Jarmo Jussi  Kanerva, Espoon Perussuomalaiset, Espoo, Suomi, paras ehdokas

“Nyt tarvitaan rakentavaa toimintaa ja positiivinen pyörre ylöspäin”

JARMO JUSSI KANERVA
Olen Espoon perussuomaiset valtuustoryhmässä ja valtuustossa varavaltuutettuna, Tarkastuslautakunnassa jäsenenä ja Hyvinvoiva Espoo kehitysohjelmassa.
Ajan sinun ja kotiseutusi asioita asiallisesti ja tehokkaasti. Olen monipuolinen diplomi-insinööri, IT- ja kiinteistöalan konsultti ja talousihminen. Sote on tuttua vauvasta vaariin. Näyttönä on 10v kokemus politiikasta, henkilösuhteet, korkea koulutus ja yli 25 v työkokemus. Osaamisella ja sydämellä.
Tavoitteenani on tehokas ja mukava arki. Asiat saadaan hoidettua todellisuuden- ja suhteellisuudentajulla ja puhumalla asioista suoraan ja rehellisesti. Suomalaisten vastuulla on Suomi kotiseutuna.
Blogeissa on paljon lisää.

TAVOITTEITANI:
Peruspalvelut ensin kuntoon
⤇ Lähipalvelut kuntoon
⤇ Lähidemokratiaa
⤇ Kaikki palvelut ovat tärkeitä

Suomi elinvoimaiseksi
⤇ Omat asiat ja toimintaympäristö kuntoon
⤇ Toimiva, viihtyisä ja turvallinen ympäristö
⤇ Ei oteta turhia taakkoja

Järkea päätöksiin
⤇ Realistisia päätöksiä. Vaikutusten arvointi etukäteen
⤇ Vähemmän utopiaa ja tarinoita sitovina päätöksinä. Sinä maksat ne.

Jarmo Jussi Kanerva, Espoon Perussuomalaiset
Eduskunnassa käymässä
Jarmo Jussi Kanerva, Espoon perussuomalaiset, Espoo Suomi, vaali ehdokas
Iivisniemessä 2021
Jarmo Jussi Kanerva, Perussuomalaiset Espoo,  Suomi, paras ehdokas
Valitse järkeä ja realismia

KOTISEUTU ENSIN KUNTOON
Ensin on hoidettava kotiseutu, peruspalvelut ja tärkeät asiat. Kotiseutuni on Espoo, Uusimaa, Suomi ja EU. Ja pelikenttänä koko planeetta. Rahat ja asiat on priorisoitava ja hoidettava nykyistä paremmin. Paikallisdemokratia on tehokkainta ja reiluinta.

Raha ratkaisee. Rahaa olisi hoitaa peruspalvelut, kuten terveydenhoito Suomen kehittyneessä teollisuusmaassa, ellei rahaa tuhlattaisi vääriin paikkoihin. Palveluita ei saada tehtyä reilusti enää. Valtio on lainannut jo 187 miljardia, josta 40 md hallituskautena. Valtio kerää verorahat, kuluttaa niitä osin tehottomiin projekteihinsa ja jakaa loput maakunnille ja kunnille osuuksina. Niillä hoidetaan julkiset palvelut. Kaikissa peruspalveluissa pihistetään. Hallitukset ovat priorisoineet EU:n ja ilmastopolitiikan, taakat ja rahansiirrot muualle kuin Suomeen.

Monet muut puolueet ja edustajat haluavat kuluttaa rahat ensin heidän agendoihinsa, joista moni pohjautuu EU:n agendoihin. Vihreä rahan ja vallan siirtymä on monen asian takana. Rahaa jaetaan valituille, puolueen sidosryhmille, tukina isoille EU:n jäsenille ja nimellisesti ’vihreässä siirtymässä’ ja ilmastotyössä’ mukana oleville. Rahaa tulee EU:n sidoksissa olevasta pankkijärjestelmästä ja valituille sijoittajille ja projekteille. Toinen rahaa syövä agenda on EU:n siirtolaisuus ja sen maksaminen. Espoon kasvu, vuokratalojen kaavoitus ja tiivis rakentaminen selittyy lähes kokonaan sillä. Siihen liittyvä julkinen liikenne on yksi suurin lainojen syy miljardien koko luokassa. Rakennetaan uutta yhteiskuntajärjestelmää.

