Euro

pic

Tämä on henk. koht. mielipiteeni tämän hetken tiedoilla. Statuksena luonnos. Asia on vaikea. Palautetta otetaan mielellään vastaan.

1. EURO
Uskon, että euro häviää pian omaan mahdottomuuteensa. Valtion velkoja on vaan liikaa eikä euromaat ole pystynyt pysymään eurosopimuksissa vaan on rikottu niitä. Sellainen ei ole sopimus. Isot maat tekevät mitä lystävät ja vaativat vain pikkumailta asioita. Eurosta on haittaa Suomelle.

Suomi voisi siirrytyä muuhun valuuttaan, minimoidakseen vahingot, koska nykyinen tie on kallis ja tulevaisuus on näyttää huonolta. Suomen markan voisi sitoa toistaiseksi euroon vakauden takia. Aluksi 1 eur = 1 fim. Euroa voisi käyttää rinnalla maksuvälineenä tai toistaiseksi tilivaluuttanakin. 90 % rahasta on vain bitteinä, joten konversio on helppo. Kun systeemi kaatuu, linkki voidaan purkaa tai kerrointa päivittää. Suomessa on siirtymäaikana käytössä kaksivaluuttasysteemi. Se oli kömpelö ja työllisti kirjanpitoa. Monin paikoin kävi euro ja markka isommissa liikkeissä. Nyt käteistä on vähemmän. Suomi on ainut pohjoismaa eurossa, mutta Tanskassa kruunu on sidottu euroon, samoin oli Eestin kruunu pitkään.

Jopa suunnitelmat erosta voisivat pakottaa euroa tolkulliseksi. Tanskan kruunu on sidottu euroon. Muut pohjoismaat eivät ole eurossa. Eurossa on paljon velkaa ja velkaisia maita.

Update 2017-01 linkit
https://www.suomenuutiset.fi/tohtorikolmikko-euro-ehka-jo-mennytta/
https://www.suomenuutiset.fi/princeton-professori-eurokriisista-kun-ranskalainen-sanoo-solidaarisuus-saksalainen-ajattelee-etta-kyseessa-on-ryosto/
http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/porssiuutiset/art-2000005097771.html
http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000005026950.html


2. SUOMI JA EURO
Euro on nyt velkaliitto, jota ylläpidetään keinotekoisesti säätelyllä. Se ei pysyisi pystyssä luonnollisesti markkinataloudessa. Euroa ei ole pystynyt korjaamaan tai edes pysymään sopimuksissa. Sopimusrikkomuksista on näyttöä, jolla voisi erota.

Euro ei pysy pystyssä ilman säätelyä ja diktatuuria eli käskyttämistä eli säätelytaloutta. Euro on keinotekoinen ja sairas. Vapaiden markkinoiden euro on paradoksi, koska se järjestelmänä perustuu säätelytalouteen ja pakko-ohjaukseen. Kollektiivinen Euro on omintakeista EU-sosialismia ja suunnitelmataloutta.

Nyt systeemissä sosialisoidaan kansoille tappiot, mutta voitot jää pankeille ja sijoittajille. Kun rahaa, velkakirjoja, lasketaan samaa reaaliomaisuutta vastaan, rahan arvo putoaa ja omaisuutta ja saatavia siirtyy pankeille jollain aikataululla.   Lisäys on paljon yli 1000 miljardia markkinoilla. Rahan valta on erityisesti saatavissa ja oikeuksissa. Vakuudetonta rahaa on valtioiden lainoina tuhansia miljardeja. Pelkästään Italialla yli 2000 mrd , ja lisäys on yli 100 mrd vuodessa. Eikä se ole vielä edes kriisimaa.

Valtiot ovat saaneet vakuudetonta rahaa, monopolirahaa, joka inflatoi muun rahan ja reaaliomaisuuden. Raha on velkakirja, jolla saa yhteisestä potista vakuuden. Väärä raha inflatoi rahaa. Saksan ja muidenkin maiden hyperinflaatio johtui tästä. Rahan painaminen on kuin pyramidihuijaus ja se on edesvastuutonta. Inflaatio räjähtää käsiin kun rahan painaminen on pakko lopettaa. Pankit voivat luoda 0…2 eurolla 100 euroa lisää rahaa systeemiin kun saavat luvan. http://jarmokanerva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/67035-raha-on-velkakirja [ Laitan alas kopion blogista alle nro 4 ]

Toistaiseksi pitää pelata niillä korteilla mitkä on. Suurin vahinko on jo tapahtunut. Hallitus on ottanut valtavat vastuut kansan piikkiin. Eurosta irtaantuminen sattuisi paljon. Pitäisi olla vaihtoehto mietittynä. Mikä ?

