Eurososialismi

pic

Jos sinusta tuntuu, että yhteiskunta määrää ja säätelee ja vie oikeuksia, olet oikeassa. Suomen EU-systeemin määrittelemiseksi tarvitaan uusi käsite, eurososialismi.

Nykyistä uniikkia poliittista järjestelmää kutsutaan eurososialismiksi, kunnes löytyy parempi termi.  Tunnetaan myös EU-sosialismina. Kommunismi ja kansallissosialismi eroaa siitä, samoin tavallinen sosialismi tai sosiaalidemokratia tai vapaa markkinatalous. Kritiikkinä ilmiön osia on kuvattu myös rosvoustaloudeksi ja Sherwood-taloudeksi.  ( Sivu on kehityksen alla.)

Ylempi käsitetaso on Sosialismi.

Euro-Suomen lippu
Euro-Suomen lippu

EUROSOSIALISMI

Eurososialismi on termi, joka kuvaa Suomen EU järjestelmää.[1] Se eroaa valtiososialismista  ja vapaasta markkinatalousjärjestelmästä.[2]

Eurososialismissa on sosialistisia ja kapitalistisia piirteitä. Eurososialismi on sosialismia kansoille ja kapitalismia yrityksille ja edunsaajille. Systeemissä on myös korporatismia.[19]

Eurososialismissa sosialisoidaan valtiolle kansalta rahaa ja oikeuksia. Raha siirtyy veroina ja maksuina. Oikeuksien ohella siirtyy päätösvaltaa ja hallintaoikeuksia. Keinoina käytetään lakeja ja säädöksiä. Valtaosa säätelystä tulee EU:sta. EU:ssa menee vaalien alla helposti läpi luonnonsuojelumääräyksiä, joilla hallitaan jäsenvaltioita. EU myös säätelee yksityiskohtia, joilla voi käskyttää tietynlaiset toimitavat jäsenvaltioihin. Systeemissä valtio voi rakentaa monopoleja ja rajoittaa kilpailua toimiluvilla ja säätelyllä.

Eurososialismissa kapitalismia on se, että valtio myy tai luovuttaa oikeudet, rahat tai vakuudet tai julkiset yhtymät yksityisille toimijoille. Näitä saa pankit, vakuutuslaitokset, yritykset, toimialat, rakennus- ja muiden oikeuksien saajat. Esimerkkinä tuet ja lait ja säädökset, jotka takaavat etuja toimialalle tai yritykselle. Esimerkkinä on valtioyhtiöt, kuntayhtymät tai kunnan laitokset.

Eurososialismissa on sosialismille tyypillinen voimakas keskusjohtoinen yhteiskuntajärjestelmä ja paljon säätelyä ja virkamiehiä ja tarkastajia. Tyypillistä on myös korkea verot, joita tarvitaan byrokratian pyörittämiseksi ja markkinoiden säätelyn ja tukien antamiseksi.Verotus ja julkinen sektori on suhteellisesti EU:n suurin.  Eurososialismiin kuuluu markkinoiden säätely, säätelytalous.  Aloille voidaan antaa myös tukia tai verohelpotuksia. EU strategia 2020 asti sisältää 1. ekologisesti kestävää kasvua, eli tekemisen ja energian käytön rajoittamista. Pääpaino ilmaston suojelussa. 2. Lisää ja tiekempaa keskusjohtoista sosialismia ja säätelyä 3. Lisää raportointia. [17] Kun elintasoa leikataan, saadaan päästöt alas. Kasvua on odotettavissa byrokratissa ja valvonnassa. Veroja kerätään lisää subventoihin.

Suomessa kansallisen Eurososialismin on puolueet toteuttaneet säätämällä ja hyväksymällä säädöksiä ja lakeja yli sen, mitä EU vaatii. Ministeriöissä ja muualla on ajettu omia tavoitteita EU:n varjolla. [18] Tämä vie kilpailukykyä. Suomalaisella säätelyllä ja kyttäyksellä on vuosikymmenten perinteet. Tarkastajat tulkitsevat lisäksi usein säädöksiä kiristävästi varmuuden vuoksi, ettei päästä syyttämään ottamatta huomioon reaalimaailmaa.  Usein laki tehdään epäselväksi ja säädetään ministeriön säädöksien määräävän, miten lakia tulkitaan. Usein lain tulkinta haetaan korkeimmasta oikeudesta, mikä näin säätää lain käytäntöä. Eduskunta hyväksyy lain, mutta sisältöä tehdään muualla usein virkamiestyönä. Silloin sinne työnnetään omia pyrkimyksiä.

