Suomi kuntoon ja nousuun!

pic

IMG_Suomen1920nousuunLB
Tätä blogia voi viitata kun joku väittää iskulauseessaan, ettei ole annettu ehdotuksia ja vain valitetaan ja jarrutellaan. Keinoja on annettu ja on tiedossa  :

1. ON ALETTAVA TEKEMÄÄN TÖITÄ

-Työn tekemisen estämistä on leikattava. Työn tekeminen on tehtävä kannattavaksi.

2. SÄÄTELYÄ ON JÄRKIPERÄISTETTÄVÄ JA PURETTAVA

-Säätely vaatii aina valvontaa ja byrokraatteja ja turhaa työtä. Ja se kahlitsee tekemistä.  Suuri osa säätelystä on Suomessa tehtyä.

3. TALOUS ON SAATAVA KUNTOON
-Emme voi elää loputtomasti velaksi. Alla lisää ja keinoja.

4. SUOMEN ON AJATTEVA MYÖS OMIA ETUJAAN

-Suomen etujen valvonta ja ajaminen on Suomen kansallinen tehtävä EU:ssa ja muualla.

1.1 Työn tekemisen estämiseksi on pinottu valtava määrä esteitä.

Työttömien on vaikea ottaa pätkätöitä, koska työn tekeminen voi tulla kalliimmaksi kuin olla tekemättä. Menetetään myös tukia. Pätkätyö voi olla este ottaa vastaan oikeaa jatkuvaa oman alan työtä. 50 % työttömistä pidetään työv. poliittisessa koulutuksessa ja pakotetaan ottamaan ’orjatyötä’ vastaan 9 €/päivä, mikä ei kata työssäkäynnin kuluja. On tapauksia, jossa on irtisanottu ja otettu harjoittelijaksi vanhaan työhän. Ihminen voi joutua kannustinloukkuun ja byrokratian loukkuun  kun lisää työn tekemistä. Lisäpalkka on vähemmän kuin menetetyt etuisuudet. Työn tekeminen pitää olla aina kannustavampaa. Yksi ratkaisu on 1200 €/kk asti verovapaasti. Työn tekeminen pitää ammattikunnon ja kouluttaa jatkuvasti. Se korvaa kursseja.

Töitä ei voi myöskään tehdä, jos ei ole uutta muuttunutta korttia. Moni pitää kortteja rahastuksena. 30 vuotta alalla olleita ammattilaisia on lopettanut työn tekemisen kun ei ole järkeä kouluttautua ja maksaa kymppitonneja. On epäilty koulutus/tarkastaustoiminnan lobbaavan päättäjiä. Jo monimutkainen ajokorttisysteemi on omituinen. Asioista pitää saada tarkastustodistuksia ja katsastuksia.

Moni työtön joutuu perustamaan pienen yrityksen, koska ei saa muuten töitä, koska työnantajat eivät halua sitoutua irtisanomisuojaan. Yritykset törmäävät valtavaan säädösten ja lupien viidakkoon, joka estää töiden tekmisenja hidastaa ja aiheuttaa tuottamatonta työtä, jota ei maksa kukaan.

Erityisen paha tilanne on rakennusalalla, jossa on valtava määrä raportteja ja säätelyä. Allalla pidetään rikollisena, ellei toisin voi osoittaa. Moni lopetti. Jo pikku kahvilan täytyy rakentaa 3 vesipistettä ja ison firman tyyliset tilat, varsinkin kun palkataan ulkopuolinen. Säädöksiä ei ole skaalattu todellisen maailman mukaan. 50 vuotta toimivia kahviloita on lopetettu, koska ei voi vastata muuttuviin määräyksiin tilassa. Moni lopetti täälläkin. EU:sta tulee uusia jonkun lobbarin haluamia säädöksiä, joita yleensä Suomessa tulkitaan ja säädetään laajennettuina ja tiukemmin maan_tavalla (ks. 2.1).

Suomen yksi ongelma on työn 24 % alv. Rakennusala on menetetty laajasti ulkolaiselle kilpailuille, jotka käytännössä eivät maksa 24 % alv työstä. Sopiva taso on 10 %. Alennus on jo annettu mm. ravintoloille, takseille, pankeille, vak.yhtiöille, politiikalle.  Ylimitoitettu vero vie kilpailuedun ja vie kaupat ja työt suomalaisilta joka alalla. Liika ahneus käy omaan nilkkaan. Kaavoitussäätely ja kaikkien keinottelu nostaa asuntojen hinnat pilviin harvaan asutusssa maassa. Kauppakaan ei käy. ks. 3.4.