EU-puolueet tukevat sokeasti Suomen rahojen ja oikeuksien vihersiirtymää muille. Muka ilmaston nimissä. Sen vaikutus on ollut 0,0 C ja 100 mrd kuluja. Tuloksena on kriisejä. Se epäonnistui. Kuten energia-, pankki-, talous, ruokakriisit ja heikko EU ja puolustusvoima.

Suomi ei ole hoidettu hyvin. Haluaisin saada mandaatin hoitaa niitä paremmin. Vuonna 2025 piti saada lentoautoja ja yltäkylläisyyttä, mutta saatiin sähkökriisi, sähköhinta ylös, lama ja joditabletteja. EU sosialisoi jo Suomen metsiä, rahaa ja hiilinieluja. EU palvelijasta tuli herra, joka jakaa rahaa ja lahjoja valitsemilleen toimijoille ja sai pyörittää pankkitoimintaa ja luoda tyhjästä rahaa ilman jäsentensä ohjaamista. EU:n ympärillä pyörii monenlaista opportunistia ja vaikuttajaa ja valtiomahtiakin.

Maakuntauudistuksessa siirtyy hyvinvointialueelle alle puolet toiminnasta ja yli puolet verotuloista 1.1.2023. Alue rakentaa sosiaali- ja terveys- ja pelastuspalvelut uudestaan, kuten terveyskeskukset ja sairaalat. Muutos nielee rahaa, jota ei ole. Esim. IT-järjestelmät. Niissä on odotettavissa kriisejä. En päässyt IT-konsulttina korjaamaan hyte-alueen 2022 vaaleissa. 2020-2023 vaaleja haittasi korona ja ettei äänestäjiin saanut helposti kontakteja.

Kotiseudun rahat pitäisi käyttää kotiseudun hyväksi jo eduskunnassa, joka jakaa rahaa. Kuntien ja hyvinvointialueen kädet ovat sidottuja. Ne voivat vain yrittää käyttää tehokkaammin rahaa. Mutta kunnissakin tehdään rahojen viherkääntämistä ja maksetaan kalliimmista ratkaisuista ja rahaa menee poliittisiin projekteihin. Politiikka saadaan kuntoon, kun osaavia ja hyvää tekeviä äänestetään valtaan.

Ongelmat jatkuvat jos äänestetään osaamattomia näyttelijöitä poliittisen teatteriin vuosiksi. Eli arvostetaan kaunis, komea, pelkän oman edun tavoittelija tyhjillä vaalilupauksilla ja maailmanpelastuspuheilla. Takuu loppuu vaaliuurnalle ja sinä maksat jatkot.

järjellä ja sydämellä

TODELLISUUDENTAJUA
Mahtipontiset poliittiset tarinat ja mainospuheet päätöksissä aiheuttavat valtavia kuluja ja sekaannusta. Vaadin päätöksiin budjetin, realistisen ratkaisun, tavoitteen, vaikutustenarvioinnin ja seurannan. Nyt ei tehdä niin. Rajaton budjetti ja päätös ilman ratkaisua ovat vaarallisia. Suomella ja Espoolla on maailmankunnianhimoisin ilmastosuunnitelma tai fanaattisin. Osoituksena Davosissa 2020 Suomi oli jo valittu maailman kestävimmäksi. Se tulee kalliksi ja hankalaksi ja sisältää suuret riskit ja taakat.

Päätökset ja taakat on työnnetty suomalaisten harteille. Kuten itse valitut ylimääräiset maksut, tarinat ja somekehien kirkastus pään päällä. Suomessa ollaan oltu vuosikymmeniä tarinoissaan maailmanmestareita, edelläkävijä jne. Hyvät tulokset vain puuttuvat. Tarinat ovat joskus utopiaa ja sanahelinää eikä keinoja ole mietitty. Edes v. 2022 kriisi ja Suomen haavoittuvuus Venäjän energiasta ei saanut päättäjiä uudelleenarvioimaan hiilineutraalisuusvaatimusta 2030, vaikka ratkaisuja ei ole ja päätökset vaarantavat turvallisuutta, EU :ssa tavoite on 2050.