Suomen markka olisi kovin pieni ja sijoittajien ja poliitikkojen heiluteltavissa, ellei sitoisi euroon. Korot oli korkeita. Suomen talous on nyt jo kuralla. Eurosta eroamisella pitäisi painostaa pysymään sopimuksissa. Euro-ongelmat johtuivat siitä , ettei sopimuksia noudatettu vaan ylivelkaannuttiin. Myös Suomi on nyt ylivelkaantunut EU-mittarilla, eli yli 60 % BKT osaksi kriisimaiden takia.
http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2014/06/02/eu-armahti-suomen-velka-selittyy-kriisirahastoilla/20147774/12

Suomella on paljon vastuita eurosta suoraan, Suomen pankin kautta ( Target systeemi ym.)  ja vakausmekanismien  (EVM) kautta.  Muiden vastuita yritetään jatkuvasti jakaa muille EU:ssa ja ajaa käytännön liittovaltiota. Eurobondit on euromaiden yhteisiä vastuita ja voimakasta liittovaltiokehitystä ja siksi vastustettavia. Eurosta ero kertarysäyksellä sattuu kymmeniä miljardeja, toisin kuin eräs selvitys sanoo, ellei pystytä sopimusteknisesti asiaa hoitamaan ennen kuplan puhkeamista.  2011 arvioitiin Suomen vastuiden olevan n. 35-48 miljardia ja nyt summaa on työlästä määrittää tai saada tietoja. Eroa eurosta on selvitettävä ja suunniteltava ja painostettava maita pysymään sopimuksissa tai ulos. Saksa on ollut tyytyväinen euroon ja tukirahat menee Saksaan ja Ranskaan pankeille. Viime aikoina on huhuja, että Saksa olisi saanut tarpeeksi eurosta. Saksa on Euroopan veturi, joka vie paljon enemmän kuin tuo.

Suomen markka olisi helppo keinottelulle. Kenen kanssa mentäisiin  vai sidottaisiinko markka euroon ?
http://timosoini.fi/2011/12/suomella-yli-35-miljardin-vastuut-eurokriisissa/
http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2012/01/25/suomen-piikissa-kymmenen-kertaa-sotakorvaukset/201221653/12
http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/04/24/nain-eu-vedattaa-suomea-velkatalkoissa/20115728/12

 

3. EURO ON EUROSOSIALISMIN INSTRUMENTTI

Euro ei pysy pystyssä ilman säätelyä ja diktatuuria, säätelytaloutta. Euro pakottaa siihen. Vapaa markkinatalous ja vapaa kauppa ei ole mahdollista eurossa. Euroa ajetaan EU:n yli poliittisesti. Euro on keinotekoinen ja sairas. Kollektiivinen Euro on eurososialismia *. Nyt systeemissä sosialisoidaan kansoille tappiot, mutta voitot jää pankeille ja sijoittajille. Euron kautta ja tuilla raha, valta ja omaisuus siirretään sijoittajille ja pankeille. Ja myös lobbareille.

Euro on tärkeä elementti eurososialistisessa järjestelmässä. Ja siinä on epäkohtia. Esimerkiksi lobbaamisen takia.

Nyt eurososialismissa, säätelytaloudessa  jatketaan pääomien siirtoa veroilla ja maksuilla pois kansalta. Suomessa ostovoima on jo ajettu alas ja aiheutettu paikallinen lama, joka sopii ekoihmiskokeiluihin ja kulutuksen vähentämiseen.  Ideaan sopii nykyinen Euroopan suurin julkinen talous ja säätely ja EU-keskusjohto.

Kokoomushallituksen olisi tarkasti mietittävä miten se haluaa jatkaa. Eli nykyisen omituisen Suomen kansallisen eurososialismin rakentamista vai markkinataloutta.

Missä säätelyä ja holhousta, siellä EU. Ja Kokoomus-hallitus, joka ajaa tiukempaa integraatiota EU:n sisällä. Kaikkea ei kannata säädellä lobbareiden ja painostusryhmien ehdoilla.

Konfliktit ja julkiset debatit sopivat vallansiirtoon. Kuten kulttuurilevottomuudet. Ne peittävät euron ja politiikan ongelmia.

