Viherkääntäminen 2021

pic

POLITIIKKAA

Mietteitä viherkäänteestä, ilmastosta ja miten se esiintyy. Asialla ajetaan paljon omia asioita ja käännetään rahaa valittuihin kohteiin ja tekijöille. Päästömaksuista tulee valtiolle, ja luultavasti EU:lle, uusi tulonlähde, veromuotoinen maksu, eli verotus nousee. Sillä ajetaan muita kuin päästöasioita. Sillä ajetaan projekteja, joita muut, energiaa käyttävät maksavat. Rahat pitäisi edes pitää maassa, eli olla kansallinen päästömaksujärjestelmä. Eikä vain häivyttää maasta pois huonosti tunnettuun kohteeseen.

-Kaukolämmön hinta nousee +30% pääasiassa verojen ja päästömaksun takia. Kunnan alueella voi olla pakko liittyä systeemiin. Kunnan yhtiöt keräävät myös rahaa, kuin veroina. https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4280374

-Päästömaksujen huutokauppoja hoitaa Energiavirasto ja EU:n elin ja EU nostaa hintoja kiristämällä päästöoikeuksia. Hinnat ovat 5-kertaistuneet kuristamalla määrää, kysynnän ja tarjonnan kautta. Ihmisten kun on pakko saada energiaa tai alentaa elintasoaan. Ennen 2021 epäiltiin rahojen menevän kehitysmaihin ja siellä jonnekin tai joillekin ja oli pörssi ja väärinkäytöksiä. Maailman pankki ja EU:kin on ollut kiinnostunut toimimaan rahojen käsittelijänä.

Blogissani on paljon aiheita.

-Miten Suomen hiilitase lasketaan väärin. Suomen Mepit ja virkaihmiset ja muut ovat vuosia lobbailleet Suomelle isompia vastuita ja saaneet ne. https://kanerva.eu/fi/2477/

Suomen meppien takia ei turvetta lasketa uusiutuvaksi vaan se on päästökaupassa ja maksaa satoja miljoonia vuodessa. https://kanerva.eu/fi/4790/

-Suomen hallitus on lisäksi ajanut Suomea hiilineutraaliksi v. 2035 mennessä, eikä ole realistisia suunnitelmia, saati toteutusta. EU:n juhlallinen tavoite on v.2050, mitä muutellaan sujuvasti. Moni maa on jo irtautunut epärealistisesta tavoitteesta. Eli se on fiktiivistä tarinaa. Lähinnä se on siis äänten kalastelua ja itsetehostusta hyvältä kuulostavalla asialla. Kuten muukin vastaava politiikka. On outoa, että aikuiset ja puolueet saavat ja pääsevät ajamaan asioita, jotka ovat irrallaan todellisuudesta. Valtava taakka kaadetaan kansan harteille ja maksettavaksi ja vaatii suuret investoinnit päälle. Lisäksi kielletään asioita ja kallistetaan tekemistä.
Tämän vahvistaa hallitus itse 9.9.2021 https://www.is.fi/politiikka/art-2000008253877.html

-Rahojen vihersiirtymä on valituille yhteisöille kohdistettua rahaa. Summat ovat merkittäviä ja suuria. EU:n 2021 paketissa suunnataan 400-500 miljardia euroa ja Suomessa ainakin 3 mrd. Asia on synnyttänyt oman tukien hakemisen teollisuuden alan, joka ei ole normaalia liiketoimintaa markkinataloudessa. Vaan ideologista säätelytaloutta ja rahan ohjaamista ideologisesti tietyille tahoille.

creepy (CC licence)

LUONNONUSKONTO

-Ilmastolla pelotellaan ja masennetaan kansaa ja varsinkin nuoria. Ja yritetään hallita ja saada valtaa ja rahaa. Epäkohdista päästään, kun lopetetaan kansalaisten pelottelu helvetistä ja maailmanlopulla. Nuorilla on pelkotiloja. Saarnaajat kertovat nyt kuumuuteen ja kylmyyteen, janoon, nälkään, vedenpaisumukseen, tuholaisiin ja tauteihin kuolemisella. 20 -vuotiaat eivät ole kokeneet mitään ilmastomuutosta, koska ilmasto ja sen lämpötila on pysynyt samana sen ajan. Suomi on edelleen vaan luokissa subarktinen, lauhkea ja boreaalinen, keskilämpö säälittävä alle 10 C. Talvisin ilmastopakolaiset lomailevat lämpimämmässä. Ihmisiä kuolee kylmyyteen, hukkuu vuosittain ja on kevättulvat. Ilmasto on 30 v keskiarvo. Nopeat vaihtelut johtuvat sykleistä maapallolla ja auringossa tavoilla, joita tutkitaan.

