Kokoomus on jättämässä valikysymystä valtion budjetistaPOLITIKOINTI
Tilanteella politikoidaan ja spekuloidaan. Istuisiko seuraaksi hallituksessa Kok+Sdp+Kesk? Ne kaikki ajavat EU:n asioita. Ne kaikki pelkäävät Perussuomalaisten menestystä ja vaatimuksia elinvoimaiseen Suomeen mahdollisissa vaaleissa. Marin ja Orpo sopivat jotain 2021/4 ja sai Kokoomuksen äänestämään tyhjää, vaikka Kok voisi kaataa EU-paketin ja hallituksen. Yleensä käydään kauppaa kriisissä.

EU-tukipaketit tarvitsevat 2/3 äänienemmistön perustuslakivaliokunnan mukaan. Asia vaikuttaa paljon.
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007944259.html

Kokoomus äänestää tyhjää EU-tukipaketista
https://www.is.fi/politiikka/art-2000007945197.html

Marin ilmoitti lehtitietojen mukaan Presidentti Sauli Niinistölle, ettei jakaisi vähemmistöhallituksessa, jos Keskusta lähtee pois.

HALLITUKSEN TYÖLLISYYSTOIMET
Sankaritarinoita ja utopiaa tulee ulos ja hihasta vedettyjä unelmia ja lukuja, jotka eivät perustu tosiasioihin. Kun arviot eivät miellytä, etsitään toinen valtion lausuja. Perinteisesti tulkintoja muutellaan ja koulutetaan paljon pois työttömistä. Viimeksi yritetään siirtää vastuu TE-keskuksilta kuntiin. Kuntien kokeilut ovat epäonnistuneet aiheessa ja veisi aikaa rakentaa organisaatio. Omana mielipiteenä kunnissa joku tulosvastuuullinen konsultti voisi olla tehokas parantamaan erikoisryhmien, kuten korkeastikoulutettujen työllisyyttä. Asiaan voisi käyttää tyhjiä tiloja tukemassa. Tyhjät tilat hakkaavat jatkuvia kuluja. Yhteistyö oppilaitoksien ja yritysten kanssa tuo ideoita ja tarpeita.

IL-pääkirjoitus: Hallituksen saamattomuus työllisyystoimissa on kuin pahaa unta.

IL: VM lyttää Sanna Marinin hallituksen työllisyystoimet

ITALIA
Italiassa muodostetaan sisäpoliittisesti uutta hallitusta kroonisesti hankalassa tilanteessa. Italian presidentti Sergio Mottarella on hyväksynyt uudeksi muodostajaksi entisen EU:n EKP:n pääjohtajan Mario Dragnin kuin sattumalta. Ja kuin sattumalta EU:n tukipaketissa Italia on saamassa eniten tätä rahaa, 200 mrd, kuin tuliaisena EKP:sta. Italiassa on ollut epäselvyyksiä, ketkä niitä elvytysrahoja saa. Samaan aikaan Italian kansalaiset ovat rikkaampia kuin suomalaiset, mutta suomalaiset saavat maksaa. Italian suuri ongelma on, ettei verotus riitä kattamaan kuluja. Ongelmana on matalat verot ja tapa maksaa vähän veroja laajan harmaan ja laittoman talouden takia. Italiassa on myös paljon siirtolaisia EU:n ulkopuolelta, joita pyörii harmaassa taloudessa. Italia on kiristänyt EU:ta eroamalla EU:sta ja jättämällä maksamatta valtavia lainojaan, joita sen on vaikea edes maksaa, ja se aiheuttaisi pahentaisi kroonista eurokriisiä ja pakottaisi tukemaan pankkeja velkojamaissa, jottei ne kaatuisi. Koko euro voisi kaatua. Italia on piigs-ongelmamaa ja ylivelkaantunut ja taloutta on hoidettu huonosti vuosikymmeniä. Sisäpolitiikan takia tervehdyttämistoimia ei ole voitu tehdä.
https://yle.fi/uutiset/3-11771440
Italialaisten nettovarallisuus vuoden ansiotuloihin verrattuna on 1,5-kertainen suomalaisiin nähden. Silti Suomi saa maksaa Italialle.
Eli italialaiset hoitavat etunsa ja asiansa paremmin kuin suomalaiset.
https://yle.fi/uutiset/3-11599854


EU
EU:n tarina tai utopia ei toimi ilman jatkuvia tukipaketteja ja nyt yritetään saada yhteisvastuullisuutta ja jatkuvia systeemeitä ottaa jatkuvasti lisää lainaa. EU yrittää sitouttaa jäsenmaaansa ja luoda tiiviimpää liitovaltiota, velkaliittoa. EU haluaa myös oman verotusoikeuden esimerkiksi vihertarinoiden kautta, jottei tarvitsisi alistua jäsenmaiden demokratiaan ja valtaan. EU ajaa tietysti omia etujaan ja haluaa madaltaa kansallisten jäsenmaiden ja kansalaisten omaa itsenäisyyttä ja valtaa.


Maailma tarvitsee nyt insinöörjä
Jaa linkki / share link
Scroll to Top