Suomi kuntoon - Usein toistuvia kysymyksiä ja vastauksia

Minusta tärkeitä asioita blogissa : Suomi kuntoon ja nousuun!

JARMO KANERVAN VASTUKSIA JA MIELIPITEITÄ JA USEIN TOISTUVIA KYSYMYKSIÄ :

SUOMI JA EURO
Kun suomalaiset ja valtio lahjoittaa miljarditolkulla rahaa ulkomaille, kansa ja Suomi köyhtyy ja jää riskii ja vastuut. EU:n sopimukset kieltävät muiden maksaa toisten laskuja.  Ellei ole kyse luonnonmullistuksesta. Tämän yli kävellään ja juonitellaan. Kyse on itseaiheutetuista tilanteista ja pankkien velkasaatavista piigs-maista ja erityisesti Ranskan ja Saksan pankkien ja valtion intresseistä. Viruksilla ei ole asian kanssa tekemistä. Englanti lähti EU:sta EU:n politiikan ja taakkojen ja riskien ottamisen takia.


Eurosta lisää blogissa Euro http://kanerva.eu/fi/?p=421
Euro on nyt poliittinen velkaliitto, jota ylläpidetään keinotekoisesti säätelyllä. Se ei perustu vapaaseen markkinamekanismiin ja kaatuisi ilman säätelyä, ohjausta ja tukemista. Euroa ei ole pystynyt korjaamaan ja jäsenmaat pysy sopimuksissa. Sopimusrikkomuksista on näyttöä, jolla voisi erota.

    –EUROSOSIALISMI KÄSITTEENÄ

EUvostoliiton lippu

Kollektiivinen Euro on omintakeisen  Eurososialismin instrumentti ja perusta.  Nyt systeemissä, eurososialismissa, sosialisoidaan kansoille tappiot, mutta voitot siirtyvät pankeille ja sijoittajille. Joku kutsuu käytöntöä rosvoustaloudeksi. Ja osa näytelmätaloudeksi, jossa valitut näyttelijtä esittävät osaavansa asiat ja päättävät. Toistaiseksi kriisit jatkuvat.

Euro ei pysy pystyssä ilman säätelyä ja diktatuuria eli käskyttämistä eli säätelytaloutta. Euro on keinotekoinen ja sairas.  Vapaa markkinatalous eurotaloutena, joka perustuu säätelyyn ja tukemiseen, on paradoksi.

Euro symboli

Kun rahaa, velkakirjoja, lasketaan samaa reaaliomaisuutta vastaan, rahan arvo putoaa ja omaisuutta ja saatavia siirtyy pankeille jollain aikataululla.   Lisäys on paljon yli 1000 miljardia markkinoilla. Rahan valta on erityisesti saatavissa ja oikeuksissa. Keskuspankki ostaa ‘roskapapereita’, kuten Suomen roskapankki 1990-luvulla. Me maksamme sen lopulta.  Suomi takaa uutta rahaa, jolla ostetaan Suomesta firmat ulkolaisille sijoittajille monopolirahalla. Sitten saneerataan Suomessa. Suomi on kärsinyt eurokriisistä enemmän kuin vastaavat asiansa hoitaneet maat ja lasku on isompi.

Hallitus on ottanut valtavat vastuut kansan piikkiin. Eurosta irtaantuminen sattuisi paljon. Toistaiseksi pitää pelata niillä korteilla mitkä on. Suurin vahinko on jo tapahtunut. Pitäisi olla vaihtoehto mietittynä. Mikä ?