Ilmastosta on jo luotu uusi luonnonuskonto, jossa on helvetti, hyveet ja synnit. Keinona ’Kun raha kirsuun kilahtaa, sielu taivaaseen vilahtaa. Muutoin tulee loputon kärsimys ja hätä. Siis tottele’ – menetelmä. Ne maksut eivät poista syntejä ja joku saa rahat. Ihmisten pitää elää ja saavat vain ankeutta maksuista. Asian puritaanit pakottaa muitakin toimivaan haluamallaan tavalla, vaikkeivat itse toimi. Ja vahvistavat toistensa tarinoita. Koululaitos on alistettu asialle poliittisesti ja rahalla ajamaan agendaa, jotta saa palkkaa. Tällainen toiminta ei ole kaikkien arvojen mukaista.

Vihersiirtymä. Luonnonuskonto. Taivas ja helvetti.
Lähde Kansallismuseo ja tosi vanha.

SUOMI HIILINEUTRAALIKSI?

-Suomi saadaan vastaamaan hiilipäästöjä. Kun lasketaan Suomen hiilitase oikein. Ja aletaan käyttää osaamista eikä tunnetta ja ääntenkalastelua ja mainospuheita päätöksiin. Muutetaan päätös EU:n mukaiseksi tavoitteeksi v 2050 mennessä eikä ajeta kansaa rasittavampaa v. 2035 tavoitetta. Määritellään turve hitaasti uusituvaksi, mitä se on. Eikä se rasita sitten hiilitasetta. EU:ssa valitut luonnonsuojelijat vahingoittivat Suomea ja tulkintoja. EU yrittää ottaa Suomen metsien todellisen hiilinielun. Turve kasvaa yli 2 metsien verran Suomessa ja turve-energiaa on enemmän kuin Norjalla öljyä, joten huoltovarmuus. Hoidetaan metsiä, jolloin nuori metsä kasvaa parhaiten ja poistetaan samalla kasvitaudit ja tuholaiset. Eli eri tavoin, kun luonnonsuojelujärjestöt haluaa lahottaa metsät ja sairastuttaa ne ja nostaa päästöjä. Ja rakennetaan ydinvoimaa.

Esimerkiksi Suomenojan-Kirkkonummen tms. lämpöydinvoimalalle olisi käyttöä, ennen kuin valmis infra puretaan. Ranta on luonnollinen paikka, myös veneille. Helsinki on iso asiakas, kun ovat päättäneet lopettaa oman tuotannon hiilellä, eikä ole ratkaisuja lämmön suhteen, eikä keskusta ole hyvä paikka. Sähköautot tuplaavat sähkökäytön jatkossa asiantuntija-arvioiden perusteella ja verkot vaativat muutoksia. Tienvarteen ja moneen vuokrataloon ei saa nyt sähköauton latausta.

Propagandassa on liikkunut tieto, ettei laajalle levinneet sähköautot tarvitse ollenkaan lisää tai vain 3% lisää energiaa ja riittää nykyiset sähkölaitteet, ei pidä paikkaaansa. Asia liittyy fiktiivisiin ja älykkäisiin kuorman aikajakoihin. Sähköautot eivät ole ikiliikkuja vaan ottavat jostain sen energian ja huipputehon, minkä polttomoottori tekisi. Yösähkö ei ole juuri halvempaa ja boilerit käyttävät sitä jo nyt varastointiin ja talven kulutuspiikki on 4-5 kk ja hoidetaan ostamalla paljon energiaa ulkoa. Boilerit ovat hyviä energiavarastoja. Ruotsin päätösten takia sähkö on kallistunut Suomessa ja voi aiheuttaa jakeluhäiriöitä.

