Hyvinvointialue kuntoon

pic1

Peruspalvelut ensin kuntoon
⇒ Lähipalvelut kuntoon
⇒ Asiakaslähtöistä toimintaa
⇒ Kaikki palvelut turvattava

Suomi elinvoimaiseksi
⇒ omat perusasiat ensin kuntoon
⇒ toimiva, turvallinen ja viihtyisä ympäristö
⇒ ei oteta turhia taakkoja

Järkeviä ja realistisia päätöksiä
⇒ realistisia päätöksiä ja vaikutusten arvioita
etukäteen
⇒ Vähemmän ääntenkalastelua ja utopistisia
tarinoita sitovina päätöksinä. Sinä maksat.
pic
Eduskunnassa käymässä

PARASTA SINULLE Valitse osaava ja kokenut tekijä TOIMIVAT SOTE-PALVELUT LÄHELLE LÄHIPALVELUT KUNTOON MUKAUTUVALLA TOIMINNALLA TARVITAAN TOIMIVAT JA JOUSTAVAT INFORMAATIOJÄRJESTELMÄT TALOUS KUNTOON - PERUSASIAT ENSIN. EDUSKUNTA JAKAA RAHAT VALITSE EDUSTAJA JOTA KUUNNELLAAN

JARMO JUSSI KANERVA
Olen Espoon perussuomaisten valtuustoryhmässä varavaltuutettuna ja Tarkastuslautakunnassa jäsenenä ja Hyvinvoiva Espoo kehitysohjelmassa.
Ajan sinun ja kotiseutusi asioita tehokkaasti ja asiallisesti. Olen monipuolinen diplomi-insinööri, IT- ja kiinteistöalan konsultti ja talousihminen. Sote on tuttua vauvasta vaariin. Näyttönä on 10v kokemus politiikasta, henkilösuhteet, korkea koulutus ja yli 25 v työkokemus. Osaamisella ja sydämellä.
Tavoitteenani on tehokas ja sujuva arki. Asiat saadaan hoidettua todellisuuden- ja suhteellisuudentajulla ja puhumalla asioista suoraan. Blogeissa on paljon lisää.

KOTISEUTU ENSIN KUNTOON
V
aaleissa valitaan, miten asioita hoidetaan. Haluaisin, että asiat ja rahat hoidetaan paremmin, ensin kotiseutu, peruspalvelut ja tärkeät asiat kunniallisesti kuntoon. Ja annetaan ihmisten pitää oikeutensa. Asiat voidaan tehdä tehokkaammin ja mukavammin. Kotiseutu ensin kuntoon.

Raha ratkaisee. Valtion keräämistä rahoista jäljelle jäänyt osuus valuu vasta avustuksina maakunnalle ja kunnille ja edelleen mm. sote-palveluihin ja vanhustenhoitoon. Niitä ei saada tehtyä reilusti edes nykyrahoilla ja on lainattu jo 187 miljardia. Monet edustajat puolueineen haluavat kuluttaa tarvittavat rahat ensin muuhun, eli heidän arvopohjaansa. Kuten puolueen sidosryhmille, tukea kehitysmaita kuten rikkaampia EU:n jäseniä ja EU:ta, lahjoittaa miljardeja muille, tukevat sokeasti rahojen ja oikeuksien viherkäännettä valituille.

Kunnissa siirtyy maakunnalle, eli hyvinvointialueelle alle puolet toiminnasta ja yli puolet verotuloista. Alue rakentaa sosiaali- ja terveys- ja pelastuspalvelut uudestaan, kuten terveyskeskukset ja sairaalat. Valitut edustaja aloittavat tehtävissä 1.3.2022.

Kotiseudun rahat pitää käyttää kotiseudun hyväksi jo eduskunnassa, joka jakaa rahaa. Politiikka saadaan kuntoon, kun ei äänestetä osaamatonta teatteria ja ääntenkalastelua. Olen ollut suunnittelemassa maakunta-muutoksen vaikutuksia ja palveluiden turvaamista.