Suomen markka olisi kovin pieni ja sijoittajien ja poliitikkojen heiluteltavissa, ellei sitoisi euroon. Korot oli korkeita. Suomen talous on nyt jo kuralla. Eurosta eroamisella pitäisi painostaa pysymään sopimuksissa. Euro-ongelmat johtuivat siitä , ettei sopimuksia noudatettu vaan ylivelkaannuttiin. Myös Suomi on nyt ylivelkaantunut EU-mittarilla, eli yli 60 % BKT osaksi kriisimaiden takia.
http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2014/06/02/eu-armahti-suomen-velka-selittyy-kriisirahastoilla/20147774/12
Suomella on paljon vastuita eurosta suoraan, Suomen pankin kautta ( Target systeemi ym.)  ja vakausmekanismien  (EVM) kautta.  Muiden vastuita yritetään jatkuvasti jakaa muille EU:ssa ja ajaa käytännön liittovaltiota. Eurobondit on euromaiden yhteisiä vastuita ja voimakasta liittovaltiokehitystä ja siksi vastustettavia. Eurosta ero kertarysäyksellä sattuu kymmeniä miljardeja, toisin kuin eräs selvitys sanoo.  2011 arvioitiin Suomen vastuiden olevan n. 35-48 miljardia ja nyt summaa on työlästä määrittää tai saada tietoja. Eroa eurosta on selvitettävä ja suunniteltava ja painostettava maita pysymään sopimuksissa tai ulos. Saksa on ollut tyytyväinen euroon ja tukirahat menee Saksaan ja Ranskaan pankeille. Suomen markka olisi helppo keinottelulle. Kenen kanssa mentäisiin  vai sidottaisiinko markka euroon ? Tanskan kruunu on sidottu euroon.
Vuonna 2020 EU ja Euro , etunenässä Ranska on ajamassa nimikkeellä elvytys lisää maksuja ja vastuisa Suomelle. Ranskan pankitovat Italian suurin lainoittaja. Kun raha Italiaan tai kriisimaihin kilahtaa, se Ranskaan ja muihin pankkeihin vilahtaa. Osa menee minne menee. Asiassa rikotaan tai väännetään EU-perussopimuksia vastaan , artiklat 122-125 ja pari muuta. Turha tehdä sopimuksia, kun niitä ei noudateta. Suomessa on Euroopan korkein verotus. Ja Rahaa viedään Italiaan , missä on haluttu pitää matala verotus.
http://timosoini.fi/2011/12/suomella-yli-35-miljardin-vastuut-eurokriisissa/
http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2012/01/25/suomen-piikissa-kymmenen-kertaa-sotakorvaukset/201221653/12
http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/04/24/nain-eu-vedattaa-suomea-velkatalkoissa/20115728/12

Talvi - IMG_3190
SUOMI JA EU

Suomen on ajettava EU:ssa paremmin omia etujaan. Suomessa on lisäksi erikoisolosuhteet ilmaston takia. Suomen on seurattava paremmin EU säätelyä ja vaikutettava jo luonnosvaiheessa asioihin. Tarvitaan vähemmän EU-säätelyä. Aivan turhia  on vaikka pölynimuridirektiivi, Autojen renkaiden automaattiset painemittari, yritys muuttaa uunikintaat tyypitettäviksi henkilösuojiksi jne.
Nyt EU:tä pitää ajaa löyhempään suuntaan, mutta pitää pelata mukana. Nyt säädellään kansallisia asioita liikaa Brysselissä. Moni asia on ekomääräysten pakottaminen lainsäädännän kautta jäsenmaissa, eli ideologista asianajamista. EU-johto haluaisi myös enemmän valtaa ja rahaa itselleen ja liittovaltiota. Vastustan tiivistä liittovaltiota. Rahaliittosopimukset ovat liittovaltiokehitystä. Kataisen hallitus lisäsi perustuslakiin, että Suomi on EU:n osa. Myös EU:sta eroaminen on hankalaa sopimuksien takia. EU sopimuksissa ei ole haluttu määrittää eroamista. On ajateltu tuhatvuotista valtakuntaa. Suomi jäisi aika yksin EU:n ja Venäjän väliin erossa. Täytyy miettiä myös turvallisuutta. Suomi voisi olla yksin ja tehdä kauppasopimukset EU:n kanssa, kuten asiat oli ennen EU:iin liittymistä. EU-jäsenyyden yksi vaihtoehto on Nato-jäsenyys.
EU ja EU-järjestelmä eli eurososialismi http://kanerva.eu/fi/?p=442

Maapallo 3d001029_3_v

SUOMI JA NATO
Blogi Natosta http://kanerva.eu/fi/?p=170
Nato on hankala asia.  Paras olisi pysyä edelleenkin  puolueettomana maaperänä kahden suuren sotilasmahdin rajalla. Paras olisi jos osapuolet tarvitisivat Suomea välittäjänä ja rauhantekijänä edelleenkin, mistä on pitkä perinne. En ota lopullista kantaa vielä ja pysyn diplomaattisena.