Visiot, toivomukset ja pakolliset vaatimukset ovat usein eri asioita. Ne sotkemalla sotketaan organisaation toiminta ja aiheutetaan järjettömiä asoita. Visoit ja toivomukset ovat usein kalliita ja työläitä. Päätöksissä on liian usein poliittisia mainoksia ja visoita. Fantasialla on oma kohtansa kirjastossa. Osa päätöksistä on mitattavissa olevia, kuten ihmisten onnellisuus. Vakioretoriikka, ilmasto ja yhdenvertaisuus ym., isketään mukaan kaikkiin päätöksiin ja näperretään. Nyt pitää mennä eteenpäin kehityksessä ja korjata asiat järkevästi.

Yltiöpäiset ilmastomaksut haittaavat hajanaisen Suomen toimintaa ja liikennettä. Se on vastoin kestävää kehitystä, edellista energiaa ja tomivaa infraa. Länsi-Uusimaa on keskimäärin hajanainen. Joukkoliikenne ei toimi kaikille ja pääosin vain tiiviissä kaupungissa. Kotimaisen energian kieltäminen haittaa ihmisiä ja valtion kauppatasetta ja energiavarmuutta. Suomella on omaa bioenergiaa, jota ei saa tai voi käyttää. Blogeissani on paljon lisää näistä aiheista.

MAAKUNTAUUDISTUS 1.1.2023
Uutuutena on maakuntauudistus, eli sote-uudistus, joka on jo osoittautunut lähes edesvastuuttomasti päätetyksi. Päätöshetkellä ei ollut suunnitelmia, tietoa rahoituksesta tai keinosta toteuttaa asia. Esimerkiksi IT-järjestelmistä puutuu 80% budjetiesta, kun on selvitety alkutilannetta vanhoilla systeemeillä, niin paljoa kuin nitä voi käyttää. Kuntien systeemit eivät ole vapaasti siirrettävissä. Aikataulu muutosten tai uusien hankkimiseksi ja käyttöönotto ja koulutus on liian lyhyt. Sote- ja pelastuslaitossysteemi on hengissäpitojärjestelmä, jota yritetään kerralla siirtää. Vuosikymmeniä on rakennettu ensin niitä.

KAIKKI PERUSPALVELUT KUNTOON


Peruspalveluihin löytyy rahat, jos ei niitä rahoja käytettäisi yhteisestä kassasta muuhun
Nyt tarvitaan parempia päätöksiä. Tehostaminen on enää vaikeaa, koska on jo tehostettu ja leikattu vuosia. Koululaisilta, taviksilta ja perusasioista leikataan. Rahaa ja velkaa valuu kalliisiin poliittisiin sankaritarinoihin ja edelläkävelyyn, melko tehottomaan ilmaston ja maailmanpelastamiseen, raiteisiin ja monikulttuurisuuteen, tukiin ja EU-projekteihin. Kansalaiset kantavat kulut. Lisäksi EU kerää rahaa pois Suomesta.

Nyt uhkaa verojen ja maksujen suuri nosto. Hyvinvointirahoista osa menee vihersiirtymään, mm. kalliimpiin sähköautoihin, energian maksuihin. Itseaiheutetut ongelmat voitaisiin korjata, osa on peruuttamattomia. Joka päätökseen yritetään tunkea vakioretoriikka ja tulkinnat, omat agendat, yhdenvertaisuudesta, sukupuolesta, ympäristönsuojelusta, monikulttuurisuudesta jne. mitkä maksavat ja jäykistävät asioita.

Peruspalveluita ovat kaikki vauvasta vaariin, terveydenhoito, neuvolat, syyttään heikkojen auttaminen, vanhuspalvelut ja sivistysvaltion asiat.