“Nyt tarvitaan rakentavaa toimintaa ja positiivinen pyörre ylöspäin”

Aluemuutoksen kiteytys
Aluemuutoksen kiteytys
pic
Uudenmaan hyvinvointialue
pic
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 120x 80 km © MML (cc by 4.0) , Jarmo Kanerva, ks. Tietoja
sote

SOTE-PALVELUT UUDELLA HYVINVOINTIALUEELLA

Käyttötarkoituksenmukainen terveydenhoito on kilpailuvaltti
Se tuo rahaa enemmän käyttöön. Ihmiset pysyvät kunnossa ja tuottavina kun saavat pian ja kunnon hoidon, eivätkä tule uudelleen. Se säästää kokonaisuutena. Moderni tekniikka korvaa kokeilut ja työtä. Jonot eivät lisää kapasiteettia vaan hidastavat ja pahentavat asiaa, ja nostavat kuluja. Hampaiden hoitokin kuuluu kunnalle. Kotihoito ja omaishoitajat ja valinnanvapaus ovat mukavia ja edullisia tapoja kaikille. Apuvälineet ja tekniikka helpottavat tekemistä. Julkinen ja yksityinen tuotanto on toiminut kunnissa hyvin rinnakkain ja sitä valvotaan. Se on vähentänyt ruuhkia ja lääkäripulaa ja niiden pieni kilpailu on opettanut molempia.

sote

Lähipalvelut ja liikkuvat palvelut ja ennaltaehkäisy
Asiantuntijoiden kanssa selvitetään kokonaisuutena, miten ja missä sote-palvelut tuotetaan. Alueella on jo isoja pisteitä ja isoja asukaskeskittymiä. Vaikka Lohjan sairaala ja Nummela. Ymmärrettävästi ollaan huolissaan, että lähipalvelut säilyvät. Se on tavoite. Laatua seurataan. Alue on kooltaan 120 x 80 km. Tieyhteys Hanko-Otaniemi on 120km. Kartta on Maakuntauudistus -napissa.

Nyt Länsi-Uudellamaalla pitäisi optimoida systeemit vanhoista kunnan systeemeistä. HUS:lla on suuri merkitys sairaaloiden kautta. Kuntayhtymä Karvianen toimii Karkkila-Vihti-alueella. Mielenterveyspalveluita on ainakin Espoossa ja Raaseporissa. Yksityisilläkin oli oma roolinsa lisäämässä palveluiden tarjontaa ja joustavuutta. Kuten kuntien ja yksityisten palvelut, kuten vanhustenhoito. Erikoistuminen, osaaminen ja vekottimet, pitää keskittää. Synnytyksiä on vähemmän ja nyt Lohjalla ja Espoossa. Koti olisi hyvä olla sen 40 km sisällä. Oma arvioni on olla sairaala tai vastaava 40 km välein.

Terveyskeskus-tyyppiset palvelut voidaan vetää etäyksikköinä, kuten nytkin. Ja pienempiä voidaan pitää auki vuoropäivin ja skaalata toimintaa. Vapaaehtoinen etätapa olisi rinnalla. Sillä on saatu leikattua turhaa käymistä ja jonoja esim. Sotkamossa ruuhkista tyhjiin odotustiloihin asti. Vanhuksien hoidossa liikkuvat lääkäripalvelut saivat hyvää palautetta, samoin kuvapuhelin hoitajan ja asiakkaan välillä. Hinnat ovat tulleet alas tabletin hintaisiksi.

Kiinteiden pisteen lisäksi on mahdollisia osa-aikaiset pisteet, määrä päivisin, jollaisia on jo, vaikka Veikkolassa. Netin takia henkilöstö ei ole paikkaan sidottuina. Espoossa on 2019 alkaen ollut mobiili, Liikkuva sairaala, LiiSa, lähinnä vanhusten hoidon tukena. Hoitaja voi vinkata ongelmista liikkuvalle lääkärille. Liikkuva henkilökunta voi mennä kohteisiin ja tehdä kampanjoita. Esimerkkinä koulut, ehkäisyneuvonta, ravitsemusneuvonta, diabeetikot, vanhustenhoito, kerhot, epidemiat jne. Kotihoito ja auttaminenkin on osa liikkuvaa työtä. Esimerkiksi rokotukset, neuvontaa ja muuta.

