Mielivaltainen luonnonsuojelu v.2022

pic

Taas esitetään puun poltosta ja pienhiukkaisista 200 ihmisen kuolleisuusarvioita. Nyt pitäisi olla helppo osoittaa 200 ruumista viime vuodelta. Tai edes muutama. Sellainen ei voi mennä ohi nykyaikaisen lääketieteen ja tarkkuuden.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/puuta-poltetaan-kodeissa-yha-enemman-mutta-siina-piilee-terveytta-uhkaava-riski-arviolta-200-ennenaikaista-kuolemaa-vuodessa/8549620

Mielivaltainen luonnonsuojelu

Mielivaltainen luonnonsuojelu ja käsitely aiheuttaa suurta vahinkoa. Sillä on jo aiheutettu Euroopan laajuisia kriisi. Ja on sekoitettu tiede roskalla. Ala on politisoitunut ja popularisoitunut ja kärjistynyt järjestötoiminnassa. Suojelun tuloksia tai lähtöarvoja seurataan aika huonosti. Esityksistä puuttuu usein vaikutusten arviointi, eli mitä maksaa ja mitä haittaa aiheutuu, tai ne on juoniteltu agendan takia ja osoittautuvat negatiivisemmiksi.

Minusta asiaa pitäisi parantaa siten, että pidettäisiin mukana todellisuudentaju ja suhteelllisuudentaju. Usein ei haluta nähdä systeemiä ja kokonaisuutta, metsää puilta. Konkreettisesti tuijotetaan yhtä puuta kaupungin metsässä ja piirretään mielivaltaisia 3-8 hehtaarin suojelualueita. Asioista pitää olla arvio myös rahan ja haitan suhteen. Politiikassa on mukana ääntenkalastelu ja oikeuksien vaatiminen ilmaiseksi.

Luonnonsuojelualalla on tyypillistä arviot, arvelut, epäluotettavat tai olemattomat lähteet, faktattomat varovaisuusperiaatteen käyttö eli saattaisi olla-periaate joka ei kestä tarkistamista, osaamattomat teoreettiset mallit,  omien asioiden kehäpäätelmät ja-todistelut häivyttämällä lähdetieto, piirin toistensa vahvistaminen,  jäävit todistajat joilla agendansa ja etunsa ajettavana, poliittiset populistiset päätökset ja legitimiointi,  asioiden vääristely, alaa tuntemattomat asiantuntijat eli huono aineiston luotettavuus, itse kuvitellut paisutukset, omien väitteensä todistamattomuus ja käänteinen todistustaakka vastaansanojille jne. Ne perustuvat usein arvioihin, joita on kaveriarvioitu. Asioita käsittelee muutama samanhenkinen ihminen ja valittaminen tai muun arvion antaminen on vaikeaa.

Piirissä ei haluta väittää toisten arvioita vääriksi ja lisätään omat havainnot lisäksi, vaikka ilmiö olisi kadonnut vuosia sitten. Esimerkiksi lehtipuiden reijät umpeutuvat puun kasvaessa ulkokehältä. Kolot voivat olla tikan syödessä nokkimia 3 cm syviä, katkenneen oksan paikkoja tai tumma alue, jota ei maasta voi nähdä. Kolon looginen todistusteema on, että tikka on ollut. Voidaan myös todistaa, että lahoja puita on. Dronella voisi tarkistaa, mutta näitä ei juuri käytetä, vaan katsotaan puita maasta 10 m päästä, mikä on kelvoton menetelmänä. Sitä kutsutaan alan tavaksi. Ongelmana on myös virhelähteet, eli naapurit ja aktivistit, jotka haluavat suojella, ettei naapuriin rakenneta ja tuovat näytteitä etukäteen, varsinkin jos tutkimuksen aika on tiedossa. Nämä pitäisi huomioida ja suodattaa normaalisti tieteellisesti. Sama kolo voi soveltua monelle suojeltavalle tarkastelusta riippuen, vaikkei otusta olisi. Usea otus on vaan vaativa, eikä mene likaiseen tai lahoon paikkaan, ja jäisi evidenssinä turkkiakin kiinni. Tai ei uskalla olla kolossa, jonne peto pääsee. Pöntöntekijät tietää, mikä sopii millekin. Jotenkin se perusbiologia ja tieteellinen ajattelu unohtuu. Tietoihin tarvitaan luotettava lähde ja todistelu, vaikka valokuva ja paikka ja tekijä. Taviksien paikannus ja tulkinnat ovat karkeaa, varsinkin metsissä. Jonkun otuksen hylkäämästä risupesästä tulee vaikka mitä.