Vaalihuumassa ministerit ylpeänä kertovat palkanneensa valtavan määrän tarkastajia vaatimaan tarkempia viikkojen selvityksiä firmoilta. Tätä on ryyditetty populistisella harmaan talouden estämisellä, joka hurjissa puheissa jättää kymmenien miljardien verosaatavat. Todellisuudessa on saatu mijoonia kerättyä, eikä puheissa ole todellisuuspohjaa.  Käytännössä tämä lisä byrokratiaa haittaa rehelisten töiden tekemistä ja maksaa satoja miljoonia.  Joka tuntikortti  ym. pitää raportoida ja jonkun käydä läpi.

2.1 Suomessa EU määräykset laajennetaan ja ministeriöissä lisätään omaa politiikkaa mukaan. Se pitää lopettaa. Suomessa on jyrkemmät ja kalliimmat EU-direktiivien tulkinnat. Se vaurioittaa kilpailukykyä ja elintasoa. Nyt eduskunta säätä lait ja legiminoi ministeriöiden erikseen tekemät säädökset ja tulkinnat. Epäselvät lait säädetään/tulkitaan KKO:ssa. Eduskunta ei siis säädä lakia kokonaan. Eduskunnan pitää ohjata säätelyä.

Ministeriöt ovat diktatuureja ja tekevät säädökset itse ja ministerin ohjauksessa. Parlamentaarisen eduskunnan laki vain antaa säädökselle lain voiman. Säädöksissä on ongelmia todellisuudentajussa ja suhteellisuudentajussa. Yleispätevän huonon säädöksen tulkinta voi olla järjetön yksittäistapauksessa.

2.2 EU:  Suomen kannattaisi myös selvittää, miten EU:sta voi erota jos säätely menee liian tiukaksi. Asialla on merkitystä neuvotteluissa.

2.3 Päättäjiksi on saatava osaajia. Hallituspuolueet eivät ole pystyneet nostamaan riittävän hyviä hallinnonalan osaajia johtamaan. Asioita hoidetaan vähäisellä tai olemattomalla koulutuksella ja osaamisella. Alaiset voivat myös ajaa omia vääristäviä agendojaan ja vedättää pomon tajuamatta. On älyllinen valhe, että kyllä riittää että poliittisen pomon alaiset sitten osaavat ja hoitavat asiat. Johtajan täytyy tajuta mitä tekee tai voidaan valita halvat huumoriveikot ja juopot baarista hoitamaan maata.

3.1 Suomen on saatava julkinen taloutensa kuntoon. Tarvittaisiin reilua leikkausta kuluissa. Suomi elää ainakin 8 mrd yli varojensa. PS on esittänyt tarvetta leikata 1,1 mrd kehitysavusta ja tarpeettomasta maahanmuutosta. Itse näen työperäisen maahanmuuton olevan ok vastavuoroisuusperiaatteen ja EU lakien takia.  Rajalla saisi kysyä passia ja miten aikoo elää. EU:ssa on turismista säännöksiä.  Ruotsisissa arvioidaan 25 % veroista kuluvan maahanmuuton kuluihin. Vapaaehtoisiin ilmastosopimuksiin menee ainakin 1 mrd. vuodessa, mikä voitasiin käyttää puhtaamaan tekniikkaan. Ne pitäisi purkaa mm. koska metsää ei huomioida. Kehitysavulla voisi viedä suomalaista työtä ja tavaraa.