Nyt myydään osaamattomasti julkiset tuottavat yritykset ja annetaan mm. kaivosoikeudet lähes ilmaiseksi pois pikarahan takia. Raha tulee sijoittajille kun rahaa painetaan lisää. Jopa suomalaisten kansallisomaisuudesta ikimuistoinen pohjavesien nautintaoikeus on vaarassa joutua sosialisoiduksi monopoliksi valtiolle ja myydyksi ulkomaisille sijoittajille pikarahan takia, samoin kuin vesilaitokset. Sellainen on rosvousta. Suomi on muuttunut tytäryhtiöiden maaksi osaksi euron, osaksi kun on haluttu privatisoida valtion omaisuutta huonoin ehdoin, osaksi riistoverotuksen takia jolloin kansalla ei ole varaa omistaa kotimaisia firmoja.

Nykyinen sekasotku, jossa on otettu sosialismista ja markkinataloudesta huonoimmat puolet, on mahdoton yhtälö ja johtaa yritystoiminnan ja julkisen talouden alasajoon ja tappioon, mikä onkin jo toteutunut tilastojen mukaan. Nykytilanne on aiheuttanut sen, ettei edes korkeasti koulutetuilla ihmisillä ole töitä tai ei kannata teettää töitä. Miljoona on Suomessa alle köyhyysrajan. Koneisto on rikki. Menetetään resursseja.

* Eurososialismi on oma käsitteensä. Sosialisoimalla omaisuus ja oikeudet kansalta  ensin valtiolle ne siirtyvät privatisoimalla ja direktiiveillä edunsaajalle, kuten sijoittajille ja lobbareiden päämiehille. Säätelyllä painetaan lisää rahaa sijoittajille ja pankeille. Edunsaajat on mahdollista tunnistaa kassavirralla. Osa rahasta ohjautuu lopulta puoluetukiin.

 

[ kohta 4. ]
4. RAHA ON VELKAKIRJA JA EUROKRIISISTÄ ( US BLOGI 2011-3-21)

Raha on velkakirja ostaa joltain muulta rahan arvosta ostettavaa. Kultakannassa seteliin oli merkitty kuinka paljon keskuspankki maksaa velkakirjasta arvometallia.
Raha mahdollisti ostoketjut ja nykyisen taloussysteemit. Pankit luopuivat kultakannasta ja pankeille säädettiin vähimmäisvakuudet. Aluksi alle 10 % antolainauksesta.

( Sitä keskuspankkirahan määrää, joka pankilla on oikeastaan hallussaan, sanotaan pankin varannoksi. Lukua, joka kertoo, kuinka suurta osaa pankin vastuista,  setelit tai käyttelytilien saldot, vastaava määrä keskuspankkirahaa pankin on pidettävä varantonaan, on vähimmäisvarantovaatimus.  Pankin vähimmäisvarantovaatimus säätää rajan sille, kuinka paljon rahaa pankin antolainaus voi luoda. Ja se on noin 0…2 %. Muualla lisää aiheesta. ) Video aiheesta .

Valtiot antoivat eräille pankeille oikeuden laskea rahaa liikkeelle. Kun luodaan liikkeelle rahaa, eli velkakirjoja, joilla ei ole vakuutta, niillä ei voi vaatia ostamaan rahan arvosta ’tavaraa’.

Lähinnä Saksan, Ranskan ja Englannin pankit lainoittivat monia Euroopan valtioita. Vakuudeksi otettiin valtion vakuutus maksaa takaisin, eli kuumaa ilmaa.
Nyt nuo maksut laukeavat, eikä eräillä valtioilla ole kykyä vastata suuriin lupauksiinsa.

Nyt Velallinen ja Lainannut pankki ottaisi maksun mielellään joltain muulta, vaikka ensin vaihtamalla arvottomat vastuut, Suomen ja muiden maiden arvollisiin vastuisiin. Huomattavaa on, että ne maat joiden pankit ovat antaneet vakuudettomia lainoja perään kuuluttavat eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteishenkeä hankkia rahat velkaisilla maille, jotka maksaa suoraan rahat velan antaneille maille ja pankeille.
Näiden maiden motiivina on siis vanha, raha. Toiminta on nyt EU:n peruskirjan artiklan 125 vastaista maksattaa muilla toisten maiden kulut. Kyseessä on peitelty toiminta ja sopimuksen kierto. Lisäksi kyseessä on nyt eräiden pankkien saatavat, eikä edes valtiot.

Tilanne on se, että ylivelkaista pyritään auttamaan lainaamalla lisää ja maksattamalla muilla maksut. Ylivelkainen oppii elämään kun rahahanat laitetaan kiinni. Pakko on hyvä motivaattori. Velallisen tilannetta pahentaa lisälaina.