Yleensä muut haluaisivat hallita muiden omistuksia ja saada siitä suorituspisteitä ja sosiaalisia pisteitä ja ääniä, missä on suuri motiivi. Tämä korostuu some-ekosysteemin aikana.

Pienhiukkasvaikutus
Vuosisatoja on maassa kulotettu ja on ollut metsäpaloja, poltettu puuta ja hiiltä päälämmön lähteenä. Bussipysäkeille puhallettiin rahvaan päälle mustat dieselnokipilvet sen aikaisella tekniikalla. Välillä kaupungeissa ilma on ollut mustan likaista ja vaatteet likaantunut hiilipölystä, jolloin oli valtavat pitoisuudet ilmassa. Välillä ilma on keltaisenaan siitepölyä, mikä aiheuttaamin allergisille ongelmia. Periaatteessa Euroopassa pitäisi löytyä kansanmurha ja sukupuutto nykyisillä arvioilla ja satoja miljoonia ruumiita.

Ennallistaminen, manipulointi vai haittaaminen?
Kritiikkinä nyt on työn alla jokien avaaminen kaloille, taimenille, jotka eivät ole ennenkään nousseet joissa, eli on keinotekoisesti muutettu luontoa. Samalla aiheutetaan vesistöihin tilanne, jossa puhdistavat kohdat kivikkoineen, suodattavine sorineen ja kasveineen ruopataan pois ja vedet likaantuvat. Kuivuvan ojan kohdissa usein vesi menee maan alla ja suodattuu maakerroksissa. Myös Itämerren kuormitus kasvaa, luultavasti enemmän kuin biopuhdistamopakko haja-asutusalueilla on puhdistanut. Tulvat lisääntyvät, koska luonnolliset viivästysaltaat poistetetaan. Luultavasti syytellään ilmastomuutosta tulvista, vaikka syylliset oli hallinnossa. Järvien puhdistaminen käy hyvin vaikeaksi, kun ylempää tulee lisää kuormaa. Samalla energiankäyttö muuttuu mahdottomaksi. Tähän asiaan on työnnetty kymmeniä miljoonia Uudellamaalla. Päätökset on tehty hyvin pienessä piirissä, vaikka vaikutus on iso.

Asia sopii myös vihreään agendaan, ettei uusiutuvaa vesivoimaa voida käyttää. Ja Suomi ja EU ja talous olisi heikko. Perusteena ilmasto. Elintasoa ajetaan alas. Nöyrät ja taakan alla olevat tottelevat paremmin.

https://yle.fi/uutiset/3-5365780

https://www.sll.fi/espoo/luonnonsuojelutyo/virtavedet/

Liito-orava
Harvinainen liito-orava esiintyy joka paikassa, jossa halutaan kaavoittaa maata tai tehdä liikenneyhteyksiä. Se on paradoksi. Niiden määrä riippuu vastaajasta ja motiiveista. Kaavoissa kaupungeissa suurin osa työstä menee liito-oravan takia, eikä matalaenergiatalojen tai ekologisen asumisen edistämiseksi. Välillä piirretään mielivaltaisia esim. 3,5 ha, nyt jo  8 – 100 hehtaarin elinpiirejä mielivaltaisesti. Radiopannalla on todettu 2-3 ha liikuskelu otuksella Espoossa, joka elää 1-2 vuotta. Jokainen musta kohta puissa on varovaisuusperiaatteella liito-oravan pesä, vaikka kyse olisi katkenneesta oksasta, käävästä tai tikan 3 cm syvästä syöntikolosta. Tai sama kolo sopii 10 000 muullekin suojeltavalle otuksella mielivaltaisesti katsontakannasta riippuen. Oletusarvo on käänteinen todistustaakka, osoittaa ettei väite ole totta, mitä ei ole laissa. Nyt haetaan suojeltuja aarniometsiä kaupungeista laajastikin. 96% Suomen alasta on luontoa kaupunkien ulkopuolella. Tätä ei lasketa miksikään, varsinkaan EU:n hiililaskelmissa, koska on niin juoniteltu. Eikä ole oltu rehellisiä.
https://www.espoo.fi/fi/liito-orava-espoossa