Systeemissä on ihan laillista, että edunsaajat tai lobbarit maksavat säätiöiden tai puolueiden kautta rahaa esimerkiksi vaaleja varten päättäjät intressiryhmälle. Tämä on vähennyskelpoista ja saajan järjestölle usein verotonta tuloa. Voidaan myös maksa konsultoinneista ja ylihintaisista taide-esineistä.

Eurososialismissa luodaan lisää rahaa EKP:n ohjauksessa.[5] Pankit luovat lisää rahaa (n 0 % EKP:lta) pääasiassa antamalla valtioille halpaa n. 2,5 % rahaa kulutukseen ilman vakuuksia eikä sitä huomioida vakavaraisuudessa poliittisen päätöksen takia.  Tämä on pankeille erittäin hyvä liiketoimintaa kun summat ovat miljardeja. Tällä aiheutetaan numeraalista talouskasvua, jossa rahaa tulee lisää. Jos valtiot maksavat rahaa takaisin niin pankit rikastuvat ja ostavat omaisuutta ja myyvät sitä. Ja suoritetaan omaisuuden uusjakoa niille, jotka ovat mukana systeemissä. Noin kahden euron omalla rahatalletuksella, vähimmäisvaranto* , saa 98 lisärahaa.[4][6] Inflaatio on välttämätöntä systeemille. Deflaatiota pidetään uhkana, koska rahaa ei voida tehdä lisää ja pyramidi hajoaa. Eurolla ei pysy pystyssä ilman säätelyä ja säätelytaloutta. Vapaa korko ongelmavaltioille olisi korkea esim. 10-75 %.  Vapaa markkinatalous kaataisi poliittisen euron.

Vapaiden markkinoiden euro on paradoksi, koska se järjestelmänä perustuu säätelytalouteen ja pakko-ohjaukseen.

* Sitä keskuspankkirahan määrää, joka pankilla on oikeastaan hallussaan, sanotaan pankin varannoksi. Lukua, joka kertoo, kuinka suurta osaa pankin vastuista,  setelit tai käyttelytilien saldot, vastaava määrä keskuspankkirahaa pankin on pidettävä varantonaan, on vähimmäisvarantovaatimus.  Pankin vähimmäisvarantovaatimus säätää rajan sille, kuinka paljon rahaa pankin antolainaus voi luoda.[6] Vähimmäisvaatimus on EU:n alueelle 0…2% .

Eurososialismissa on lisäksi tyypillistä antaa rahaa kansallisvaltiosta muualle ja vastata myös muiden uusista lainoista ja vakuuksista. Esimerkkinä EMU, EKP:n toimet, pankkiunioni. Asiaa perustellaan solidaarisuudella eli moraalilla. Lissabonin  EU-sopimuksen kohdat 125 tulkitaan : ”Kyse on lainoista, ei velkojen ottamisesta muiden maiden vastattavaksi koska kyse on lainoista, ei velkojen ottamisesta muiden maiden vastattavaksi” [11][12]

Eurososialismissa suojataan myös suurten valmistajien asemaa säätelyllä ja säätelymaksuilla. CE-merkin [9] ja direktiivien [10]  mukaisuuden osoittaminen on kallista ja vaatii tietynlaiset tuotteet. Säädöksiin on suuret yritykset lobanneet omat ominaisuutensa. Asiakkaita voidaan myös pakottaa käyttämään tiettyjä menetelmiä tai yrityksiä kieltämällä muita. Tyyppihyväksynnät ja valmistajien tai henkilökunnan sertifikaattien hankkiminen on kallista. Sen takia pienien valmistajien on vaikea tulla markkinoille. Usein säätelyllä torjutaan vapaata markkinakilpailua. Esimerkiksi voidaan säätää pölynimurin suurimmaksi tehoksi 1600 wattia, mikä vaatii erikoisen tuotteen.[10]  Liittymisestä 2014-09-19 mennessa EU:lta on tullut Suomeen 44547 uutta EU säädöstä.[13] Suomessä ei ministeriötasolla ymmärrätä kaikkia määräyksiä ei ole edes tiedetä perusteluja, miksi komissio vaatii jotain.[14]

Tyypillisesti kehitysmaiden  ja järjestöjen tuet ovat korkeat ja niitä annetaan poliittisessa ohjauksessa.   Avustusteollisuus on satojen miljardien toimiala, työllistää tuhansia ja  on järjestelemässä rahoja. Monet organisaatiot elävä tukiprojekteilla. Niillä on kytköksiä päättäjiin. Tyypillistä on myös se, että rahat katoavat kohdemaissa tai järjestöissä ilman tarkkaa kirjanpitoa johonkin.   [7]