Nato vaatii lisää rahaa puolustukseen ja parempia vekottimia, kuten muualla, eikä säästä rahaa. Nato tuo sodan myös Nato-maahan, koska ryhmillä on tapana iskeä Nato-kotimaassa, vaikka Finlandia-talossa. Konfliktien osapuolena on useimmiten terroristijärjestöt, joilla on agenda perustaa oma valtio ja harvoin lailliset valtionhallinnot. En usko, että Ruotsista päin on aikeita hyökätä Suomeen. Vaarana on saada iso monttu Suomen kohdalle sodassa, jossa ei haluta taistella omalla maalla. Nuorilla ei ole kuvaa ydinaseista. Sekä USA:n , että NL:n ydinohjukset olivat kohdistettu Suomeen. Tositoimissa paperi ei turvaa mitään. Oli Suomellakin sopimuksia, joiden yli käveltiin. Lähinnä vaarana on, että omat sotilaat palaa arkuissa muiden sodista. Afganistan, Libya, Irak jne. Onko vapaaehtoisia sotimaan ?

Suomi on vuosikymmeniä tehnyt töitä saadakseen puolueettoman diplomaattisen imagon. Meitä on tarvittu ja siksi me olemme saaneet olla itsenäisiä jopa hävityn sodan jälkeen. Esim USA-NL -asetelmassa, jossa molemmat ovat kiitelleet Suomea. Vähän kuin Sveitsi ja Ruotsi. Nato-Tanskassa on ollut hulinaa. Nato-maa Espanja on saanut osansa iskuista.  Terrori-isku liittoumassa on paljon todennäköisempi kuin valtion hyökkäys Suomeen. Suomella on hyvä kuva rauhanvälittelijänä ja rauhallisena ja asiallisena maana. Siksi voimme tehdä kauppaa arabimaissa ja kaikkialla. Kun kumartaa yhdelle, pyllistää muille. Suomi on saanut kärsiä jo Nato-maiden ja EU:n  pakotteista välillisesti.

Nuuksio - IMG_3325

SUOMALAINEN KULTTUURI JA KIELI JA MULTIKULTTUURI
Suomalaisten tehtävä kansakuntana on ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan ja maataan. Muuten meitä ei voi kelpuuttaa kansakunnaksi. Kulttuuri tarkoittaa tapaa elää, eikä mitään mystistä. Multi- tai monikulttuuri tarkoittaa eri tapojen sotkemista toisiinsa. Usein eri ryhmät ovat voineet parhaiten  kun ovat voineet pitää omat tapansa monokulttuurina, kunhan ne ei ole ristiriidassa oikeuskäsityksen mukaan eikä ne syö muiden oikeuksia. Vaikka tarjota kiinalaista ruokaa kiinalaisessa ravintolassa. Ikiwanha ihmisoikeuden määritelmä on  se, että Ihmisoikeus on oikeus tehdä kaikkea sellaista, joka ei riko muiden oikeuksia. Se rajaa myös suvaitsevaisuutta.

PAKKORUOTSI
Blogi http://jarmokanerva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147284-pakkoruotsi-ja-ihmisoikeudet
Kannatan vapaaehtoista ruotsia. Ruotsinkieltä ei pidä vaatia perusopetuksessa, pääsyvaatimuksena tai virkamiehiltä. Poikkeuksena ruotsin opinnot. Ruotsinkielen osaamisesta voidaan maksaa osaamislisää. Voidaan valita osa ruotsin osaajia tai tulkkauspalveluilla. Nettiaikana tämä on melko helppoa. Suomenruotsalaisen kulttuurin ylläpito ei kuulu muille. Pelkästään ruotsinkielisiä on mannersuomessa n. 35 000,  0,7 % ja he ovat keskimäärin vanhoja. Ruotsissa ei ole liikettä yhdistää Suomea ja Ruotsia.

