pic

Ilmastoasiaa ja kestävää kehitystä ajavat lähinnä ne, jotka ovat saamassa apurahoja tai rahaa ja sosiaalista hyväksyntää asialla. Espoossa toivotaan saatavan muutama miljoona EU-tukirahaa projekteille, joiden kokoluokka on miljardeja. Tukiraha on motiivi. Noin kokemuksesta. 20 v ilmastouhrauksien ja miljardien vaikuttavuutta ei voida edes mitata ilmastosta. Mikä tekee sen harhaksi enemmän kuin perustelluksi projektiksi. Yksittäisen hiilipäästön tuijotus on typerää, kun muualla lisätään päästöjä. Asioita ajaa erikoisalojen tuntijat ja intressit, mikä on ongelma eikä osata kokonaiskuva. Motiivi voi olla vaikka myyvä vaaliteema.

Esimerkkinä kulttuurivallankumouksellinen kaavoitus ja kennostoliiton rakentaminen kuviteltuihin asemanseutuihin kaupunkisuunnittelussa arvellaan vähentävän hiilipäästöjä 1 % luokkaa. Sen vaikutus ilmastoon on olematonta. Sen vaikutus yhteiskuntaan on negatiivisesti suuri ja vaarantaa tehokkuuden ja elintason. Suomessa on noin 3 kaupunkikeskustaa, Hki, Tre, Turku ja nekin pieniä. Muut keskukset ovat harhaa ja todellisuudessa aluekeskukset ovat verkkona. Pienten kerrostaloasuntojen rakentaminen Espoossa on tehnyt Espoon kansainvälisesti huokuttelevaksi tuetuksi vuokra-asuntoalueeksi. Ja se on nostanut päästöjä ja kuluja. Ja sen kotiuttamiseen haluttaisiin rahaa lisää. Peruspalveluista leikataan.

MAL on entistä heikommin neuvoteltu Espoon osalta ja tuki on tippunut 70 %:sta 30 %:iin valtion haluamista hankkeista, joita käytännössä sanellaan. Ne ohittavat normaalin kaavoituksen ja laaturakentamisen. Isot rakentajat ovat saaneet rahaa ja hankkeita. MAL ei ole normaalia kuntademokratiaa. Se määrää tuhansia miljardeja omaisuutta.

Yleensä asemanseudut ja tiiviit tornitalot ja hämärä ja betoninen piha ovat olleet rauhattomia ja ei -haluttuja osoitteita. Nyt utopioissa ne ovat parasta seutua. Joudutaan jo kattopuutarhoihin ja -muotiin kun pihatasalla on hämärät varjot. Niiden kestävyydestä Suomessa saadaan myöhemmin palautetta. Yleensä katto pidetään yksikertaisena ja puhtaana ja silti lorahtaa vesi. Espoossa on noin 7 keskusta eikä vain yksi Helsingissä. Kuten ei muuallakaan. Helsingissä ja Espoossa on aluekeskuksia ja topologialtaan liikenneverkot ja kulkuneuvot niiden välillä. Pelkkä jana, metro ei riitä, eikä tähtiverkko ja keskuspiste Hgin keskustassa. Tähtiverkossa liikenne puuroutuu keskuksessa, vaikka harva haluaa sinne. Tässä on ristiriita harhassa ja todellisuudessa.

Nyt pilataan kaavoja korjaamattomiksi ja hurmoksella esim. 0,5 parkkipaikka/asunto tai 1 paikka/110m2 luvuilla, jotka eivät ole realistisia missään, vaan tiedetään sen aiheuttavan ongelmia tehokkuudelle. Ihmisen ja vanhusten tarve liikkua apuvälineellä ei ole muuttunut 1000 vuodessa, eikä viimeisessä 5 vuodessa. Yhteiskuntaa ei voi rakentaa vain 30-40-vuotiaiden päättäjien arvoille ja kunnolle ja utopioille ja muodin mukaan. Todellisuudessa kivijalkakaupat ovat historiaa, mutta nyt kaavassa. Eläminen, logistiikka ja huoltoliikenne taloihin pitää toimia sivistyneessä, teknistyneessä ja tehokkaassa maailmassa. Keskitetyt parkkihallit 300 m päässä eivät toimi vaan on suunniteltu hankaluus kulkijoille, kuten Keraan kaavaillaan. Mummot ja ammatti-ihmiset kantavat lumessa tavaransa kuin 1800-luvulla, kun ei voi julkisella kulkea tavaran kanssa? Logistiikka on rikki. Vantaan autoton Kivistö on varoittava esimerkki, eikä suinkaan tavoite, koska asukkaat eivät halua sitä.

Suhteettoman kokoiset ratkaisut, rinnakkaiset liikenneratkaisut lanaavat tonttimaat ja vanhat viheralueet. Mm. Otaniemi, Laajalahti huononivat. Todellisuudessa tyhjä joukkoliikenne jyräävät katuja ruuhkien ulkopuolella ja verovaroin ja päästellen. Ihan kuin rahaa olisi loputtomasti hankkeisiin ja suunnitelmissa olisi 4 x määrä ihmisiä. Espoonlahdessa on illat tyhijen bussien ruuhkat muuten tyhjällä tiellä.

Maahanmuuttavat haluavat tuttujen pariin, eikä sekoitusta nykyisten desegregaation menetelmin. Mm. Leppävaara, Suomen kasvavin kohde, Espoon keskus, Matinkylä. Helsingistä muutetaan Espoon uudempiin ja parempiin vuokrakerrostaloihin ja väljempiin tiloihin.

Mukaan on tuotu haamuna olemattomia oljenkorsiratkaisuja, vääristelyä ja manipulointia, koska malleissa ei ole muuten järkeä. Vaikka energiatekniikassa akut ja ajatus autojen akkujen käyttämisestä julkiseen infraan. Akut kuluvat ja niillä on purkukertansa. Auton akku on liian kallis ja kevyt erikoistuote. Eikä ole käytössä todellisuudessa. Lämpöboileri on vanhaa tekniikkaa ja yösähkökäytössä. Koe tai teoria ei ole kaupallinen valmis tuote.

Nytkin kerrotaan saavutuksena kestävästä kehityksesta, että saatiin suljettua Espoon 50 % hiilivoimalasta ja siirryttiin kaasuun. Vaara se on. Juuri nyt Venäjän kaasu- ja sähkötoimituksien (1,35TW) loputtua sitä tarvittaisiin, jotta saadaan sähköä ja kaukolämpöä Suomenojalta. Kivenlahden ilmalämpöpumput toimivat sähköllä. En tiedä mistä energia ensi talveksi ja järkevään hintaan. Voi olla katkoksia ja sisälämpö pitää alentaa, vaikka 16 asteeseen. Nykyhinnoilla jo niin on tehty. Talvella täytyy jostain keksiä noin 16 TW.

Vieritä ylös