3.2 Suomessa on liian laaja julkinen sektori. Eri arvoissa on päädetty noin 50 000 virkamiehen vähennystarpeeseen. Erityisesti hallinossa on vähennnenettävä. Suositustasolla, joka luo palvelut, ollaan jo  leikattu paljon ja kiristetty äärimmilleen. Julkinen kulutus saisi olla enintään 40-45 % bkt:sta. Tämä on eri finassialan asiantuntijoiden kielipiteistä. Leikkaus on rankka.
http://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkiset-menot/Julkisten-menojen-kehitys/

3.3 Euro : Suomen on selvitettävä vaihtoehtoa suomen markasta tilivaluuttana, joka olisi sidottu toistaiseksi euroon. Kuten tanskan kruunu. Euro kävisi maksuvälineenä. Jos euro ajatuu kriisiin, eroaminen on helppoa. Suomi joutuu jatkuvasti euro-velkamaiden liiton maksumieheksi ja takaajaksi eurossa. Asialla voisi painostaa pysymään sopimuksissa, jota vastaan rikotaan jatkuvasti. Eurossa tulisi määritellä julkisten organisaatioiden lainoille edes aluksi esim 2 % mukainen painotus pankeille, vähimmäisvarantovaatimuksen mukaisesti. Nykyinen 0 on tietoinen itsepetos ja politiikkaa ja säätelytaloutta. Eikä roskapaperita pidä ostaa EKP:lle. Säätelystä johtuu euro-ongelmat.
Alla lisää keinoja.

3.4 Työn tekemisen tarpeeton jarrutus lopetettava. Suomalainen työ ja yrittäminen on tehtävä järkeväksi ja houkuttelevaksi. Suomalaisen työn alv oltava enintään 10 % tai alin alv %. Työn alv jarruttaa ja vaikuttaa vilpailukykyyn. ALV vähennyksen alaraja riittäväksi, vaikka 30000-50000 euroon liikevaihdosta. Silläkään ei juhlita. Pieniltäkin yrityksiltä vaaditaan ilmaiseksi tehtävää valtavaa byrokratian raportointia ja säädöksien ja tulkintojen osaamista, mikä tulee kalliiksi. Asiaa ajetaan tuhansien arviosakoilla. Pieniltä on arvioitu menevän 30 % ajasta byrokratiaan. Pienet yritykset ovat avain työllistämiseen ja kasvuun kun isot irtisanovat. Säätely, kansalliset lupavaatimukset ja muut jarruttavat tai kieltävät tekemistä.

4.1 EU:sta tulee direktiivejä, joita ei ole ohjattu tai niihin vaikutettu Suomessa. Suomen pitää ajaa omia etujaan yleisesti ja jo EU:n valmisteluvaiheessa Suomessa. Suomessa on myös erikoisolosuhteet ja ainakin erilaiset kuin tiheästi asutussa Euroopassa. Puskasta ja sammutetuin valoin on tullut rikkidirektiivi, kahvinkeitin/pölynimuridirektiivi, rekkojen kavennukset ja pidennykset jne. Ekoideologiaa ujutetaan jäsenmaihin direktiivien ja parlamentin ’rampa-ankka-vaiheessa’ kun ollaan viimeisiä kuukausia vallassa. Suuri osa direktiiveistä on turhaa säätelyä ja lobbaamista.
http://kanerva.eu/fi/?p=539

http://kanerva.eu/fi/?p=442

5. Suomeen on saatava lisää halpaa energiaa. Se on oltava valtion erityisessä suojelussa. Se korjaa Suomen kilpailuhaittaa. Energia on tuotantohyödyke. Sitä tarvitaan asumiseen , liikkumiseen ja tekemiseen. Energian käyttö korreloi elintason kanssa.

Nyt yliverotuksella tapetaan mahdollisuuksia. Esim. sähköautojen verojen takia niitä ei ole juurikaan. Bioenergiassa vero tekee eräät ratkaisut liian kalliiksi. Suomi tuo noin 8 mrd edestä energiaa tai polttoaineita. Osa tuonnista voidaan korvata kotimaisella energialla kunhan ei yliveroteta ja sahata omaa jalkaa yliahneudella.  Suomen tulee olla 100 % omavarainen huippuenergiaan asti. Voidaan tuottaa osateholla.  Suoi voisi käyttää enemmän omaa energiaa, maa- ja ilmalämpöä ja muita. Vaikka maalämmon alv tiputus auttaisi. Päätös ei saa olla ideologinen vaan realistinen, ettei tueta jatkuvasti tehotonta energiaa tai luoda järjettömiä, tehottomia ratkaisuja tukien takia. Suomi on myös riippuvainen Venäjän energiasta, mikä on riski. 100 % maakaasusta tulee sieltä ja 75 % öljystä ja osa sähköstä.
Enegiasta http://kanerva.eu/fi/?p=814