Suomen lippu
SUOSITAAN SUOMALAISIA LAPSIPERHEITÄ

Minusta suomalaisia lapsiperheitä tulisi avustaa verovähennysoikeudella, vaikkapa 6 000 € /lapsi. Lapsesta on kuluja. On parempi antaa suomalaisille mahdollisuus tehdä lapsia kuin maahantuoda uusi kansa. Avustus lisäisi elintasoshoppailua ja vauvatehtailua.


NUORISO JA MUUKIN TYÖTTÖMYYS. KEINO 1

Osa blogista http://jarmokanerva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/146561-suomi-nousuun-osa-2
Nuorison ja muidenkin työttömyyttä auttaisi, jos alle 1200 €/kk palkat voitaisiin maksaa verotta ja ilman sivukuluja. Töitä olisi, jos ne voi teettää järkevästi. Nuorille ei kerry eläkettä nytkään.  Tapana on ollut opiskelun aikana olla töissä, mikä auttaa kaikkia. Pk-yritysten byrokratiaa pitää myös helpottaa varsinkin ‘vähäisten’ työsopimuksien osalta. Nyt menee 4 tuntia maksaa palkat ja jätetään työllistämättä. Asia vähentäisi myös harmaata työtä ja byrokratiaa. Myös liittojen on joustettava vähäosaisten kohdalla nyt lamassa. Vähäisissä töissä riittää vähempi sopiminen. Nyt ihmisiä pidetään työttömänä, ylläpidetään byrokratiaa ja valvontaa, joka vähenisi tämän kautta. Kannustinloukko saadaan näin pois. Töissä ihminen ylläpitää osaamista. Myös etuisuudenmenetys pitäisi laskea vaikka 12 kk jaksolta. Nyt on työtön joutunut kadulle kun on ottanut pätkätyön.


TYÖTTÖMYYDEN HOITO

Työttömyyttä pitää hoitaa järkevästi. Nyt 50 % työnhakijoista on koulutuksissa, joista on vähän apua ja paljon kuluja. Ei voida hakea oman alan töitä kun ollaan kursseilla. Ei ole mieltä kouluttaa akateemisia pajukorinsitojia tahdonvastaisesti. Kuulemani mukaan ‘asiakkaista’ jopa pidetään kiinni, etteivät he mene töihin. Palkaton huuhaa harjoittelu on lähellä orjatyötä.


VALTION BYROKRATIA

Monille aloille annetaan paljon rahaa, mutta ne häviävät byrokratiaan ja tehottomuuteen. Joissain kunnissa samalla rahalla saadaan paljon enemmän aikaiseksi. Asioita pitäisi virtaviivaistaa ja järkiperäistää joka tasolla. Usein leikkaukset tapahtuvat johtajasta alaspäin.

SUOMALAINEN TYÖ. KEINO PITÄÄ TYÖT SUOMESSA
Osa blogista http://jarmokanerva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/146561-suomi-nousuun-osa-2
Suomessa tehdyn työn alv pitää tiputtaa enintään 10 %:iin.  Nykyinen yliverotus laskee verokertymää ja tehtyä työtä. Moni ala on kannattamaton eikä ihmiset käytä palveluja. Huollon asemesta ostetaan vaikka kiinalainen uusi vekotin tai tuodaan töinen tuote. Tai huolto – ja ylläpito laiminlyödään. Siitä on kansantaloudellista tappiota. Mm. talot rapistuvat. Ala syö erityisesti työvoimavaltaista high techiä, joka on vielä helppo viedä netin avulla muualle. Myös puhelinpalvelua, kirjanpitoa jne. on karkotettu muualle.