HIILITASE JA TULKINNAT

-Suomen maa ja hiilitase poikeaa merkitävästi muusta Euroopasta. Suomen metsien vähäinen huomioinen EUn LULUCF:n laskelmissa mukaan johtuu mm. laskentakaavasta ja tulkinnasta. ”Piru asuu yksityiskohdissa ja tulkinnoissa.” “Metsistä mahdollisesti saatavaa hyötyä rajoitetaan kuitenkin päästölaskelmissa vuoden 1990 päästöihin sidotulla kattoluvulla, joka on Suomen osalta 2,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisesta hyödystä voidaan käyttää vain osa muiden maankäytöstä aiheutuvien päästöjen kattamiseen.” Puut sitovat 140 milj tonnia ja metsät puineen 250 milj tonnia. Suomen päästöt on noin 60 milj tonnia CO2-eq. Metsät sitovat 4-kertaisesti Suomen päästöt. Kosteikot ja suot; metsätieteelliset suot lasketaan mukaan kuten aavikot EU:ssa, eikä huomioida. ja niiden osuus on 26 % alasta ja 29%[wiki1] maa-alasta. Metsiä on 73%[yle1,FAO 2015] Suomen maapinta-alasta, ja 0,6% maailman metsistä. Suomi on EU:n metsäisin ja soisin maa ja suhteessa eniten suojeltu. 40% EU:n suojelumetsistä on Suomessa. Turve ja suot kasvavat 2 kertaa metsän verran vuodessa, koska niitä on paljon. [ https://kanerva.eu/fi/2477/ ]

-Suomessa voitaisiin käyttää biodieseliä ja biokaasua vaikka autoissa ja viljellä bioenergiaa. Ja poistaa valtava määrä hiilipäästöjä. Ja vaikka huomenna. Biopolttoaineiden hinta on kovempi kuin fossiilisen, vaikka dieselin, typerän ja ylikorkean verotuksen takia. Vihreä ja vasemmistolainen ja EU:n politiikka syö niin paljon rahaa ja veroja, ettei voida toimia ekologisesti ja optimoidusti. On syntynyt punavihreä paradoksi. Ei voida enää toimia järkevästi, koska on otettu ylisuuri taakka. Valtion verotulot romahtivat kun kansa ostikin vähän kuluttavia autoja. Espanjassa on jopa aurinkopaneleita kielletty, koska kunnallisella sähkölaitoksella on monopoli kerätä rahaa kassaan. Outouksia on mm. että biokaasu saattaa tulla asemalla samasta tankista kun tavallainen. Biodiesel ja biokaasu sopisivat liikenteeseen sähköä paremmin Suomen ilmastoon ja hajanaiseen maahan Helsingin ulkopuolella.

-Kotimainen energian kasvatus pelloilla. Eli auringon valon kerääminen kasveihin. Se loisi elinvoimaa maaseudulle. Ala on helpottunut koneistumisen myötä. Esimerkiksi kuituhamppu tuottaa yli 2 x metsän verran ja elonkorjuu on joka vuosi. Tanska myy hampputuotteita jalometallien hintatasoon. Kosmetiikka myy hyvin. Pohjois-Karjala ja muut alueet etsivät elinkeinoja. Viime aikana on ollut muuttoa pois kaupungeista.

setelilaskuri (CC)

ILMASTA RAHAA

-Ilmaston varjolla ajetaan nyt 30 kertaa isompaa ilmastorahoitusta ja tukirahojen sarjaa kuin 800-1000 miljardin ensimmäinen paketti. Raha saadaan painamalla lisää rahaa antamalla julkisia velkoja, joilla ei ole vakuuksia rahajärjestelmässä eikä vähimmäisvarantovaatimusta (n. 2%). Pyramidi pysyy kasassa, kun siihen pumpataan aina vaan isompi määrä ja maksetaan uudella velalla. Eikä tule hyperinflaatiota. Pankkijärjestelmä oli jo 2 kertaa kaatua. Oletuksena on, että julkinen valta, valtiot maksavat, vaikkeivat pysty maksamaan. Kuten Kreikassa, Irlannissa, Piigs-maissa jne. Ajatus on, että rahaa voidaan aina vaan painaa lisää ilman inflaatiota, koska kansa pidetään köyhänä eikä anneta sinne rahaa. Käytännössä sijoitusten numeroarvot nousevat sijoitusmarkkinoilla. Keskuspankki sosialisoi mahdolliset tappiot ostamalla roskapaperit pois. Kuluttajamarkkinoille ei ole nousua, koska ei ole rahaa ja on vakuuslamaa. Asia liittyy EU:n suuren omaisuuden ja rahojen uusjakoon. Suuri osa Suomen yrityksistä on ostettu pois tällä painetulla rahalla. Suomalaiset takaavat sitä rahaa. Idea on nokkela ja EU-puolueet ajavat sitä. Ne hyötyvät asiasta.  Asiaa perustellaan ilmastolla, vihersiirtymällä, IT-hankkeilla ja koronalla. 