EU Suomi Raha
Valtio on vienyt rahaa ulkomaille vuosikymmeniä
Jarmo Jussi Kanerva, Espoon Perussuomalaiset
Ranskassa Strsbourgissa EU:n parlamentissa


ELINVOIMAINEN SUOMI

Suomen ja kuntien talouden kompastuskivet pitää korjata
Suomen talous pitää saada kuntoon, koneistot pyörimään ja tuottamaan lisää rahaa. Pitkän aikaa on jarrutettu taloutta ilmaston takia ja asiat ovat kriisiytyneet. Talous pyörii rahalla, jota ei voi verottaa loputtomasti.

Valtion politiikkaa ja taakkaa pitää keventää. Espoollakin on n. 120 miljoonan krooninen vaje ja 2-3%:n veronkorotuspaine. Valtionosuus päätetään eduskunnassa ja on osa tuloja. Kun on säästetty sote-kuluissa, on menetetty rahoitus siihen ja on leikattu. Sama on Länsi-Uudellamaalla kunnissa. Taakkoja on saatu ja otettu. Valittujen edustajien pitäisi ajaa ja valvoa asioita. Sote-uudistus vie enemmän rahaa. Muilla puolueilla muodikkaat sankaritarinat ja pluspisteiden keräämiset menevät kaiken yli.

Kunnat ja jatkossa hyvinvointialueet ovat isoja asiakkaita. Rahat voisi kiertäisi paikallisesti. Näin syntyi Espoon piilaakso ja muutkin keskittymät. Tarvitaan kannustava tulevaisuus kaikille. Saataisiin nuorille töitä. Sote on mahdollisuus.

Sote-menojen lasketaan olevan vuonna 2020 20 mrd. Ne kasvavat vuoteen 2030 mennessä 28 mrd:iin. Väestö vanhenee ja työssäkäyvien määrä vähenee suhteessa tuen- ja eläkkeen saajiin. Kannattaisi priosisoida suomalisten hyvinvointi ylise poliittisten projektien ja rahan kääntämisen valituille, jos asiat halutaan hoitaa.

Sinulla on väliä. Sinä voi tehdä muutoksen – vaaleissa. Mitä sinä korjaisit?Perussuomalaiset ovat kotimainen vaihtoehto, joka ajaa Suomen ja kansalaistensa etuja. Muut suuret ajavat EU:n asioita, rahoitusta ja projekteja. Se on johtanut kulujen ja verojen kasvuun ja palveluiden ja kantaväestön tukien heikentämiseen. EU:n rahankeruulle ja vallanhimolle tarvitaan vastavoima. Poliitikkojen motiivi saattaa olla hyötyä EU-rahasta ja ajaa omia idelogioitaan. Se on moraalitonta ja vastoin suomalaisten etuja ja paikallisdemokratiaa.

Espoo, Suomi, Perussuomalaiset, Jarmo Jussi Kanerva
Suomi, oikeudenmukaisuus, EU Venäjä
Pidetään suomalaisten onnesta ja oikeuksista kiinni

Tule mukaan!

Älä kysy mitä maa voi tehdä sinun puolestasi, vaan
miten me voimme yhdessä rakentaa paremman kotiseudun sinulle ja perheellesi.

Minulla on unelma kotiseudusta, joka on turvallinen, toimiva ja onnellinen.

Voit tukea toimintaani äänelläsi.
Tule mukaan talkoisiin korjaamaan kotiseutusi!

ps logo
Jussi Jarmo  Kanerva espoo, suomi, vihreä siirtymä, ilmasto, korona
Vaalipyörä jalkautui turvallisesti ja ekologisesti. Epidemia sotki ihmisten elämää.
Suomi elinvoimaiseksi , ilo, elinvoima
Suomi elinvoimaiseksi ja iloiseksi
Suomi, Espoo, Perussuomalaiset, Riikka Purra
Puheenjohtaja Riikka Purra vieraili Espoon Raittikarnevaalissa ison ryhmän mukana.
Espoon perussuomalaiset, Suomi, Jussi Jarmo Kanerva
Jäsentapahtumassa kehitettiin ryhmän toimintaa. Edustajia eduskunnasta, puolueesta, piiristä, valtuustoryhmästä ja Espoon jäseniä valtuustotalolla.
Espoo vaakuna Suomi
Espoo vaakuna. (PD wiki)
Jarmo Jussi Kanerva Espoo Suomi neuvottelu
Teams-neuvottelussa