KRITIIKKIÄ

Systeemiä on kritisoitu. Kutsuttu sitä rosvoustaloudeksi. Kritisoidaan, että systeemi vie kansan vallan ja rahat ja oikeudet. Väitetään systeemin ohjaavan rahat pienelle eliitille, joka junailee asiat.  EU:ta on kutsutta Euvostoliitoksi.  Kansallisessa Eurososialismia on samoja piirteitä kuin Neuvostoliiton [2] kommunistisessa järjestelmässä historiassa. Käsitettä on kutsutta myös uusbresneviläiseksi talousopiksi, jossa eliitille siirretään oikeudet, hallinta ja omaisuus. Suomea on kutsuttu myös viimeiseksi neuvostovaltioksi. Ilmiötä on kuvattu myös Sherwood-taloudeksi, jossa kerätään veroina rahaa ja etuisuuksia valtion ja hallinnon edustajille. Ironisesti veroa kerätään mm. Robin Hood-verona verbaaliakrobatialla kansan jo verotetusta rahasta hallinnon kirstuun.

Eurososialismi on kokeilu elävillä ihmisillä. Euron keinotekoinen ylläpito ja politiikka tulee kalliiksi kansoille ja ihmiset kärsivät ongelmista ja kriiseistä. Sensuuri vie myös sananvapautta ja demokratiaa ja keinot korjata asioita. Kulttuurilevottomuudet ja eräät selviytymiskeinot ovat uhka turvallisuudelle ja kansalaisten turvallisuudentunnetarpeelle. Tässä ei oteta kantaa.

Suomi ei muistuta markkinataloutta yliopiston taloustieteen professorin mielestä. [15]

Suomi joutuu maksamaan paljon EU maksuja käytettyjen mittareiden takia ja myös muiden puolesta. Maksu määräytyy mm. arvonlisäveron ja BKT:n mukaan. Alv on Suomessa huippua, 24 % ja BKT:n lasketaan mukaan velalla eläminen, jota pelkästään valtio tekee n. 8 mrd vuodessa. Mm. Britannia on vain kieltäytynyt maksamasta.

Euroalueelle on lisätty rahan määrää tuhansia miljardeja. Valtiolle annettuja rahoja eivät huomioida pankkien kyvyssä antaa lainaa poliittisista syistä. Vanhoja lainoja on maksettu uudella ja siojoittajat saavat rahansa. Rahoilla on ostettu mm. Suomesta teollisuutta. Seuraavaksi vaaditaan devalvaatiota, jolla saadaan lisää tuottoa ja maksettua lainarajalla sijoittaminen ja uudelleenjärjestettyä omistusta. Pankit, sijoittajat ja vaalikassat hyötyvät. Painettu katteeton raha devalvoi kun annetaan devalvoitua. Euro on jo devalvoitunut yli 30 % 1900-luvun USD:n. Säästöt ja ostovoima hupenee. Toiseen kertaan rosvotaan kansat.

Saksalaislehti Handelsblad 2016 :”Tämä on suurin varallisuuden uudelleenjako sitten toisen maailmansodan.”  http://www.talouselama.fi/uutiset/saksalaislehti-revittelee-ekp-n-elvytyksella-suurin-varallisuuden-uudelleenjako-toisen-maailmansodan-jalkeen-6500085

”Jos haluatte elää jatkossakin pankkiirien orjina ja maksaa orjuuttamisenne kustannukset, niin antakaa vain pankkiirien jatkossakin luoda rahaa ja hallita luottoa.” -Sir Josiah Stamp, Bank of England, johtaja 1928-1941

”It is well enough that the people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.”
– Henry Ford
  (1863-1947), Ford Motors:in perustaja ja edelläkävijä

2010-luvun eurokriisistä 1700-luvulta :  ”If the American people ever allow private banks to control the issue of their money, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them (around the banks), will deprive the people of their property until their children will wake up homeless on the continent their fathers conquered.”
– Thomas Jefferson (1743-1826), yksi USA:n perustaja ja presidentti

Englanniksi euro socialism, myös esiintyy euro-socialism, ( european socialism )

== Lisää aiheesta

[1] http://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_unioni

[2] http://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvostoliitto

[3] http://fi.wikipedia.org/wiki/Valtiososialismi

[4] http://fi.wikipedia.org/wiki/Euro

[5] http://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_keskuspankki

[6] http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4himm%C3%A4isvarantoj%C3%A4rjestelm%C3%A4

[7] http://fi.wikipedia.org/wiki/Kehitysapu

[8] http://fi.wikipedia.org/wiki/Direktiivi

[9] http://fi.wikipedia.org/wiki/CE-merkint%C3%A4

[10] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0666

[11] http://europa.eu/index_fi.htm

[12] http://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_rahoitusvakausv%C3%A4line

[13] http://www.yrittajat.fi/fi-FI/uutisarkisto/a/etusivun-uutiset/eu-jasenyys-44-547-asetusta-direktiivia-ja-paatosta

