Huono lainsäädäntö on järjestelmällistä tyranniaa

pic

Hallitus toimii naivisti ja lainsäädäntö tuottaa huonoja lakeja. Maahan ajetaan lakia, jolla turvapaikkatoiminnalla on prioriteetti yli omistus- ja hallintaoikeuteen ja todellisuudentajuun.  Prioriteetit eikä kikkailu kuulu tasapuolisiin lakeihin. ”Huonot lait ovat tyranniaa.”

Hallitus ei ole valmis sulkemaan rajoja hyökkäykseltä, jossa sotilaita tulee maahan ilman aseita. Tai uhkaa invaasio. Tai kansalaisia uhkaa hengenvaarallinen uhka tai tauti.

”Tie helvettiin on rakennettu typerien tai itsekkäiden ihmisten päätöksillä, joita he manipuloivat hyvää tarkoittavina.” Minä.

Hallituspuolueet, SDP, Kesk, VIhr, Vas on valmis ottamaan pakolla kansalaisten asuntoja ja kulkuneuvoja turvapaikanhakijoille ja valtion käyttöön yli mitä pystyvät hoitamaan. He kieltävät oikeutta sulkea omaa rajaa turvapaikkaa hakee valtava määrä vaikka tuntemattomia ihmisiä. Perusteluna on epämääräinen ”kansainvälinen sopimus”, tai oma yksipuolinen sopimus, joita muut maat katsovat eri tavalla. Ei katsota edes sanktiota. Muut maat sulkevat välillä rajojaan tarkoituksenmukaisesti ja omalla itsemääräämisellään. Turvapaikanhakija-käsitettä ei haluta määritellä tarkemmin ja ehtoja, vaikka hakea useata kertaa ja vesittää asia.

Suomessa säädetään huonoja ja epäselviä lakeja, luultavasti tarkoituksella. Tavoite on saada laki läpi eduskunnasta. Todellisuudessa lain ilmeneminen, eli lain kirjoitus, joka kuuluisi eduskunnalle, tehdään Korkeimmassa oikeudessa hyvin usein. Lain kirjoittajat tunkevat mukaan omia ideologioitaan ja usein lait muuttuvat Suomeen mitä on EU:ssa tai muualla alun perin päätetty. Ne eivät ole samansisältöisiä. Ja vaarana on eri tulkinnat ja politikointi. Suomessa usein jyrkennetään, dramatisoidaan tulkintaa. Oikeus ei voi edes huomioida kuin todistettuja asioita tai viranomaistulkintoja ja tulkinta ei ole usein paras mahdollinen.

Lain ajattelutapa on aika digitaalinen, kyllä tai ei, mikä rajoittaa tervettä harkintaa. Asiat ovat usein sumeaa logiikkaa, eli riippua katsojasta, olosuhteesta tai totuusarvo olla 0…100 % kyllä. Esim: sana syrjintä, rasismi, kansanryhmä ja niiden tulkinta. Tai viitataan laissa ministeriössä säädetty ja muuttuvaan päätökseen. Ministeriöissä päätökset muuttuvat ministerin mukaan, joka on oman alansa diktaattori, käskijä ja harvoin muut puuttuvat asioihin. Ja ministerin sanasta tulee laki ja sen hetkinen muuttuileva totuus.

Lain totuus on usein ns. asiantuntijan lausuntoja ja mielipiteitä, jotka saavat suhteettoman merkityksen. Mielipiteet voivat olla ristiriitaisia ja ideologisia tai rahalla ostettuja. Monilla aloilla on töissä vain samanhenkisiä, joten on todistajien monopoli tai ’mafia’, hakeutumisesta alalle, mitä sopii ajatella ja sanoa, esim. luonnonsuojelu, perheoikeus jne. Ja usein ollaan jo lähellä lojaliteettiongelmia ja jääviysasioita ja kehäpäätelmiä lausunnoissa.

Epäselvät lait aiheuttavat epäluotettavan oikeusturvan, oikeuslaitoksen ja asioiden käsittelyn ja suuremman rahan merkityksen.  Ylemmissä asteissa päätöksiä muutetaan usein. Usein ei voida ajaa reilusti omaa asiaa. Toiset saavat taas etua, kun yhteiskunta maksaa kulut tekijälle tai viranhaltijalle. Se vääristää ennakkotapauksia ja tulkintoja. Takautuva tulkinta ei kuulu länsimaihin.

Aiemmin on toteutettu mielivaltainen prioriteetti luonnonsuojelun ja vihapuheiden osalta.  Lakia ei saisi käyttää väärin ja juonitteluun, erityisesti politiikkaan. On pyritty tulkitsemaan laajentavasti ja kääntämään todistustaakkaa varovaisuusperiaatteella ja kaltevan pinnan virheargumentoinnilla, eli loogisilla virheillä. Ja on säädetty huonoja ja epäselviä lakeja ja sopimuksia.

Esim: analogia autoilijoille voidaan määrätä sakko, koska on mahdollista, että on ajettu ylinopeutta ja on syyllisen asia osoittaa, ettei niin ole tehty. Tai voidaan tuomita mielivaltaisen ryhmän pahoinpitelystä, vaikka uhria ei ole. Tai kaavamaa voidaan suojella, koska sinne saattaa tulla puu, jossa saattaa olla liito-oravan pesä. Tai voidaan syyttää kun on itse keksitty väite, jota tekijä ei ole tehnyt, kuten Räsänen.

Suomessa on hyvin vähän reagoitu vieraiden valtojen tai organisaatioiden vaikuttamiseen eri puolueissa ja päättäjiin. Usein se näkyisi muille suosiollisissa päätöksissä ja rahavirroissa. Pimeä raha ei näy. Nyt hallitus ei halua nyt lakiin suojaa hybridisotaa tai rikollisorganisaatioita vastaan.

Tämä bloginani https://kanerva.eu/fi/7469/

Uutinen, Iltalehti, valmiuslain lainsäädöstä: https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/94d3c79a-2566-4b41-accc-3bc4d53c958e

Jaa linkki / share link
Scroll to Top