Piirilevy pcb dikppcb
TYÖN TUET KESKITETTÄVÄ STRATEGISIIN JA KORKEAN TEKNOLOGIAN ALOILLE EIKÄ PUUHASTELUUN

Jo nyt high tech kärsii ja sijoitetaan tuettuihin low tech kierrätys ja muihin ratkaisuihin. Suomen kilpailukyky kärsii.  Nousu palvelemalla toisiamme velkarahalla ns. jälkiteollisessa yhteiskunnassa on harhaa. Ja se on vienyt jo osan elintasosta ja on eurokriisinkin takana. Suomi ei voi kilpailla helposti työvoimavaltaisessa massatuotannossa, koska työ maksaa liikaa. Suomen kannattaa erikoistua, mikä usein tarkoittaa erikoisosaamista, tuotekehitystä ja patentteja. Suomi on pärjännyt niin. ICT -alat on perus high techiä muissakin liiketoiminnassa, kuten jäänmurtajissa, biotekniikassa jne. automaatiossa ohjaamassa laitteitä. Suomella on vahva osaaminen ns. sulautetuissa , tietokoneohjatuissa laitteissa, kuten kännyköissä. Myös Biotekniikka ja cleantech tarvitsee ICT:tä.

MAAHANMUUTTO, TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO JA MAASSA TURISTINA
Suomessa on jo tarpeeksi työttömiä maahanmuuttajia, joiden eteen pitää tehdä töitä. Lisää ei tarvita toistaiseksi. Töihin tulevia maahanmuuttajia voi tulla normaalisti EU-sääntöjen mukaan. He ovat usein valmiiksi koulutettuja ja sopeutuvat hyvin. EU:lla on säädöksensä työttömien ja työtä hakevien EU kansalaisten oleskeluajoissa. Ne vaikuttavat myös tukin. Runsailla tuilla houkutellaan paljon ihmisiä.

-Humanitäärinen maahanmuutto. Suomi on sitoutunut ottamaan. 750 humanitääristä maahanmuuttajaa kriisipesäkkeistä.

SUKUPUOLI  JA  AVIOLIITOT
Erikoisryhmistä on tehty iso numero. Asia vie fokuksen oikeista ongelmista. Rekisteröinti on yhteiskunnan tehtävä ja mahdollista jo nyt. Vihkiparit voi avioitua opitun uskontonsa mukaisesti. Yhteiskunnan pitää olla riippumaton uskomuksista.  Asiaan liittyy perimis- ja adoptio-oikeus vauvat ja tunteet. 1,5 % on syntymästään ei-heteroita_ihmisiä, termit vaihtelee kun väännetään ja kielletään sanoja.  Noin 3000 haluaisi homoavioliittoon koskaan. Ei haittaa minua, kunhan menee lain mukaan. Huolhouksen alla tehtyjen ja alaikäisten ja pakotetut avioliitot pitäisi julistaa rauenneiksi Suomessa ja noudattaa lastensuojelulakia.

30 000 pääsee avioliittoon ja 15 000 pääsee avioeroon vuosittain. Arvostus ei ole kovin korkea. Erojen syynä on usein raha ja lain tulkinnat ja asiaa pitäisi korjata. Miehet pelkäävät mennä naimisiin ja saada lapsia, koska miehet voidaan potkia koska tahansa liitosta ja lasten elämästä ulos. Voidaan puhua jo miesten lakosta näillä säännöillä. Naisilla on ongelmia löytää sopivia miehiä. Se on naistenkin ongelma uusioperheissä. Tässä on ongelma. Pitäisi kiinnittää huomio ilmiöön adoptoida huonokuntoisia lapsia kehitysmaista, ja ratkaista järjellä miksi Suomen siemenpankit on lainmuutoksen takia ongelmissa.

FILOSOFISET JA POLIITTISET ARVOT
Poliittisen sähköiskun sain noin vuonna 2010 kun havahduin, miten Suomen talouden peruspilareita sahattiin älyttömästi poikki ja aiheutettiin lamaa ja ongelmia. Ministerit kertoivat, että Suomeen tarvitaan 1,8 miljoonaa maahanmuuttajaa ja koko kansaa oltiin vaihtamassa.  Huomasin, miten amatöörimäisesti asioita hoidetaan. Perheeni ja itseni takia oli pakko alkaa toimimaan tai Suomesta oli pakko muuttaa muualle. Lähdin 2012 kesällä Perussuomalaisessa puolueessa kuntavaaleihin mukaan. Sain luottamustehtävän, jonka halusin. Huomasin kannatuksen olevan maantieteellisesti laajaa Espoossa ja koko Suomessa ilmeisesti US-blogikirjoitteluni takia.