[14] http://www.yrittajat.fi/fi-FI/uutisarkisto/a/uutisarkisto/huovinen-eu-n-pesuaineasetus-tehty-ilman-perusteluita

[15] http://www.uusisuomi.fi/raha/64437-professori-matti-viren-suomen-tilanne-vakava-elakkeet-palkat-ja-tuet-jaadytettava-heti

[16]  http://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkiset-menot/Julkisten-menojen-kehitys/

[17] http://ec.europa.eu/europe2020/services/faqs/index_en.htm

[18] http://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2014/12/10/pk-yritykset-eivat-halua-suomi-lisaa-eu-saantelyyn/

[19] http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:korporatismi  http://en.wikipedia.org/wiki/Corporatism

EUvostoliiton lippu
EUvostoliiton lippu, FB:ssa valittu

MIELIPITEITÄ :

-Systeemissä on tyypillistä suuret avustukset kehitysmaihin. Suomen osuus  on 1,15 mrd v. 2014. Kirjanpito ei ole kovin tarkkaa.  Suuri osa, eräissä tutkimuksissa 90 %,  rahasta katoaa kontrollista johonkin matalasti kehittyneissä maissa. EU-kirjanpitäjien mukaan Palestiinaan hävisi johonkin yli 2,4 mrd ennen v. 2014 ohjuskampanjaa.  Usein valtansa menettäneiltä maiden johtajilta on löytynyt suuromaisuus. Rahat kulkevat kehitysmaista johonkin. Avustusteollisuus on suuri, satojen miljardien ala, joka työllistää satoja tuhansia. Alalla on ainakin 25 000 järjestöä. Politikot ovat lähellä toimintaa ja jakavat rahaa. Politiikka, avustustoiminta, media ovat symbioosissa kriiseissä.

-Suomi on takaamassa uuden rahan luomista. Mutkien kautta niillä rahoilla sijoittajat ostavat Suomesta teollisuutta, mitä myydään laskusuhdanteen ja politiikan takia halvalla. Suomeen jää tytäryhtiöt, joita saneerataan. Suomi on menettänyt paljon teollisuuttaan.

-Systeemissä on tyypillistä myös esitystalous. Annetaan ymmärtää tai luvataan, että  tehdään jotain ja asiat on kunnossa. Esitetään positiivisia visoita ja ajatuksia tulevaisuudesta, joissa ollaan edelläkävijä tai Euroopan tai maailman suurin. Kuitenkaan ei tehdä tai saada aikaiseksi tavoitteita, eikä ole näyttöä menneisyydessä. Usein on menty päinvastaiseen suuntaan. Esimerkkinä työttömyys on kasvanut eikä laskenut 100 000:lla, lainanotto on jatkunut ja kulut kasvaneet.  http://kanerva.eu/fi/?p=408
Neuvostoaikana suurta pahvisikaa kuljeteltiin eri kolhooseissa ja ylistettiin johdon saavutuksia vastaavalla tavalla.
-Lisää omituisesta EU-säätelystä, määräyksistä ja direktiiveistä http://kanerva.eu/fi/?p=539

-Esimerkki tyypillisestä Suomessa tehtävästä haitallisesta byrokratian ylisäätelystä ja kyttäämisestä ja eri viranomaisten eri tulkinnasta samasta asiasta. Ne jarruttavat tekemistä.  Osassa on takana valvojien vaatimus noudattaa kirjaimellisesti, tulkiten tai kiristäen yleiskattavia päätöksiä, jotka on laadittu huonosti ja epäkäytännöllisesti.  Ylilyöntejä, jotka eivät mahdu kansan oikeustajuun eikä järkeen, on valtavasti.

-Suomessa eurososialismia ja tiivistä EU-integraatiota ajaa 2014 vallassa olevat hallituspuolueet : Kokoomus, RKP, Vihreät, SDP, Vasemmistoliitto ja opposition Keskusta.

-Kulttuurilevottomuudet ja pienet keksityt keskustelut peittävät alleen kätevästi todelliset suuret ongelmat, jotka liittyvät talouteen ja sananvapauteen ja ihmisten oikeuksiin ja omistus- ja hallintaoikeuksiin omaan omaisuuteensa.
-Monesti jotain suuria hallituspäätöksiä ollaan tekemässä kun media vie mielenkiinnon johonkin pieneen hankalaan  toiseeen asiaan ja alkaa moralisoimaan.

Lisää aiheesta : Nousua pukkaa : http://kanerva.eu/fi/?p=408

Eurosta  http://kanerva.eu/fi/?p=421

Euro-Suomi -liittovaltion lippu
Euro-Suomi -liittovaltion lippu
Jaa linkki / share link

Kommentointi on suljettu.

Scroll to Top