Avo-ojat asuinalueilla määräyksissä v.2021

pic

Vihreä käänne. Äly hoi, mihin menit?
Nyt vaaditaan avo-ojia.

Suomessa hulevesimääräyksiä on muutettu vihreämpään suuntaan. Noin insinööriälyllä ei voi kaivaa talojen salaojatason alle 2,5 m syviä, 1m leveitä ojia asuinalueille ja niihin 2x 2,5×2=10m luiskia (1/2), ettei ne ole hengenvaarallisial Leveys= (2x syvyys)/(jyrkkyys). Tarvitaan siis ojalle 10-19 m leveä alue tien vierestä, jolla on yleensä 8 tai 12 m ala kaavoituksessa. Luiskienkin pitäisi olla 1/2 tai 1/3, että pääsee pois jos lapsi putoaa. ks. artikkelin kuva. Näitä on jo tehty aluinalueille ja ovat karmeita. Ei niitä ole tehty urbaaniin tai taajama-alueelle. Kehitys meni niiden ohi 1950-luvulla. Asia vaivaa varsinkin ei-urbaanimpaa kotiseutua Uudellamaalla.

Avo-ojat ovat jo nostaneet veden pintaa vanhojen talojen kellareihin, kun on rakennettu teihin näitä imeytysojia. Takana on poliittiset päätökset ja ympäristöministeriön ohjeet. Putket eivät enää kelpaa. Kuvassa on oja alueella, jossa ei ole maan alla kellaria lisää 1,5-3 m, ja vedet saa pois anturoiden alta vielä. Kellarillisissa rakennuksissa joudutaan pumppaamoihin ja on vaarana, että vesi päätyy kellariin. Kosteus ja homeongelmat tulevat räjähtämään käsiin kosteammassa tontin maaperässä. Avo-ojiin kasvaa kasvit ja puut ja sinne ajatuu roskat painovoimaisesti. Näkyy nytkin. Kumpuilevassa maastossa ei voi tehdä 3-6 m syviä ojia korvaamaan putkia ja tasoa, jossa vesi virtaisi. Tulee siis tulvimiskohtia, eli itse rakennetaan tulvia. Näitä on jo nyt teiden varsilla ja alikulkutunneleissakin. Avo-ojat ovat myös jäässä pitkään eikä maalämpö pidä niitä auki. Taloille on oltava jatkuva hulevesiviemäröinti, ongelmallisena keväänäkin, kun öisin pakastaa ja päivällä sulaa ja mittari menee 20 C edes takaisin. Jotenkin määräystem mukaan voisi elää, jos ne koskisi vain isoja teitä ja julkisia alueita. Eikä siis tiheää asuinaluetta. Moninkertainen, teoreettinen veden pidätyskin >1m3 tankeissa tontilla pitäisi poistaa, jos on aluella oma, riittävä pidätysallas, puhdistus tai järvi tai meri, joissa on suuri kapasiteetti. Yhteinen puiston allas voi olla kauniskin elementti, joka syntyy sivussa ja helpompi huoltaa ja puhdistaa tehokkaammin.

Vedet menee kuvassa takana näkyvään järveen. Avo-oja vie tonttia, kerää hyttysiä ja elukoita ja on primitiivinen ja on vaarallinen pikkulapsillekin. Sieltä sitten palloa hakemaan. Tätä ennen hulevedet kulki tielinjassa putkissa ja kaivoissa, johon vedet meni suoraan piiloon ja asuinalue oli siisti ja laadukas. Putket ojassa tulee talojen salaojilta ja muilta. Maan veden tason näkee kuvassa ja se on lähellä anturatasoa. Kosteus nousee kapillaarisesti maassa ylöspäin, katkoon asti. Maata pidetään ’märkänä’ 100% Rh. Kellari ei tule kyseeseen.

Asiaan kiinnitti huomiota yksi polkupyöräilijä, jonka mielestä ne ovat hengenvaarallisia jos niihin ajaa tai kävelee vahingossa pimeässä kevyen liikenteen väylällä. Ja ihmetteli kuka hullu tuollaisia tekee. Selitys on vielä pöhkömpi. Perustelu on valtavat rankkasateet ja ilmastonmuutos. Ja, että kunta hoitaa ja avo-oja on halvempi puhdistaa. Ehkä takana on YK:n huoli veden riittämisestäkin ja imeytetään vettä ? Ei voi ymmärtää epälogiikkaa. Mutta sitä ennen avo-ojat imeyttävät maahan veden muutenkin ja on jo nyt ollut tulvia alavilla paikoilla ja talojen kellareissa. Sivutuotteena vaaditaan 1m3 kokoisia vesisäiliöitä taloille. Jotka menevät tukkoon ja vaativat huoltoa. Vesiä voisi hidastaa ja puhdistaa myös sorapadolla ojassa. Ja alueen vedet voisi muuten kerätä yhteiseen altaaseen tai johtaa vesistöön. Järvissä ja meressä on lähes rajaton kapasiteetti ottaa vastaan. Ihan kuin asiassa ei olisi ollut mitään käytännön järkeä mukana vaan hurmaa. Eikä olisi kuunneltu asiantuntijoitaja ja muiden kannanottoja.

Kuva kohtuullisesta avo-ojasta, joka kerää vettä. Iso tilavuus. Esim. hidastus sorapadolla tontilla.Huom. luiskat.

Suomi tulvii talvella 2022. Itseaiheutttuja ongelmia.
Ympäristöministeriön, vihreän bunkerin, ihmisen aiheuttama viherkäänne aiheuttaa tulvia. Ei siis ilmasto. Tämä on tehty tietoisesti ja harkitusti. Uusien määräysten kukaan tehdään avo-ojia eikä saisi tehdä entisenlaisia tiekaivoja ja putkitusta syvälle maan alle routarajan alle, jossa on kaatoa. Tekniikkaa huononnetaan ja kehitys taantuu. Se on kestävän kehityksen vastaista. Syyt tähän on omituisia ja väittelin asiasta, mutta vastaan sain, että näin on säädetty. Kerroin siis asian etukäteen asioita säätäneille. Vedotaan siihen, sateen määrä voi kasvaa, mutta nyt tulvii odotetusti teoreettisen ajatelun takia. Käytännössä asiaan liittyy lumi ja jää, jota ei ole toimistoissa huomioitu määräyksissä. Ja nyt pahennetaan tulvia. Vain kaato putkissa voi viedä veden pois, mitä ei pysty avo-ojissa tekemään kun maasto polveilee. Pinta on jäässä, vaikka putket olisi sulat. Avo-ojista tulisi tolkuttoman syviä ja 1:2-luiskista alas leveitä. Jo 100 v sitten jo mentiin putkiin sen takia. Ajo-ojat eivät kuulu kaupunkiin. Niillä faktoilla tulvii joka paikka. Vesi valuu alikäytäviin. Nyt uudet tiet ja rakenteet tulvivat. Toinen idea on imeyttää vesi paikallisesti, mikä saa kellarit tulvimaan ja maaveden nousemaan. Vanhojen talojen kellarit tulvivat, mitä eivät ole 50v tehneet.
Ilta-Sanomat 20220219

HS 20220508

#hulevesi
#rakennusmääräykset
#Espoo
#avo-oja

Jaa linkki / share link
Scroll to Top