Kunnon nettipalvelulla tiedonkulku ei katkea hoitajalta lääkäreille, koska tieto on talletettu ja kaikkien saatavilla. Näiden lisäksi etäpalvelut ovat jo vanhuksilla käytössä tableteilla. Hoitaja voi soittaa ja varmistaa asioita eikä asiakkaan täydy edes avata vekotinta. Monet asiat voi hoitaa kotoa ja odottelu vähenevät. Omaiset voivat kahvitella kuvapuhelimen avulla. Kontakteja ja työtä syntyy tehokkaammin ja enemmän. Tällaisia kokemuksia on saatu. Itse olen saanut hoidettua tietotekniikalla parissa tunnissa asioita kuntoon käymättä missään ja uusinut kaikki reseptit niin. Jonotusaika tapaamiselle on väärä mittari, kun pitäisi mitata, koska asia on valmis.

Mielenterveyspalvelut pitää saada kuntoon
Ihmiset kohtaavat elämäntilantilanteita. Kaikille on edullisinta saada yksilö takaisin pärjäämään itse. Kuolema, ero, sairaudet, syrjäytyminen, päihteet, median pelottelu, ilmastoahdistus, nettiongelmat, peliriippuvuus, yksinäisyys jne. Pilleri ei korvaa vian syytä. Asia työllistä poliisiakin. Ongelmat ja tapaukset ovat kasvamassa hurjaa vauhtia. Kouluissa on toiminut psykologi- ja kuraattoripalvelut. MT-palveluiden kysyntä on hurjasti kasvanut. Ongelmatapaukset voivat häiritä muita ja aiheuttaa muissa turvattomuutta ja aiheuttaa epäsuoria kuluja.

pic

Julkinen sosiaali ja terveydenhoito tarvitsee avukseen toimivan tietotekniikan
Sote on mahdollisuus kehittyä. Tekniikka tehostaa ja nopeuttaa palveluita. Systeemit pitää olla helppokäyttöisiä ja toimivia ja joustaa toimintoaan ja organisaatioon. Nykyaikana liikkuvuus on tärkeää. Palvelut saadaan myös yksilöllisemmäksi, kun systeemi muistaa asiat paremmin ja ohjaa vaikkapa omalle lääkärille, joka löytää tiedot heti ja etukäteen. Virheet ja selittäminen vähenee. Arkistot ovat tavanomaista tekniikkaa.

Etä- ja omahoitoa voidaan myös kehittää. Ihmiset voivat tehdä asioita jo kotona ja saada neuvoja ja hälyyttää apua. Etätyöt ovat opettaneet ihmisiä käyttämään etäneuvotteluja. Kotona olevat terveydenhoitolaitteet ovat jo käytössä. Perinteiset ja puhelinpalvelut täytyy säilyttää niitä käyttäville. Heikkonäköisille on vaikea käyttää kaikkia palveluita tai jos ei ole kallista tietotekniikkaa. Asiat vaativat usein myös henkilökohtaista keskustelua tai tapaamista, jotta asiat saadaan ratkaistua.