Noilla rahoilla rakennettiin hotelliketjuja, ostettiin aseita ja elettiin leveästi ja investoitiin ja sanottiin jees kaikelle. Kreikka pullisteli vuosikymmeniä EU:n suurimmalla sotilasbudjetti-BKT%:lla, n 4 %, ja summana yli 100 mrd eurolla. Myös 2010 toimitettiin miljardien erä Saksasta velkakriisin jälkeen.
Normaalissa velkasuhteessa nyt haettaisiin velottavalta omaisuutta myyntiin tai maksuksi. Huomattavaa on, että vakuuden takana on todella valtion omaisuutta. Omaisuutta on enemmän kuin on lainaa maksettavana. Vaikka myymällä sotilastekniikkaa, jota Saksa ja Ranska myi ja maiden pankit takasivat.
Esim. Suomi voisi ostaa tarvittavia helikoptereita Kreikalta, jotka on velkarahalla ostettuja.

Euro on kriisissä, koska on luotu vakuudettomia lainoja eräille maille ja julkisyhteisöille, ym.- menetelmällä. Rahoitusjärjestelmän perustaa nakertaa juuri nuo valtioiden antamat tyhjät vakuudet. Kreikka antoi vakuutensa ja nyt Suomen ja muiden pitää antaa samalle rahalle vakuudet. Eli maksattaa muilla. Ja jatkaa edelleen pankkien tekemää virhettä. Virheen on siunannut pankkien tarkastuslaitokset. Kyseessä on siis järjestelmävika. Vakuudeton raha on likaista rahaa, tyhjää rahaa järjestelmässä, jolla ei ole oikeutta ostaa mitään. Joko vakuus on  tai ei ole  ja peräti luotettava ja realisoitavissa. Se virhe oli pankkien antaa satoja miljardeja lainarahaa ilman vakuuksia valtioille. Ja se raha on sijoittajien rahaa. Nyt normaalisti pankin pitäisi  kantaa vastuunsa kuten sijoittajienkin. Pankki teki virheen ja toimi väärin.

Tämä tilanne jatkuu niin kauan kunnes saadaan uskottavuutta rahamaailmaan ja rahasysteemiin. Se saadaan laittamalla väärin toimineet pankit vastaamaan teoistaan. Ne pakottivat muutkin toimimaan sairaalla tavalla. Ei saa hyväksyä järjestelmään ’likaista rahaa’ eli vakuudetonta rahaa.

Vakuudeton raha on kuin painaisi lisää paperiseteleitä. Se aiheuttaa maksuvälineen inflaation. Esim kullan ja tavaran kallistumisen.   Se on kuin ryöstäisi muilta vakuuksia ja oikeutta ostaa tavaraa rahallaan, eli velkakirjallaan.

Oikeastaan se, että pankit lainaavat ulos vakuudetonta rahaa satoja miljardeja on pahempi kuin muutama rosvojen suorittava muutaman sadan miljoonan pankkiryöstö. Jälkimmäinen ei kaada rahajärjestelmää. Mutta on samaa sukua.

Tai sitten vaaditaan velallisia maksamaan rahat vakuutensa mukaisesti ja korjataan epätasapaino rahajärjestelmässä. Ja maksetaan välittömästi ainakin osa ja tehdään realistinen maksuaikataulu ja selvitys miten maksetaan loput.

Vaikutus Suomeen.
Asuntovelalliset maksavat enemmän veloistaan kun valtio antaa vakuudet. Inflaation takia eläminen ja reaaliomaisuus kallistuu euroissa. Häiriö leviää Suomeen kriisimaista kun asuntoja menee vasaran alle. Kun Suomi antaa vakuuksia ja Euroopassa annetaan lainoja ulos, niin velkaraha kallistuu markkinoilla velkarahan kysynnän keinotekoisesti kasvaessa.  Esim.  Ålandbanken ei huoli enää Suomen valtion lainoja salkkuunsa, koska se jakelee vakuuksia ympäri Eurooppaa ja omat asiat on holtittomasti.

Asiasta muualla netissä :
http://www.uusisuomi.fi/raha/110604-poikkeuksellisen-raju-europurkaus-britanniasta

http://www.talouselama.fi/uutiset/article565146.ece?service=mobile&page=2

EKP säätelee ja vaikuttaa talouteen ABS:llä ja LTLRO järjestelyillä. Raha siirtyilee kirjanpidollisesti paikasta toiseen ja EKP työntää rahaa sijoittajille:   http://www.taloussanomat.fi/autot/2014/09/20/pian-nahdaan-liukastaako-ekpn-abs-temppu-autokauppaa/201413037/304 
Eurobondeja ja yhteisvastuita toisella nimellä roskapankkiin. Lisää säätelyä http://www.talouselama.fi/uutiset/jannitteet+kasvavat+ekp+haluaa+ostaa+kreikan+ja+kyproksen+roskapapereita/a2268646

Jaa linkki / share link
Scroll to Top