Välillä kun jokin ei enää toimi, etsitään tuntemattomien 20 000 olioiden punaisesta kirjasta seuraava asia, jolla voidaan jarruttaa muiden tekemistä. Ja perustellaan varovaisuusperiaatteella tutkimattomien asioiden suojelu, eikä toisinpäin osoiteta asiaa. Suojeltujen määrää ja esiintymistä ja elinpiiriä käsitellään usein mielivaltaisesti ja tieto riippuu kertojasta ja motiivista. Asia kuitataan usein varovaisuusperiaatteella, että asia saattaa olla totta. Ja otetaan oikeus vaatia käänteistä todistustaakkaa muilta, muttei todistelua itseltä. Tutkiminen ja todistelu maksaa. Oikeusturvakin riippuu rahasta ja viitsiikö todistella.

Kasvitauteja ja tuholaisia halutaan nyt suojella. Sienet ovat kuin syöpä. joka leviää puusta toiseen ja lahottaa terveet puut. Se on ilmastolle huono juttu. Huonokuntoiset ja hajoavat puut asuinalueilla ovat turvallisuusuhka ihmisille ja taloille. Myrskyn tuloksena voi lennellä satojen kilojen osia. Kirjanpainaja on tuhonnut metsiä paljon ja on monissa maissa painajainen. Se syö elävän puun kuoren alta ja puu kuivuu pystyyn. Keskiosahan ei ole ’elävää’. Tällaisia kuusia näkyy paljon.

Todellisuudessa terve vihreä luonto yhteyttää hiilidioksidia pois ilmasta enemmän kuin se varastoi puuksi hiiltä. Luonnolla on aika huono hyötysuhde. Ekosysteemissä energia virtaa. Uutuutena luontoarvoksi yritetään työntää jokainen yli 10 m korkeuserokin kaava-alueella. Niitähän riittää kun on minimi- ja maksikohtia.

Asia on nyt paketoitu ”Säilytetään lähimetsät kaupungeissa”- agendan alle paremmin myyväksi, ja samaa ajetaan muualla. Suojelualue (S) on siis poissa ihmisen käytöstä ja eroaa lähivirkistysalueesta (VL), jossa ihmiset saavat kulkea ja voidaan tehdä polkuja. Tätä ei usein tiedetetä tai haluta kertoa.

Vaaleissa saa helpommin ääniä kun lähimetsä pidetään eikä naapuriin rakenneta. Usein halutaan, että itse saa rakentaa 2-4 m rajalta ja naapuri 80 m, eikä täydy itse maksaa tilasta ja oikeudesta. VL alueet ovat kaavoitusta. Metsiä tai alaa voi ostaa omaan käyttöön, hallintaan ja suojella. Alhaalla kuva.

https://www.sll.fi/helsinki/2022/02/21/vetoomus-lahimetsien-puolesta/

haapa
Dronekuva. Koloissa pohja.

Suomen hiilitase lasketaan väärin : https://kanerva.eu/fi/2477/

Fotosynteesi ja hiilidioksidi
Puut ja luonto ovat luonnon oma aurinkokenno, josta tulee hiilipohjaista energiaa yhteyttäessä CO2 + H20 + kvantteja => hiilivety. Energia vapautuu hiilivedyn hapettuessa takaisin lähtöaineiksi.  Hiilen ja aineiden kierto on luonnollinen ja oleellinen osa elämää. Nytkin rikkiä lisätään peltoihin eikä polttoaineiden rikki ole ongelma. Laivat ovat kaukana merellä ja rikki imeytyy matkalla eikä voida edes mitata rannalla. Typpeä on 78% ilmasta.