Sote-uudistuksessa täytyy rakentaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen koko tietotekniikka. Alueella on 32 eri IT-systeemiä. Normaalisti nyt rakennettaisiin yksi alueelle tai koko Suomeen samalla. Systeemit selvitetään käyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa ja tehdään ratkaisu. Olen ollut rakentamassa tuhansien käyttäjien systeemeitä sote-puolelle ja alalla 30 vuotta. Siirtymä on pakko tehdä eri vaiheissa ja käyttää olemassa olevia hallinnon systeemeitä ja toisena osana potilashallintajärjestelmiä. Aikaa ja rahaa ei ole varattu. Vanhojakin systeemeitä voidaan käyttää hetken. Vanhan tekniikan ylläpito ja muuttaminen on kalliimpaa ja kömpelöä ja voi aiheuttaa haittaa organisaatiossa. Työaika on kalliimpaa kuin tekniikka. Jo nyt arvellaan IT:n olevan ongelmissa epärealistisen aikataulun ja rahoituksen takia. Alussa tehdyt tehokkaat ja toimivat systeemit säästäisivät organisaatiossa kallista työtä, koulutusta ja olisi standarditapa ja laatu toimia alueella. Maakunnan kannattaisi hankkia läheltä, Suomesta muutkin ostoksensa ja pitää rahat maassa ja varmistaa huolto. Itse pidän tärkeänä pitää oikeudet lisätä omia osia ja skaalata systeemiä mm. rajapintojen kautta.

Työvoimapula ja markkinat
Lääkäri- ja hoitajapula on julkisella puolella. Työmarkkinoilla voi päästä sopimukseen, jos sopimusehdot kohtaavat. Asiassa ei ole edetty vuosiin. Osa hoitajia on edennyt muualle. Asioita, mm. lääkäripulaa ja ruuhkia on korjattu ostopalveluilla yksityispuolelta. Kustannus ja laatu on suurin piirtein sama. Rinnakkaistoiminnassa ala on onneksi kehittynyt. Töitä voi tehostaa monella tavalla mm. tekniikalla, tutkimuksilla, organisoimalla, käyttämällä muuta apua. Jonotus ei lisää tuottoa vaan pahentaa tilannetta. Tärkeintä ei ole jonotusaika, vaan milloin ongelma on ratkaistu.

Palveluiden kehittäminen
Nyt on mahdollisuus tehdä isojakin korjausliikkeitä muutoksen takia. Usein nämä olisi korjattavissa yhteistyöllä eri osapuolien kanssa ja ylläpitämällä tarpeellinen palvelukyky. Kentältä on tullut palautetta mm. että vanhempia potilaita lähetetään paljon turhaan kalliiseen sairaalaan vaikka tarvittaisiin hoivakotia tai kotiapua pärjäämiseen eri yksikössä. Tämä ruuhkauttaa hoitajia lisää. Tai kallista ensiapua ja ambulansseja käytetään, vaikka ongelma tiedetään etukäteen, mutta jonot ovat liian pitkät normaaliin hoitoon. Tai ei saada muuta kuljetusta tilattua. Hampaidenhoidosta on tullut palautetta, että suomalaisten kunto on surkea, koska jonotus on liian pitkä. Asiakkaiden netin kehittäminen on varmasti pitkäkestoinen projekti, joka parantaa jatkuvasti asiakaslähtöisesti palveluita, vaikkapa ajanvarausta, tuloksien näkemistä ja neuvontaa.

Ulkopuoliset saavat maksaa oleelliset kulunsa jotenkin
Suomi tai Länsi-Uusimaa ei voi toimia koko maailman ilmaisena terveyskeskuksena.  Muuten asukkaiden palvelut kärsivät. Jonotusaika on jo nyt kohtuuton.

PELASTUSPALVELUT
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelut toimivat hyvin ja kehittyvät jo nyt. Siihen kuuluu mm. palokunta, kriisitehtävät.Jatkossa nämä ovat hyvinvointialueen alaisuudessa. Alalla on työvoimapulaa ja yhteistyötä Vapaapalokuntien, VPK:n kanssa.

