Ryhmärakentaminen v.2022

Ryhmärakentaminen v.2022

Ryhmärakentaminen on suhteellisen uusi tapa toteuttaa rakennuskohteita. Siinä ostajat yhdessä toimivat rakennuttajina, rahoittavat kohteen ja vastaavat myös rakennuttajan vastuista, johon kuuluu 10 vuoden vastuut ja muut. Rakennuttajat voivat vaikuttaa enemmän kohteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Se on hyvä ja huono asia vastuiden ja toteutuksen kannalta. Rakentajien pitää pystyä myös maksamaan mahdolliset budjetin ylitykset ja suorittaa hanke loppuun asti. Ryhmärakennuttamisessa pankin ja asiakkaan riskit ovat samat. Riski voi olla muun muassa se, ettei rakennuttamiskohde valmistu lainkaan tai että yksittäinen rakennuttajaryhmän jäsen tulee yllättäen maksukyvyttömäksi. Asia on uusi ja siksi sitä pidetään mediaseksikkäänäkin.

Asiasta on ryhmärakennuttamislaki 190/2015 Finlex.

Ensimmäisiä kohteita oli omakotitaloalue n v. 2015, sitten on tehty pienempiä ja jatkossa isompia kerrostaloja tähän päivään mennessä.

Usein hankkeissa on pakko olla rakentamisen asiantuntija, usein konsultti tai yritys, koska ostajina tai rakennuttajina on maallikoita, joilla ei ole yleensä suurta tietotaitoa rakentamisesta ja vaatimusten merkityksestä tai määräyksistä. Asialla on kuin hajautettu johto eikä yksi vastuullinen rakennuttaja. Jatkuva suunnitelmien muuttamiset ja erikoisratkaisut ja materiaalit tulee myös kalliiksi ja voi vaarantaa laatua. Määräyksistä voi johtua kalliita vaatimuksia. Etuna olisi vakavaraiset ja yhteistyökykyiset ostajat, jotka pystyvät maksamaan yli budjetin kuluja, joita tulee usein hankkeissa yllättäen lisää. Eräät yritykset ovat erikoistuneet tähän asiaan.

LINKKEJÄ:
YLE 2016 https://yle.fi/uutiset/3-9163925

Kiinteistölehti 2016-> https://www.kiinteistolehti.fi/avainsana/ryhmarakentaminen

Ryhmärakennuttamislaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150190

Eräs satuinnainen ryhmärakennusliike ja referenssejä https://fira.fi/

pic

Jaa linkki / share link
Scroll to Top