Suomen hiilitase lasketaan väärin

1. MITÄ PITÄÄ KORJATA?
Mikä pitäisi korjata ja on pielessä? Suomi imee päästönsä ja muidenkin metsissä, muttei sitä huomioida. Ja pitäisi kurittaa arkea, autoilijoita ja elämäntapaa suurimmassa osassa maata. Asia pitäisi laskea oikein ja oikeudenmukaisesti.

2. EU TULKINNASTA AIHEUTUU SUURTA HAITAA SUOMELLE
Suomen metsien vähäinen huomioinen EUn LULUCF:n mukaan johtuu mm. laskentakaavasta ja tulkinnasta. ”Metsistä mahdollisesti saatavaa hyötyä rajoitetaan kuitenkin päästölaskelmissa vuoden 1990 päästöihin sidotulla kattoluvulla, joka on Suomen osalta 2,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisesta hyödystä voidaan käyttää vain osa muiden maankäytöstä aiheutuvien päästöjen kattamiseen.” Puut sitovat 140 milj tonnia ja metsät puineen 250 milj tonnia. Suomen päästöt on noin 60 milj tonnia CO2-eq. Metsät sitovat 4-kertaisesti Suomen päästöt. Kosteikot ja suot; metsätieteelliset suot lasketaan mukaan kuten aavikot EU:ssa, eikä huomioida. ja niiden osuus on 26 % alasta ja 29%[wiki1] maa-alasta. Metsiä on 73%[yle1,FAO 2015] Suomen maapinta-alasta, ja 0,6% maailman metsistä. Suomi on EU:n metsäisin ja soisin maa ja suhteessa eniten suojeltu. 40% EU:n suojelumetsistä on Suomessa. Tätä merkittävää hiilinielua ei lasketa mukaan todellisuuden mukaan vaan EUn ohjeilla, jotka on poliittisia. Globaaleissa Ilmastosopimuksissa ei puun polttoa huomioida lähteenä, mutta EU ohjeissa se lasketaan. EU vetää tiukempaa linjaa. Suomessa suurin osa poltetusta puusta tulee teollisuuden jätteestä, mikä jää yli, risut ja muu. Sen voi ajatella kiertotaloudeksi, vaikka niiin on tehty aina nuukassa maassa. Avaa valtioneuvoston linkki:
https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410837/eu-n-lulucf-asetuksen-mukainen-arvio-suomen-metsien-hiilinielutasosta-2021-2025-on-valmistunut

Ruka 2014 jjk

3. JÄRKEVA TOIMINTA VAARANTUU
Minusta Eu haluaa suojella Suomen sateiset metsät ja luonnon ja tunkea taakkaa Suomelle. Ja Suomi itse haluaa tehdä itsestään kehitysmaan, valeilla ja vaaleilla valitusti. Moni pitää itseään luonnon ja ilmastomuutoksen soturina, josta syntyy huonoja neuvottelutuloksia Suomelle. Kansa saa maksaa, kantaa taakat ja ottaa poliittisen vastuun. EU tulkintojen takia kotimaisista bioenergiaa ei kannata käyttää ja kehittää ja parantaa taloutta. Joudutaan tuomaan energiaa, myös fossiilista tilalla. Korkeatuottoinen palmuöljy ja kotimaiset energiakasvit ovat jarrutuksessa, vaikka muut tekee biodieseliä ja polttaa niitä ym. Turvetta jo jarrutetaan, tulkittu päästöksi. Tulkinnat ajavat huonoihin ratkaisuihin ja huonoon talouteen Suomen kannalta. Pystyyn lahoavaa metsää ei saisi nuorentaa, mikä imisi CO2:ta enemmän tai energiapeltoja ei kannata tehdä ja sitoa aurinkoenergiaa. Esim. energiahamppupelto tuottaa 2-kertaa metsän verran ja sadonkorjuu on joka vuosi eikä joka 50:s. Voidaan kehittyä.
Oma juttunsa on, ettei biodieseliä tai bioaineita käytetä paljoa Suomessa, vaikka se ratkaisi liikenteen hiilineutraaliuden jo huomenna, jos ei valtion verot tekisi bioaineita liian kalliiksi. Valtio imee ahneesti liikaa veroja tuottamattomuuteen. Muutoin voisi viljellä energiakasveja koko maassa.
Eli vihreä paradoksi. Ei voida olla ekologisia muun ideologisen toiminnan kalleuden takia. https://kanerva.eu/fi/?p=2206

=> Miljardien puunjalostus ja biotekniikka siirtyy ulkomaille. Suomeen jää suot, kuokat ja Jussi köyhään ja primitiiviseen ympäristöön velkojen kanssa.
Linkissä aiheesta tietoa ja selitystä:
https://www.verkkouutiset.fi/metsien-hiilinielut-kutistuivat-eu-komission-kasittelyssa/

Esim. Saksassa päästöt nousevat fossiilisen voiman lisäyksen takia, jota tarvitaan tasapainottamaan tuulienergiaa. Takana on teoreettinen ajattelu. Toteutumat eroaa halutuista tavoitteista. Asioita ei ole tehty parhaalla järjellä vaan määräyksillä, tulkinnoilla ja aatteen palolla ja vähäisellä kokonaisuuden ymmärryksellä ja hallinnalla.

4. ARVAUS EI OLE TIEDETTÄ EIKÄ SOVI LASKELMIIN
Laskelmissa on myös sellainen epätieteellinen olettama, että kaikki puun sitoma CO2 muuttuisi puuksi ja vapautuu poltettaessa. Luonnossa mikään ei toimi 100% hyötysuhteella. Pääsääntöisesti luonto tuhlaa energiaa ja hyötysuhteet on matalia. Eli kasvit ja puut imisi CO2:sta enemmän kuin poltettaessa vapautuu. Metsän muita kasveja ei paljoa poltella ja ne sitoo CO2:sta. Pitäisi määrittää tieteellisesti mikä se hiilidioksidin sitominen on ja paljonko puusta vapautuu kun se poltetaan tai lahoaa metsään. Puilla ja kasveilla on juuret, systeeminsä, symbiooseja, hedelmiä jne. Suomi puhdistaa ilmaa. Eri tulkinnat luvuista eroaa 40-50%, joten tulkinta on mielivaltaista, poliittista eikä ole luotettavaa. Ja ne saattaa ohjata tutkimuksia ja tuloksiakin. Hiilinielunkin määrä on tulkittu ja toleranssi on iso: https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiilinielu
Tilastoissa hiilinielu on arvioitu hehtaaria kohden 2-kertaiseksi Ruotsissa ja 7-kertaiseksi Kiinassa. Luvut ihmettävät ja aiheuttavat epäluottamusta siihen mitä on tulkittu ja ilmoitettu ja käytetty laskelmissa. Valtion 2 laitoksen luvut eroavat. Tietojen mukaan Suomen menetelmät ovat teroeettisempia ja monimutkaisempia kuin muualla määritetyt luvut. Mikä antaa tulkinanvaraa yleensä eikä ne ole yhdenvertaisia.

5.Lisää tietoa aiheesta:
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006346669.html
https://www.luke.fi/
*yle1 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/11/19/suomi-on-euroopan-metsaisin-maa-tutki-milta-hiilinielumme-nayttaa-numeroina

*wiki1 https://fi.wikipedia.org/wiki/Suo