6. Suomalaisten on oltava Suomen erityisessä suojelussa. Ihmisten tulee saada elää ja olla varaa tehdä lapsiakin. Järkevää olisi vaikka 6000 € lapsivähennys, ettei tarvitse vaihtaa kansaa. Asuminen ja energia pitää olla kohtuullista ja liikkuminen työpaikalle järkevää. Joukkoliikenne ei ole itseisarvo, mutta sopivaa nykyisellä tavalla. On kohtuutonta pakottaa ihmisiä  tehottomaan arkeen ja 2 h työmatkoihin. Työntekemiselle täytyy pitää mahdollisuudet kaikille töihin kykeneville. Suomen kansallinen tehtävä on kehitää kieltään.

//***

Maailma tarvitsee nyt insinöörejä

SUOMI NOUSUUN , OSA 2

http://jarmokanerva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/146561-suomi-nousuun-osa-2

Suomi nousuun osa 2, 8.8.2013 blogin, joka on edelleen voimassa :

1. Suomella on yksi miljardi käytettävissä kehitysapubudjetissa, jolla voidaan palkata suomalaista työvoimaa ja viedä Suomessa valmistettuja tarvikkeita ja laitteita, vaikkapa vedenkäsittelyyn, aurinkogrillejä, aurinkoenergialaitteita jne. Sillä tavalla muutkin maat käyttävät ky-budjettia. Suomi lainaa ja on lainannut pitkään n. 7 mrd. joka vuosi, koska julkinen talous elää yli varojensa ja mm. lahjoittaa rahaa ulos.

Voisi palkata vaikka alkuun 50 000 vapaaehtoista, ehkä työtöntä ihmistä Afrikkaan auttamaan, kouluttamaan ja tutustumaan oloihin ja keksimään uusia tuotteita. Samalla saadaan esim. nuorille parempi käsitys, mistä maailman parantamisessa on kyse ja mitä ongelmia on kohdemaissa. Suomessa on myös runsaasti koulutettuja ihmisiä, joilla on paikallistuntemus ja kielitaito kohdemaista. Ei ole syntiä auttaa samalla itseään kun auttaa muita.

2. Suomi saadaan myös nousuun kun alennetaan suomaisen työn alv 10 %:n tai alemmas. Nyt työt jää tekemättä ja työ ulosliputetaan halpamaihin, jossa ei makseta samanlaisia veroja ja kuluja. Huollot jää tekemättä ja jätettä tulee enemmän.

Osa suuryhtiöistä saa takaisin avustuksina helpotuksia veroihinsa, mutta harva pk-yritys, jotka on Suomen tukiranka ja suurin työllistäjä. Suuryhtiöiden hankkeiden automaattinen tukeminen, ilman perusteluja on lopetettava, koska se vie edellytykset työllistäviltä pk-yrityksiltä.

3. Kannustinloukut saadaan pois kun määritellään työntekijälle 1200 euro/kk (säädettävä vuosittain) verovapaaksi tuloksi.

Vuoteen ei saatu työ vaikuttaisi avustuksiin, jolloin on aikaa järjestellä asioita. Esim. ettei lennä pois sosiaaliasunnosta jos saa töitä. Tällä tavalla palkatun henkilön palkoista ei perittäisi sivukuluja ja se ei aiheuttaisi byrokratiaa palkkaajalle, lukuun ottamatta yksinkertaista ilmoitusta palkanmaksusta vaikka kopiona. Firmoissa on aputöitä ja ihmiset uupuvat. Myös opiskelijat tekivät ennen sivussa lisätöitä ihmisarvoisemman elämän takia. Tällä tavalla harmaata työtä tehtäisiin tarpeettomaksi.

Nykytilassa otetaan raha veroina sosiaalipuolelle.Kuulemani mukaan asiakkaista pidetään jopa  mustasukkaisesti kiinni, eikä töitä järjestetä kovin aktiivisesti. Silmääni pisti tutkimus, jonka mukaan noin 1/5 osa sosiaalipuolen rahoista päätyy rattaissa avunsaajalle. Raha menee byrokratian pyörittämiseen. Sosiaalipuolen kulut ovat kasvaneet käyrissä eksponentiaalisesti ja ovat noin 1/2 budjetista. Yo. järjestelyllä valtaosa, 100 %  menee töitä tekeville.