KAIKKI PERUSPALVELUT KUNTOON


Peruspalveluihin löytyy rahat, jos ei niitä rahoja käytettäisi yhteisestä kassasta muuhun. Nyt tarvitaan parempia päätöksiä. Tehostaminen on enää vaikeaa kun on jo tehostettu ja leikattu pois vuosia. Koululaisilta, taviksilta ja perusasioista leikataan. Rahaa ja velkaa valuu kalliisiin poliittisiin sankaritarinoihin ja edelläkävelyyn, melko tehottomaan ilmaston ja maailmanpelastamiseen, raiteisiin ja monikulttuurisuuteen, tukiin ja EU-projekteihin. Kansalaiset kantavat kulut. Lisäksi EU kerää rahaa pois Suomesta. Nyt uhkaa verojen ja maksujen suuri nosto. Esimerkiksi jatkossa hyvinvointirahoista osa menee viherkäänteeseen, mm. ”päästöttömiin” autoihin. Itseaiheutetut ongelmat voidaan korjata.

Peruspalveluita ovat kaikki vauvasta vaariin, terveydenhoito, neuvolat, syyttään heikkojen auttaminen, vanhuspalvelut ja sivistysvaltion asiat.
Perussuomalaiset ovat kotimainen vaihtoehto, joka ajaa Suomen ja kansalaistensa etuja. Muut suuret ajavat EU:n asioita, rahoitusta ja projekteja. Se on johtanut kulujen ja verojen kasvuun ja palveluiden ja kantaväestön tukien heikentämiseen. EU:n rahankeruulle ja vallanhimolle tarvitaan vastavoima. Poliitikkojen motiivi saattaa olla hyötyä EU-rahasta ja ajaa omia idelogioitaan. Se on moraalitonta ja vastoin suomalaisten etuja ja paikallisdemokratiaa.

järjellä ja sydämellä

TODELLISUUDENTAJUA
Mahtipontiset poliittiset tarinat ja mainospuheet päätöksinä aiheuttavat isoja kuluja ja sekaannusta. Vaadin päätöksiin budjetin, realistisen tavoitteen, vaikutustenarvioinnin ja seurannan. Eikä avointa piikkiä ilman laskelmia ja olla tarinoiden Euroopan mestari. Päätökset, visiot ja toivomukset ovat eri asioita. Fantasialla on oma kohtansa kirjastossa. Pääosin hehkutukset ovat vaikeasti tai mahdottomasti mitattavissa olevia, kuten ihmisten onnellisuus. Vakioretoriikka, ilmasto ja yhdenvertaisuus ym., isketään mukaan kaikkeen. Nyt pitää mennä eteenpäin kehityksessä ja korjata asiat järkevästi.

Päätökset ja taakat työnnetään kuntalaisten harteille. Kuten ylimääräiset maksut, tarinat ja omien somekehien kirkastus pään päällä. Suomessa ollaan oltu vuosikymmeniä omissa tarinoissaan maailmanmestareita, edelläkävijä jne. Hyvät tulokset vain puuttuvat. Tarinat ovat joskus melko utopiaa ja sanahelinää eikä keinoja ole mietitty.

Yltiöpäiset ilmastomaksut haittaavat hajanaisen Suomen toimintaa ja liikennettä. Ja ovat vastoin kestävää kehitystä. Länsi-Uusimaa on keskimäärin hajanainen. Joukkoliikenne ei toimi kaikille ja pääosin vain tiiviissä kaupungissa. Kotimaisen energian kieltäminen haittaa ihmisiä ja valtion kauppatasetta ja energiavarmuutta.

pic
pic

Tule mukaan!

Älä kysy mitä maa voi tehdä sinun puolestasi, vaan
miten me voimme yhdessä rakentaa paremman kotiseudun sinulle ja perheellesi.

Minulla on unelma kotiseudusta, joka on turvallinen, toimiva ja onnellinen.

Voit tukea toimintaani äänelläsi.
Tule mukaan talkoisiin korjaamaan kotiseutusi!

ps logo

hashtag : #länsiuusimaa, #aluevaalit, #ehdokas, #espoo, #kauniainen, #kirkkonummi, #vihti, #lohja, #karkkila, #raasepori, #hanko, #inkoo, #siuntio, #jarmokanerva, #Perussuomalaiset

Jaa linkki / share link
Scroll to Top