Hyvinvointialuemuutoksen pääsivulle :

Klikkaammalla alta saat syväntävää tietoa uudistuksesta blogissa:
Alueen valtuustot aloittivat 1.3.2022. Toiminta siirtyy 1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueisiin.

.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen [valmistelun sivu.]

[Esitelmä] 12.1.2022 Kohti hyvinvointialuetta, nykytietoja.

sote

SOTE-PALVELUT (1.3.2023 toiminta siirtyy LU hyvinvointialueeseen)

Käyttötarkoituksenmukainen terveydenhoito on kilpailuvaltti
Se tuo rahaa enemmän käyttöön. Ihmiset pysyvät kunnossa ja tuottavina kun saavat pian ja kunnon hoidon, eivätkä tule uudelleen. Se säästää kokonaisuutena. Moderni tekniikka korvaa kokeilut ja työtä. Jonot eivät lisää kapasiteettia vaan hidastavat ja pahentavat asiaa, ja nostavat kuluja. Hampaiden hoitokin kuuluu kunnalle. Kotihoito ja omaishoitajat ja valinnanvapaus ovat mukavia ja edullisia tapoja kaikille. Apuvälineet ja tekniikka helpottavat tekemistä. Julkinen ja yksityinen tuotanto on toiminut kunnissa hyvin rinnakkain ja sitä valvotaan. Se on vähentänyt ruuhkia ja lääkäripulaa ja niiden pieni kilpailu on opettanut molempia.

sote

Lähipalvelut ja liikkuvat palvelut ja ennaltaehkäisy
Asiantuntijoiden kanssa selvitetään kokonaisuutena, miten ja missä palvelut tuotetaan. Alueella on eri kokoisia asukaskeskittymiä. Ymmärrettävästi ollaan huolissaan, että lähipalvelut säilyvät. Se on tavoite. Laatua seurataan.

Terveyskeskus-tyyppiset palvelut voidaan vetää etäyksikköinä, kuten nytkin. Ja pienempiä voidaan pitää auki vuoropäivin ja skaalata toimintaa. Vapaaehtoinen etätapa olisi rinnalla. Sillä on saatu leikattua turhaa käymistä ja jonoja esim. Sotkamossa ruuhkista tyhjiin odotustiloihin asti. Vanhuksien hoidossa liikkuvat lääkäripalvelut saivat hyvää palautetta, samoin kuvapuhelin hoitajan ja asiakkaan välillä. Hinnat ovat tulleet alas tabletin hintaisiksi.

Kiinteiden pisteen lisäksi on mahdollisia osa-aikaiset pisteet. Netin takia henkilöstö ei ole paikkaan sidottuina. Espoossa on 2019 alkaen ollut mobiili, Liikkuva sairaala, LiiSa, lähinnä vanhusten hoidon tukena. Hoitaja voi vinkata ongelmista liikkuvalle lääkärille. Liikkuva henkilökunta voi mennä kohteisiin ja tehdä kampanjoita. Esimerkkinä koulut, ehkäisyneuvonta, ravitsemusneuvonta, diabeetikot, vanhustenhoito, kerhot, epidemiat jne. Kotihoito ja auttaminenkin on osa liikkuvaa työtä. Esimerkiksi rokotukset, neuvontaa ja muuta.