Olen oppinut kirjoittamaan kansalle ja se on minulle helppoa. Internet on politiikan media. Koin tarvetta oikaista myös journalistien suoranaista  propagandaa muissa lehdissä ja äänestäjät arvostivat sitä ja journalistit ja poliitikot pakotettiin miettimään mitä päästävät ulos. PS-vastainen propaganda on vähentynyt.

Perussuomalaiset sopivat arvoilleni parhaiten. He yrittävät oikeasti ajaa suomalaisten etuja, kertoa tosiasiat ja ovat huolissaan meistä kaikista. Muut puolueet tuntuvat ajavan vain EU:n etuja ja motiiviksi epäilen mahdollisuuden hyötyä itse asiasta. Ikävätkin asiat kerrotaan aika neutraalisti ja suoraan, vaikka muut hyppivät seinille siitä. Se on heidän ongelmansa. Tosiasioiden näkeminen on askel ratkaisuun. Perussuomalaiset ovat Suomen pelastajat kun muut ovat maailmapelastajia ja taivaanrannan maalareita.  Kun on omat asiat ja kotiseutu kunnossa, voi paremmin auttaa muita.

Uskon oikeiston yhteen arvoon, jonka mukaan yksilöllä on vapaus kilpailla ja tehdä töitä saavuttaakseen oman onnensa. Säätelyn  pitää olla on järkevää eikä haitata tekemistä ja vääristää kysynnän ja tarjonnan lakia ja hintoja. Joku maksaa aina tuet ja puuttumisen. Sanat porvari ja työläinen on historiaa. Samoin oikeisto-vasemmisto-ideologia. Nyt mittareita ovat EU:n asian ajaminen ja SUomen ja paikallisen asian ajaminen. Nelikentän toinen akseli, oikeisto ja vasemmisto -moraali tai konservatiivisuus- vapaus tehdä mitä vain. Liberaalisuus ei ole vapautta kun sitä rajoitetaan sensuurilla ja sisältä, jolloin se muuttuu diktatuuriksi muita kohtaan.  Uskon myös yhteisölliseen ajatukseen, että suomalaisten, yhteisön täytyy huolehtia omistaan; syyttään vajaakuntoisista, vanhuksista ja lapsista ja tarjota odottamattomissa ylivoimaisissa ilmiöissä, force major,  tapauksissa. Moni yrittäjä, ns.- kapitalisti on  käsityöläinen, vaikka rakentaisi biteistä tai sementistä. Suomalaisen työn alv pitää saada alas ja pidettyä työt.  Minä en halua vahvaa keskusjohtoista säätelyä ja armeijaa inspehtooreita, mikä on vasemmiston, neuvostoliiton ja EU:n arvoja. Nyky-yhteiskunnassa on säädeltyä markkinataloutta. Koko eurokriisi johtui säätelystä. Kriisimaat eivät olisi saaneet lainaa ilman korkosäätelyä vaan korko olisi ollut jopa 75%. http://jarmokanerva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/116002-kuva-kriisimaiden-lainajarjestelysta

Haluan aikuista itsemääräämistä ja oikeuden vaikuttaa asioihini, enkä EU:ta tai virkamiestä ohjaamaan huonommalla ymmärryksellä minua. Suomikin ottaa itse tarpeensa huomioon parhaiten paikallisesti. Se on paikallisdemokratiaa, joka ei satu eikä asiaatuntemattomat tee tyhmiä päätöksiä.  En halua Helsingin nielaisevan Espootakin metrolipun takia.