Eu haluaa alkaa ennallistamaan ja suojelemaan itselleen maata Suomessa, eli palauttaa 100 v sitten olleeseen tilaan. Josta sitä on ojitettu ja kehitetty käyttöön. Asia ei kuulu edes EU:n toimivaltaan. Direktiivit ovat ohjeellisia. Ne muutetaan määräyksiksi tulkintoineen ja määritelmineen Suomessa. Suomi on poliittisesti ja ministeriöissä jatkuvasti määrännyt EU:ta jyrkempiä kieltoja ja rajoja. Se ei noudata kilpailun yhdenvertaisuusperiaatetta EU.ssa https://yle.fi/uutiset/3-12666883

https://yle.fi/a/3-12349326

Maan ja metsien suojelusta https://kanerva.eu/fi/7597/

Psykologit selittävät, että ihmiset saavat itsetuntoa, kun saavat käskeä muita ja olla mielestään oikeassa. Sosiaalisen agendan seuraamisesta saa myös sosiaalisia pisteitä ja palkintoja omalta ryhmältään, mikä on motiivi ja palkkio. Vallitsevan totuuden kyseenalaistamisesta, kriittisestä tieteellisestä ajattelusta, mediakritiikistä, faktantarkastamisesta yritetään rankaista ja eristää. Asia kärjistyy usein järjestöissä ja yhteisöissä, joissa on usein jyrkkä, popularisoitu totuus, jota myydään. Esimerkiksi luonnonsuojelujärjestöissä, lautakunnissa ja virastoissa ja tutkimuksissa, joissa on samat ihmiset. Asiaan liittyy lojaliteetti järjestölle ja jääviyskin. Usein tavoite on iskulause ja kirjattu tavoite, strateginen myyvä ajatus, ohjelman nimi. Sillä saadaan markkinoitua ihmiset vaikka mielenosoituksiin.

Todellisuudessa asiat ovat monimutkaisempia ja verkottuneita. Siksi eri paikoissa on vallitseva totuus, kunnes myydään ihmisille uusi totuus, jos vanha ei enää myy, on muuttunut hankalaksi ja pitää muuttaa. Totuus muuttuilee ajassa ja se on myös osa kehitystä. Totuus riippuu katselukulmasta ja niitä voi olla useita samaan aikaan. Yksi totuus ei tee muita vääriksi välttämättä. Toisen vasen on oikea.

Esimerkkinä ydinvoima, jota vastustettiin jyrkästi ja nyt on hyvä juttu. Tai peloteltiin tulevalla jääkaudella 1970-luvulla, kun oli hetken kylmempää, muttui ilmasto lämepenemiseksi ja nyt ilmastomuutokseksi. Otsoniaukotkin ovat osoittautunut luonnollisiksi. Kierrätystäkin ja toteutusta arvoidaan vielä uudelleen, koska ’jätettä’ ja varaosia ei saa käyttää, kiertotaloutta viedään pois Suomesta ja EU:sta, eikä siitä valmisteta mitään.

Lähivirkistysalue (VL) ja lähimetsä ei ole sama kuin ihmisiltä suojeltu suojelualue (S).
Suomessa vihreää on yli 94% alasta. Aarniometsät löytyvät metsistä.

Linkki, missä on käsitelty median esittämiä populistisia väitteitä tieteellisesti lähinnä ilmastonsuojelun alalta.
Sivuston tiedemies Patric More on mm. Greepeacen perustaja ja erosi liikkeestä kun asiat meni fanaattiseksi eikä pysynyt tosiasioissa. Asiat voidaan ratkaista, jos puhutaan totta ja tiedetään tosiasiat eikä käytetä vääriä tietoja tarkoituksella.
Moni tieteenala vaarantuu, kun faktat eivät perustu tosiasioihin ja rehellisiin viitteisiin ja vertausarviointeihin. Ei voi luottaa tietoihin eikä voi suunnitella tai laskea, eli tiede on rikki. Eri aikoina on yritetty mahtikäskyillä, poliittisilla tai uskonnollisilla agendoilla, ohjata tiedettä, vaikkapa Rooma-keskeinen maailmankaikkaus ja yhteiskunnallinen totuus. Rahoitus voi korruptoida tiedettä.
https://www.heartland.org/about-us/who-we-are/patrick-moore

Jaa linkki / share link
Scroll to Top