Mielenterveyspalvelut pitää saada kuntoon
Ihmiset kohtaavat elämäntilantilanteita. Kaikille on edullisinta saada yksilö takaisin pärjäämään itse. Kuolema, ero, sairaudet, syrjäytyminen, päihteet, median pelottelu, ilmastoahdistus, nettiongelmat, peliriippuvuus, yksinäisyys jne. Pilleri ei korvaa vian syytä. Asia työllistä poliisiakin. Ongelmat ja tapaukset ovat kasvamassa hurjaa vauhtia. Kouluissa on toiminut psykologi- ja kuraattoripalvelut. MT-palveluiden kysyntä on hurjasti kasvanut. Ongelmatapaukset voivat häiritä muita ja aiheuttaa muissa turvattomuutta ja aiheuttaa epäsuoria kuluja.

pic

Julkinen organisaatio tarvitsee avukseen toimivan tietotekniikan
Tekniikka tehostaa ja nopeuttaa palveluita. Systeemit pitää olla helppokäyttöisiä ja toimivia ja joustaa toimintoaan ja organisaatioon. Nykyaikana liikkuvuus on tärkeää. Palvelut saadaan myös yksilöllisemmäksi, kun systeemi muistaa asiat. Virheet ja selittäminen vähenee.

Etä- ja omia palveluita voidaan myös kehittää. Ihmiset voivat tehdä asioita jo kotona ja saada neuvoja ja hälyyttää apua. Etätyöt ovat opettaneet ihmisiä käyttämään etäneuvotteluja. Perinteiset ja puhelinpalvelut täytyy säilyttää niitä käyttäville. Heikkonäköisille on vaikea käyttää kaikkia palveluita tai jos ei ole kallista tietotekniikkaa. Asiat vaativat usein myös henkilökohtaista keskustelua tai tapaamista, jotta asiat saadaan ratkaistua.

Työvoimapula ja markkinat
Työmarkkinoilla voi päästä sopimukseen, jos sopimusehdot kohtaavat. Osa työntekijöistä on edennyt muualle. Asioita, mm. lääkäripulaa ja ruuhkia on korjattu ostopalveluilla yksityispuolelta. Kustannus ja laatu on suurin piirtein sama. Rinnakkaistoiminnassa ala on onneksi kehittynyt. Töitä voi tehostaa monella tavalla mm. tekniikalla, tutkimuksilla, organisoimalla, käyttämällä muuta apua.

Palveluiden kehittäminen
Nyt on mahdollisuus tehdä isojakin korjausliikkeitä muutoksen takia. Usein nämä olisi korjattavissa yhteistyöllä eri osapuolien kanssa ja ylläpitämällä tarpeellinen palvelukyky. Kentältä on tullut palautetta mm. että vanhempia potilaita lähetetään paljon turhaan kalliiseen sairaalaan vaikka tarvittaisiin hoivakotia tai kotiapua pärjäämiseen eri yksikössä. Tämä ruuhkauttaa hoitajia lisää. Tai kallista ensiapua ja ambulansseja käytetään, vaikka ongelma tiedetään etukäteen, mutta jonot ovat liian pitkät normaaliin hoitoon. Tai ei saada muuta kuljetusta tilattua. Hampaidenhoidosta on tullut palautetta, että suomalaisten kunto on surkea, koska jonotus on liian pitkä. Asiakkaiden netin kehittäminen on varmasti pitkäkestoinen projekti, joka parantaa jatkuvasti asiakaslähtöisesti palveluita, vaikkapa ajanvarausta, tuloksien näkemistä ja neuvontaa.

Ulkopuoliset saavat maksaa oleelliset kulunsa jotenkin
Suomi ei voi toimia koko maailman ilmaisena sosiaalihuoltona.  Muuten asukkaiden palvelut kärsivät. Muilla on omat velvoitteensa.

PELASTUSPALVELUT
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelut toimivat hyvin ja kehittyvät jo nyt. Siihen kuuluu mm. palokunta, kriisitehtävät.Jatkossa nämä ovat hyvinvointialueen alaisuudessa. Alalla on työvoimapulaa ja yhteistyötä Vapaapalokuntien, VPK:n kanssa.

hashtag : #länsiuusimaa, #aluevaalit, #ehdokas, #espoo, #kauniainen, #kirkkonummi, #vihti, #lohja, #karkkila, #raasepori, #hanko, #inkoo, #siuntio, #jarmokanerva, #Perussuomalaiset

Jaa linkki / share link
Scroll to Top