Systeemillä paikataan myös aikuiskoulutusta. Ihmiset pidetään töissä ja kosketuksissa kehittyviin menetelmiin, vaikkapa tietokoneohjelmiin ja uusiin välineisiin. Surjäytyminen vähenee ja työkyky pysyy myös korkeasuhdannetta varten.

4. Julkisella puolella riittää esimerkiksi 1 johtajaa 16-25 alaista kohden, tai vaikkapa 5-10 % hallintokuluihin. Nykytila on jotain ihan muuta.

5. Suomen ongelma Nro 1 on tuottamattomuus. Se aiheuttaa kilpailukyvyn laskua, korkeat verot, kulut, työttömyyttä ja ongelmat.

Tuottamatonta työtä ei saa tehdä. Se vie resurssit järkevältä työltä ja toiminnalta. Erilaisia tuottamattomia projekteja tehtaillaan tukien takia ja avulla laidasta laitaan.

6. Suomen ei pidä maksella toisten laskuja. Eikä tätä pidä ainakaan tehdä tyrkyttämällä rahaa vaan hampaita kiristellen. Nykyinen tapa laskea Suomen talouskunto eri tavalla kuin EU:ssa aiheuttaa ylimääräisiä laskuja EU:lta ja euron tukemisessa. Eroa on mm. eläkevastuissa ja rahastoinneissa, joista tulee satojen miljardien summia kirjanpitoon.  Ei kannata kukkoilla ja leikkiä rikasta, jos ei ole sitä.

Suomella on jo yli 100 mrd julkista lainaa ja enemmän vastuita.  Piikki on jo lähes täynnä. Se täytyy 1-2 vuoden sisään, koska syömävelkaa otetaan 6-7 mrd vuodessa. Nykylaskelmillakin 60 % enimmäisvelka BKT:sta eurosopimuksen mukaan lähestyy hurjaa vauhtia.  Seuraava hallitus on jo nyt liemessä ja kädet sidottuna.

7. Kaikkien talousoppien ja järjen mukaan Suomen pitäisi elvyttää nyt laman aikana. Tyhmyyksissä velkaelvytys rahat tosin annettiin kriisimaihin ja otettiin vastuut varoittelusta huolimatta.

Suomen on joka tapauksessa korjattava homekoulunsa ja muut. Laman aikana se on paljon halvempaa, mikä korvaa mm. korkomenot, jos rahaa olisi rahastoissa. Samoin säästyy rahaa kun ei ehdoin tahdoin sairastuteta lapsia ja muita ihmisiä. Myös huolto ja lämmitys ja muut halpenevat. Samalla pumpattaisiin taloutta kuntoon. Nousukaudella ei julkistalouden pitäisi investoida vastaavasti ja kilpailla hintoja pilviin, vaikka niin tapahtuu. Rahaa kun törsätään kun sitä tulee.

Elvytysrahoja pitää käyttää vain tarpeellisiin kohteisiin ja peruspalveluihin eikä ylimääräisiin rahareikiin.

8. Kansainvälisen v. 2013 tutkimuksen mukaan sijoittajat karsastavat Suomea viranomaisten mielivallan takia. Viranomaiset voivat harkita mitä tahansa periaatteella maksettava on ja maksimin mukaan, mutta voi valittaa. Lupia annetaan melko harkinnan mukaan, eikä etukäteen voi tietää. Vastuuta ei ole. Määräykset saattavat muuttua oudosti tai niitä tulkitaan odottamattomasti.  Jokainen yrittäjä tuntee ongelman. Yrittäjien ongelmana on myös mielivaltainen etukäteen ilmoitettava vuoden palkka, jonka mukaan tulee maksut, mikä on vaikeaa talouden muutosten takia.

Lisäys 28.8.2014
9.
Pk-yrityksiä on autettava pysymään pystyssä. Pitää poistaa vaatimus yrittäjän verojen ja palkan arvioimisesta ilmoittamisesta vuosi etukäteen ja verojen kertymisellä sen mukaan. Usein palkan tietää tilikauden loppuessa, kun näkee mitä voi edes maksaa. Sama koskee muutakin mielivaltaista ’harkintaa’, jolla ei ole perustetta todellisuudessa.