-Huomautuksena ’biljoona’ ei ole vakiintunut eikä yksiselitteinen yksikkö ja vaihtelee kontekstista ja käyttö osoittaa asiantuntemattomuutta, ettei tiedä mistä puhuu. Ja toistaa vaan englanninkielistä artikkelia. Tätä on käytetty alan puheissa.

Vihersiirtymä. Hallitukset vievät ulkomalle rahaa.
Sama jatkuu edelleen v 2012 jälkeen.

VIHREÄN KÄÄNTEEN VAIKUTUKSIA

Saksassa kesällä v. 2021 kivihiilestä tuli pääenergiälähde. Kiitos vihersiirtymän ja tuulivoimapuistojen. Tuulta ei ollut tarpeeksi ja säätövoimana hiiltä kului melkoisesti. Sähkön hintakin nousi ennätykseen yli 30 c/kWh. Suomessa siirtoineen pysytään noin 10 c/kWn tasolla ja kesällä energiaa menee vähän ja hinta on ollut jopa 1 c/kWh. Tanskassa on ollut vuosi Euroopan kallein sähkö ja valtavasti tuulienergiaa ja tuulivoimateollisuutta, joka on ajanut itseään. Säätövoima tulee sinne Norjan vesivoimasta. Siitä on linkki EU:n ja Suomen sähköverkkoon. Koko EU:n sähköverkko oli jo kaatua pariin otteeseen, mikä on ennen kuulumatonta. Suomessa huippukulutus kestää talvella noin 4 kuukautta läpi vuorokauden. Puute ja hinnannousu on tullut myös Suomeen. Monissa paikoissa on jo jouduttu menemään energian käytön rajoituksiin. Kehitys on taantunut ja sähköverkon luotettavuus ja huipputeho on laskenut vihreän käänteen takia. Ydinvoimaa ei ole rakennettu vuosikymmeniin riittävästi vaan kaikkea ydinvoimaa on vastustettu, jolloin laitoksien onnettomuusriski on moninkertaistunut kun ajetaan yli suunnitellun käyttöiän laitteita. Fukusiman onnettomuus Japanissa on esimerkkinä. Nyt poltetaan myös paljon maakaasua, kuten Helsingissä, joka tulee lähinnä Venäjältä ja se on fossiilista, kuten kivihiilikin. Tehdyt päätökset ilmenevät päin vastoin kuin oli tavoitteina. Asiat tiedettiin etukäteen ja siitä oli insinöörit ja muut varoitelleet. Kuitenkin toteutettiin fiktiivistä tarinaa ja niin jatketaan äänestäjien valitsemien päättäjien ehdoilla. https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ulkomaat/artikkeli-1.1558431

OFF TOPIC

-Off topic: Tilastoissa ääri-ilmiöt eivät ole lisääntyneet. Kun siitä suodatetaan ihmisen aiheuttamat ilmiöt, eli tuhopoltot ja vahingot. Puun syttymispiste on n. 350 C ja sille on merkityksetön jokin matala 25-30 asteen lämpötila, mikä on normaalia monissa maissa. Toki helle kuivaa ja taas sataa. Suomessa ei ole suuria kuivuuksia ja jokavuotiset tulvimiset ovat normaalia. Tyypillistä on, ettei vesi pysty haihtumaan ja kosteutta on paljon – ja sieniä. Taloilla on erikoinen ympäristörasitus. Pyörremyrskyjen määrä näyttää laskeneen. Merenpinnan kokoaminen on ollut normaalia. Suomessa meret laskevat. Pinnan korkeuteen vaikuttaa ryppyilevä pallo ja mittaustapa. Samoin jäätiköiden sulamisessa ei ole epänormaaleja ilmiöitä. Sadot ovat nousseet, varsinkin Afrikassa. Liikakansoitus on tuonut ongelmia, vallanhimoista porukkaa ja konflikteja kun etsitään elinkeinoja pallolla. Hiilidioksidin määrä on kohonnut ja ilmakehä on saturaatiossa, eli pitoisuuden muutoksella ei ole enää vaikutusta. Sen seurauksena planeetta vihertää ja sademetsät kasvat paremmin ja poistavat hiilidioksidia. Vesistöillä ja yhteyttäjillä on iso merkitys hiilikierrossa, 70% pallosta. Juomavetta saisi puhdistamalla. Asiassa on esitetty laajalti kirsikanpoimintaa, eli valittu sopivia kohteita, säitä ja mittauksia.

Jaa linkki / share link
Scroll to Top