Propaganda, vaikuttaminen ja epäkohtia v.2022

pic

PROPAGANDA, VAIKUTTAMINEN JA EPÄKOHTIA
Työkaluna äänestäjien ja muiden ohjauksessa ovat vanhat propaganda, muoti-ilmiöt, sosiaalinen painostus, harhautukset ja verbaaliakrobatia. Vallankumousten pyörteissä asia muuttui osaamisesta taiteeksi. Vanhat valtioiden ja yritysten asioidenhoitajien opit. Yleisesti hyväntekeminen ja hyvesignalointi oikeuttaa tekemään eri asioita, kun se vaan väännetään ja kaupallistetaan idea. Asiaan kuuluu ikivanhat maailman opit harhauttamisesta ja juonittelusta, jolle on eri kielissä oma terminsäkin. Usein täysi rehellisyys on poikkeus ja sokea uskominen naiviutta. Kuuluisimpia kirjoja aiheesta on Kiinasta Sodankäynnin taito, Sun Tzu n 500 eaa ja Machiavellin Ruhtinas. Moraali löytyy taas eri lähteistä.

Valtio vapauttaa ihmiset rahoista ja omaisuudesta luonnonsuojelun, vihreän siirtymän merkeissä ja ohjaavat downsizaimaan vähemmillä rahoilla. Asiaa ei huomaa, kun energiamaksuissa, alvissa, pumpulla ja valmistusveroissa hivutetaan asiaa normaalina. Rehellistä ajattelua ja sanomista haluttaisiin rajoittaa, joka suhtautuu kriittisesti, kun ei voida muuten perustella asioita tai halutaan salata nolo totuus. Totuuden sanomisesta oikeudessa voi saada tuomion. Tätä yritetään säätää epäselvällä ja mielivaltaisella säätelyllä ja termeillä,vaikka huonoilla laeilla. Niitä kutsutaan myös tyranniaksi. Se, onko jokin asia kannattavaa, riippuu näkökulmasta, eli siitä, onko saaja vai maksaja. Monesti typerältä kuulostava asia ei ole typerä, jos miettii, että joku muu hyötyy.

Aina löytyy ihmisiä, jotka on valmiita määräämään muita, muiden omaisuutta ja astumaan esille ilman osaamista. Jossain välissä verbaaliakrobatialla ja mielivaltaisilla poikkeuksilla ohitettiin Ranskan v. 1789 määritelmä, että vapaus ja oikeus on sellainen asia, joka ei loukkaa muiden vapauksia ja oikeuksia. G. Orwell analysoi aihetta Eläinten vallankumouksessa v. 1945, ja asia on tunnettu.
https://fi.wikipedia.org/wiki/El%C3%A4inten_vallankumous

Tie kadotukseen on päällystetty hyvillä aikomuksilla.

Vuoden 1789 julistus. (kuva Wikipedia, CC1.0. Tietoja) https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen

Suomalaiset laitetaan nyt maksajiksi ja jonon viimeisiksi. Samaan aikaan järjestöjä, jotka ajavat sopivaa agendaa, keräävät toimettomia ihmisiä ja toteuttavat mielenosoituksia, tuetaan julkisista varoista. Huutoäänestys sotkee kansan valtaa ja reiluutta. Sodatkin ovat yleensä perusteluja hyvillä tarkoituksilla eikä ahneudella.

Epäkohtiin lisäisin, että valtiollakin vastuu, valta ja rahat pitäisi olla yhdessä, eli vastuullista.

LAIN KÄYTÖNTÄ JA AGENDAT
Lainsäädännässä ja tulkinnoissa on omituisuuksia. Laissa ei ole prioriteettia, vaikka luonnon ja museoitavien suojelulle, yli budjettinsa ja valta-oikeuden. Perustuslakia tulkitaan ja joudutaan miettimään onko haluttu laki ristiriidassa perustuslain kanssa. Mutta se tulkitaan tavallisena lakina. Esimerkkinä sensuuri, maalittamiskielto eli tosiasioiden esittäminen, ’pakkotyö’-laki hoiva-alalla ja ristiriidat joskus EIS kanssa. Tästä on uusia tutkimuksia tätä kirjoittaessa ja saa nähdä, miten se jatkuu. ( PL 12,18,29,106)

Humanistiset löydokset ja todistelut eroavat usein tutkinnallisista faktoista. Mukana on omia agendoja, tulkintoja ja epäselvien sanojen merkityksiä. Varovaisuusperiaatteella ja käänteisellä todistustaakalla yritetään vääristää myös kansalaisten oikeutta ja lain käyttöä. Samoin uhrittomalla rikoksella, fiktiivisellä ja teoreettisella ajattelulla, joka alkaa elää omaa lakielämäänsä eikä voi fyysisesti tutkia. Samoin ennakkotapaukset voi viedä lain äärilaitaan. Mielivallasta esimerkkinä syytetyn pitäisi väittää jonkun mielipide tai omat ’tutkimukset’ vääräksi ja puolesta ja vastaan todistaminen on lähes mahdotonta tai hyvin kallista. Esimerkiksi takana on jokin ideologia ja valtavasti tulkitsijoita ja rahalla ostettuja tutkimuksia, jotka pitäisi osoittaa vääriksi. Periaatteena on yleensä, että syyttäjä tai kantaja todistaa väitteensä näissä ’varmuuden vuoksi’ tapauksissa, eikä saa olla jäävi tai osallinen asiassa tai organisaatioiden kautta. Näitä sattuu esim. luonnonsuojelutapauksissa, joissa ei ole löydy tietojen lähteitä, tieto on vain jostain ilmoitettu, tai asia ei ole tieteellisesti toistettavissa oleva fakta. Yleensä sellaiset epäpätevät todistelut hylätään. Biologian tutkimuksia on voinut suorittaa epäkelpo, satunnainen lenkkeilijä tai tulkinan asialle on antanut joku jäävi, aktivisti, todistelu on epäselvä ja se lähde on piilotettu eri raporttien läpi, mutta pidetään faktana. Asia voi olla kehäpäätelmä oman ryhmän todisteluista, jolla voi todistaa mitä tahansa. Esimerkkinä koiran toimiminen liito-orava-asiantuntijana ja haukuttu lausunto. Tai tikan 3 cm syvän kolon sopiminen mille tahansa 10 000 rauhoitetulle punaisen kirjan lajille ja elinpiiri-käsite valinnan mukaan.

EU-direktiivien, ohjeistuksen ja sopimusten, ja asetuksien meneminen Suomen lain ja eduskunnan yli on monelle epäselvää. Esimerkkinä metsien suojelu, hiilitulkinnat ja toiminta rajoilla. Onko direktiivi suositus vai lain voimainen, kun sitä tulkitaan. Suomessa on hoidettu myös huonosti omia etuja ja tulkintoja hiililaskelmissa ja taakassa. Suomessa lähes koko pinta-ala on metsää, toisin kuin muualla, mikä sitoo hiiltä. Näitä asia on yritetty hämärtää kuvatuilla tavoilla ja ajaa omia agendoja. Ministeriöt ajavat aika itsenäistä politiikkaa. EU:n idea vapaasta alueesta ja kilpailukyvystä on ihan itse vesitetty. Näistä asioita voisi korjata lähinnä vasta kansanedustajana.

Hiilitaakan väärinlaskemisesta blogi https://kanerva.eu/fi/2477/

declaration
Jaa linkki / share link
Scroll to Top