KERJÄÄMINEN, KAUPUSTELU JA HÄIRINTÄ
Kerjääminen ja kaupustelu. Rahan keräämiseen pitää olla luvat ja tieto esillä kuka kerää vaikka sitten numerona. Tilityksistä voi katsoa veron määrän ja kenelle rahat menee.  Keräämislupia voisi antaa hyväntekeväisyysjärjestöille ja ansioituneille. Kaupustelu on jo säädeltyä. Pitää olla kirjanpito, alvitilitykset, yhteystieto esillä. Liikkuva kaupustelu pitää olla säädeltyä ja myyjän tiedot esillä ja toiminta ei saa häiritä.

Eräs häiritsevä toiminta pitää kieltää kaupungeissa. Ihmisten pysäyttely, jopa kiinnitarttuminen ja  hipelöinti on häiritsevää. Vaarana on taskuvarkaudet ja painostus.

SUOMEN JV-MIINAKIELTO
Suomen pitää vetäytyä sopimuksesta ja hankkia varastoihinsa hävitettyjen miinojen tilalle uudet. Miinat on pasifistin aseita.  Mitä hyötyä on kiellosta Suomelle ? Suomen päättäjät  eivät saanut himoitsemaansa YK virkaa ja turvaneuvoston paikkaa. Imagoetua ei ole. Lähinnä Suomen uskottavuus on vähentynyt hörhöilyn takia.

Jv-miinoja korvaavia korvaavia vekottimia ei ole, ja niihin paloi jo yli 350 milj. €, eli kaksi lastensairaalaa. Vihataanko Suomen lapsia ? Suomen miinat varastossa ei vahingoita ketään, erityisesti ei kehitysmaan lapsosia. Korvaava tykillä ammuttu rypäle miinoja leijuu johonkin tuntemattomaan paikkaan ja ne ovat vaarallisia myös itselle, eikä niitä ole asennettu kunnolla. Hankitut lennokit eivät ole miinoja ja ovat normaalia tekniikkaa nykyään.  Miinoilla suojataan kohteita ja mm. ajoneuvomiinat. Hyökkääjään sattuu ja ne hidastaa hyökkäystä. Sotilaat tarvitsevat niitä, ettei välineinä ole pelkästään kivääri ja pakki.  Ihmiset ehtivät turvaan ja uudelleenryhmittymään.  Miina vähentää omien, myös siviilien kärsimystä. Erään arvion mukaan 200 000 suomen sotilaan henki uhrataan. Miinoja on eturintamassa suojaamassa alueita, jonne ihminen ei jää.  Miinoihin voidaan rakentaa jokin vanhenemisosa, joka purkaa ne sodan mentyä. Suomessa on laajennettu jopa suunnittelu raskaasti kielletyksi. Venäjä miinottaa konfliktissa Urkainan aluetta, mutta Urkaina ei saa itse miinoittaa. Venäjä ja monet maat eivät ole kiellossa mukana. Yksinkertaiset miinat ovat pysäyttäneet huippuvarustellut joukot ja haitanneet alueiden valloitusta esim Afganistanissa ja muualla. Aika ei ole ajanut jv-miinojen ohi ohi. Asia koskee erityisesti nuoria miehiä, joita vanhemmat miehet ja naiset lähettävät tehtäviin.

PERUSSUOMALAISET JA EU:N Identiteetti- ja demokratia -ryhmä
PS kuuluu nyt EU-parlamentissa, “EU-eduskunnassa”, Identiteetti ja demokratia –ryhmään, ID-group, Identity and Democracy Group. Siinä on 2020-08-15 73 jäsentä, Perussuomalaisista mepit Teuvo Hakkarainen ja Laura Huhtasaari.  ja   Ryhmä ajaa löyhää EU:ta ja maiden paikallaista demokratiaa. PS on saanut paljon valtaa liittoutumalla ryhmän kanssa, jolla on paljon samoja tavoitteita kuin PS:llä.  Suomalainen konservativismin taso Esim. Kokoomuksessa on muun Euroopan mittareilla liberaaleja tai vihreitä, johon Kok kuuluu. Suomessa koko asteikko on paljon vasemmalla EU:seen verrattuna.

http://en.wikipedia.org/wiki/Political_groups_of_the_European_Parliament

Eduskunnasta
Jaa linkki / share link
Scroll to Top