Kansalla menee paremmin kun yrityksillä on mitä jakaa. Silloin jaettava kakku on isompi. Kun köyhät palvelevat toisiaan velkarahalla, vain pankki saa etuja.

//***

PSSuomenparantajatA

SUOMI NOUSUUN , OSA 1

http://jarmokanerva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/134322-suomen-valitilinpaatosta-osa-1-suomi-nousuun
Suomi Nousuun , osa 1, 3.3.2013 blogin TODO osa :

MITÄ PITÄISI TEHDÄ :

Suomalaisen työn alv pitää saada 9 % iin. Se olisi etu tavaran mukana tulevan 23 % alvin takia ja työllistäisi ja piristäisi kysyntää. Matalapalkkaiset ihmiset saadaan töihin ja pysymään työkykyisenä ja byrokratiaa als kun mahdollistetaan 1200 eur/kk tulot ilman veroja ja sivukuluja. Piikki kiinni ulkomaille. Hallitus vaatimaan jäsenmaksualennus ehtona euron ja EU:n tukemiselle, yritystuet vain omalla kassavirrallaan toimivalle terveelle toiminnalle, velkaelvytysrahaa julkisiin investointeihin jotka täytyy jaka tapauksessa tehdä, päästömaksusopimuksesta irtaannuttava samoin CO2 rahastoista, rikkidirektiivi saatava samaksi kuin välimerellä, kehitysapuna palkataan 50 000 vapaaehtoista ja viedään suomalasita tavaraa ja rauhanturvaamista. Julkisesta keskijohdosta 30 % pois ja 5 vuoden ketjutettukin irtisanomissuoja pois. Projekti viennin edistamiseksi ja tukemista.

Energia ja työvoima pitää saada valtion erityiseen suojelukseen ja kilpailukykyiseksi. Suomi on energiavaltainen maa ja oleminen, asuminen ja työpaikat käyttävät paljon energiaa jo lämmitykseen ja liikkumiseen. Suomessa on maantieteestä johtuen kylmä ja etäisyydet ovat pitkiä. Suomi voi kilpailla erikoistumisella ja korkealla teknologialla, josta on kokemusta menneisyydessä. Esimerkiksi tavaroiden tullaus ja liikkuminen myös EU:n ulkopuolle pitäisi saada joustavammaksi.

Suomen mahdollisuuksia on euroalueen ulkopuolella. Esimerkkinä Venäjä, Kiina, arabimaat ja Afrikka. Näissä maissa auttaisi parempi niiden kielitaito. Suomella on monessa niissä hyvä maine. Nyt resursseja menee paljon esimerkiksi ruotsin opiskeluun suurista kielistä. Ruotsin kieli pitäisi saada vapaaehtoiseksi ja poistaa virkamiesten ja opiskelupaikkojen vaatimuksista. Vaatimus ei ole enää relevantti Suomessa. Esimerkiksi ranskan kieltä voisi käyttää enemmän kohde maissa ja EU:ssa.

//***

Miten olisi eurokriisissä pitänyt toimia. Ei avoimen piikin politiikkaa.
http://jarmokanerva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/101998-eurokriisi-on-ratkaistu

Yhteenveto tärkeimmistä blogeista ja asioista. Ja ratkaisu melkein kaikkiin maailman ongelmiin  🙂  :
http://jarmokanerva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174020-enemman-blogia-suomi-kuntoon

’Kevyttä’ kritiikkiä parin viime hallituksen noususta ja uudesta noususta :
http://jarmokanerva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174341-nousua-pukkaa

Lisää keinoja ja blogeja omassa blogissani : http://www.kanerva.eu

//***

Nyt ei pitäisi olla aihetta iskulauseeseen, jonka mukaan vain jarrutellaan, muttei ole esittää keinoja korjata asioita.

Toisin sanoen vastaus usein toistuvaan ajatukseen ”Älkää aina vaan kinatko ja jarruteltu, vaan olkaa samaa mieltä kuin minä”
Toistaiseksi olisi kannattanut tehdä eri tavalla ja monesti päin vastoin kuin hallitus teki.
http://kanerva.eu/fi/?p=408

IMG_2433

Jaa linkki / share link
Scroll to Top