PEX-vesijohdoista

pic
pic

Törmäsin  ongelmiin paljon käytetyissä PEX-muoviputkissa. Ongelmana on, että uusista putkista liukenee erilaisten prosessien kautta seisovaan juomaveteen PEX-muovista kemikaaleja pitkän aikaa.

Polyeteeniä, PE-muovia lämmitetään kemikaalien kanssa yleisimmin käytetyssä PEX-a – valmistusprosessissa. Pidempi aika olisi parempi tulos, mutta hitaampi valmistuslinja. Osa peroksideista jää yli ja reagoi ja muuttuu ja liukenee veteen muovista. Kylmään veteen liukenee paremmin ainetta kuin kuumaan. Sama reaktio on virvoitusjuomassa ja hiilihapossa. Osa putkista luovuttaa enemmän ainetta.

Erityisesti ongelmalliset ovat MTBE (haisee helposti) ja TBA, jotka maistuvat ja haisevat helposti ja joiden pitoisuus voi ylittää haju- ja makukynnyksen.  Aine tulee PE-muovin vahvistamiseksi ja lämmönkeston (termerature resistance ,tr)  lisäämiseksi käytetystä kaupallisesta peroksidista ja sen reaktioista ja hajoamisessa. Peroksidi ristisillottaa muovinpolymeeriketjut ja putkimuodon kuin molekyyliverkon PEX-muoviksi. PE ei kestä hyvin jatkuvaa lämpöä ja painetta. Lämpimän veden pitäisi olla yli +55C legionella-bakteerivaaran takia.

Käytetään myös komposiittimuoviputkia, jossa on PE-muovi sisällä ( PE tr) , ulompana alumiinisukka ja sitten PE-muovia. PE-muovia ei ole käsitelty peroksidilla. Kupariputket ovat nykyään kalliimpia, mutta niistä erittyy vähemmän kemikaaleja. Kupari ei ole kovin myrkyllistä käyttöpitoisuuksina vedessä. Vesijohtona on käytetty myös pp-muoviputkea esim. teollisuudessa, mutta se on marginaalista. Myös kovaa pvc:tä on käytetty isompina putkina. Pinnoitetut putket ovat oma ongelmansa.

MTBE ja TBA ovat aineita, joita ei pitäisi olla juomavedessä. Niiden pitoisuuksia ei ole määritelty toistaiseksi. Juomavesi ei saisi maistua tai haista. Se löytyy Finlex 461/2000, 442/2014 6.2014 asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, ( 14b § ). Liite Í, taulukko 3, Haju ja maku, ”käyttäjien hyväksyttävissä”.  Taloyhtiön pitäisi reagoida, eikä käyttäjän tarvitse hyväksyä makuhaittoja. On eräitä arvoja, kuten MTBE:n yksi hajukynnys 12 ppm, n. 16 ug/l. MTBE on käytetty bensiinin lisäaineena. Eri ihmiset maistavat helpommin (haju/makukynnys) kuin toiset eri tilanteessa, vaikkapa tupakan, kahvin ja mausteiden jälkeen. Valmistajat eivät haluaisi rajoja. Tutkijoilla on mielipiteitä. PEX-putket ovat yleisin uusi  juomavesiputkitus nyt. Asiaan liittyy jatkuva altistus ja ajoittainen altistus. Liukeneminen alenee pitkän ajan kuluessa (vuosia) ja riippuu putkesta. Ainetta on vedessä kun vesi seisoo putkessa ja paineistettuna enemmän kuin veden virratessa.  Asia on kuuma peruna. En ota kantaa tässä.

MTBE ja TBA :sta on vähän tietoa edes pitkäaikaisvaikutuksista. Ei ole tarkoitettu syödä. Vaikea todistaa, esim vuosien kuluttua. Tässä ongelma. Suurina määrinä jopa tappaa lab. eläimiä( rottia) , maksa- ja munuaisvaurioita. Pieniä määriä ei ole tutkittu juurikaan. Ihminen ei ole rotta. Arvelujen varaista tietoa käytetään. Myyjien mielestä ei ole ongelmaa. Juomavedessä on monenlaista ainetta mm. raakavedestä ja puhdistuksesta. Liian myrkytön vesi voi olla ongelma vesijohtoverkolle mikrobiongelmana.

Uusien putkien ongelma laimenee esim. n. 1,5 vuodessa esim. 200 ug/l -> 10 ug/l. Auttaa kun juoksuttaa koko pex-putkiston. Vaikutusajalla merkitystä. Usein standarditestit aineille on 72 h 23 C lämmössä, SFS-EN ISO 8795. Tyypillisesti käytössä pahin aamulla ja loman jälkeen.

Putkien tyyppihyväksynnässä olevia teknisiä määräyksiä, joiden mukaan on tehty tyyppihyväksyntiä,  on annettu YM Rakennusmääräyskokoelmassa D1.

Muoviputkea halutaan käyttää, koska se on halpa, helppo asentaa ja voidaan laittaa suojaputkeen ja voidaan vaihtaa, jos asennus on tehty oikein. Vuoto näkyy suojaputken tulvimisena. Suunnitelmissa voidaan vaikka tehdä osa runkolinjasta kuparista ja osa muovista.

Taloyhtiöt ja urakoitsijat ja myyjät eivät haluaisi ottaa ongelmaa muoviputkien mauista, vaan haluavat asian pois alta. Valittajia leimataan usein höyrähtäneiksi, neuroottisiksi. Usein terveesti elävillä ja nuorilla, jotka eivät juo viinaa tai tupakoi, on parempi makuaisti.

Asiaan auttaa jos vettä juoksutetaan koko muoviputkiston osalta ennen käytettävää vettä. Myös aktiivihiilifiltteri  voisi siepata lisäaineita vedestä. Myös veden keittäminen saataisi auttaisi. MTBE:n kiehumispiste on  n. 55,2 C ja TBA:n 82,2 C (ntp).

Liitteissä on kuvattu ongelmaa.

pexcons1

== Liitteet

anopex.pdf
pexhallitus1ano.pdf

== Lisää tietoa

https://fi.opasnet.org/fi/Muovisten_vesijohtoputkien_maku-_ja_hajuhaitat ( Lisätty 2014-09-15 )

https://yle.fi/uutiset/ministerio_varoittaa_muoviputkista_putkiremontin_jalkeen_pahanmakuista_vetta/7342323

http://www.hs.fi/kotimaa/Uusista+muovisista+vesiputkista+haju-+ja+makuhaittoja/a1404699865103

https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-linked_polyethylene

 https://www.ym.fi/fi-fi/maankaytto_ja_rakentaminen/lainsaadanto_ja_ohjeet/rakentamismaarayskokoelma

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140442

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Vesijohdoista_aiheutuvat_haju_ja_makuhai%2830364%29

Jaa linkki / share link
Scroll to Top