Suomi EU:ssa ja maailmassa 2024

pic

Suomi EU:ssa ja maailmassa

Suomi liittyi EU:n ja euroon vuonna 1995 ja on jäsen. EU koostuu jäsenistä, kansallisvaltiosta, kuten Suomi. Kun Suomi on EU:n jäsen, sen on toimittava EU:ssa ja tuotava erinomaisesti omat asiansa mukaan päätöksentekoon. Tai muut päättävät puolesta ja työntävät ylimääräisiä taakkoja sopimuksiin. Siksi on tärkeä saada osaavat ja asialliset neuvottelijat ja mepit edustamaan Suomea. Suomella on n. 1,2% äänivalta v.2024 ja se vähenee, jos EU laajenee.

Nyt seurataan v. 2009 Lissabonin EU perussopimusta [1] … [2] . EU:n perustuslaki, mikä olisi muuttanut EU:n liittovaltioksi, ei mennyt läpi koko EU:ssa v. 2005. Britannia erosi EU:sta v. 2020 ja hoitaa omat asiansa. Suomi liittyi 2023 Natoon, joka on puolustusliitto.

EU ja Suomi on siirtynyt 2023 tarkemman rahankäytön suuntaan ja oikealle päin.

Talous muuttui, kun lainojen korot nousivat merkittäviksi. Ja ilmastomaksut kasvoivat paljon. Nyt vihreää ja punaista siirtymää arvioidaan uudestaan ympäri EU:ta. Aiemmin oli totuttu lainaamaan ja jakamaan rahaa vihreälle toiminnalle, sijoittajille ja medialle. Vihreän talouden ongelmat näkyvät ja tuntuvat nyt talous- ja energiakriiseinä. EU:n Grean deal piristi valittujen taloutta, muttei kansat siinä rikastuneet ja velat jäivät.

Perussuomalaisten moraali ei antanut periksi loukata suomalaisten etuja. Vaikka myötäilemällä rahanjakoa saisi tukia paremmin. PS on kertonut vuosikymmeniä mitä tapahtuu oikeasti, esittänyt vaihtoehtonsa ja oikaissut fantastisia tarinoita. Monella muulla puolueella on ollut sinisilmäinen tai opportunistinen suhtautuminen asioihin.

Suomen pitäisi hoitaa paremmin edunvalvontansa. Suomi neuvotteli pienellä äänivallalla ja muita miellyttämällä muita suhteettoman isot taakat ja vastuut itselleen. Esim. esittämänsä vaurautensa ja hiilisyntinsä ja luonnonuskomusten tähden EU:ssa ja mm. YK:n Ilmastosopimuksissa. On raskasta olla vihreän rahan maksaja.

Uutta EU:n yhteiskuntajärjestelmää rakennettiin vuosikymmeniä, eli 2000-2023. Vihreä siirtymä yskii jo koko EU:ssa ja jopa Saksassa. Euroopan veturikin on jumissa. Eurooppa on nyt heikko.

Yksi rahaa syövä agenda on EU:n avoimet rajat, väestölisäys ja sen maksaminen. Suomi ja Espoo voivat vaikuttaa siihen mm. ohjaamalla vetovoimatekijöitä, kaupunkisuunnittelua ja etuisuuksien jakamisista. Espoon väestön kasvu (n. 97%) ja kulttuurin muutos, vuokratalojen lisääntyminen ja tiivis rakentaminen selittyi lähes kokonaan sillä. Siihen liittyvä julkinen liikenne, tarhat, koulut, rakennukset ovat yksi suurin lainojen syy miljardien kokoluokassa. Siirtolaisuus ja kaasuriippuvuus on selvinnyt v.2024 osaksi hybridisotaa ja päättäjiin on vaikutettu.

Kontrollia tarvitaan sopivasti jo alueiden rajoilla turvallisuuden takia, ettei asiattomat tai laittomat uhkat, ihmiset, tai tavarat kulje rajan yli ja leviä holtittomasti. Suomi ja kaupungit voivat vaikuttaa siihen mm. ohjaamalla vetovoimatekijöitä, kaupunkisuunnittelua ja etuisuuksien jakamisista. Espoon väestön kasvu (n. 97%) ja kulttuurin muutos, vuokratalojen lisääntyminen ja tiivis rakentaminen selittyi lähes kokonaan sillä. Siihen liittyvä julkinen liikenne, tarhat, koulut, rakennukset ovat yksi suurin lainojen syy miljardien kokoluokassa. Siirtolaisuutta ja energiariippuvutta on käytetty myös v.2024 osaksi hybridisotaa ja päättäjiin on vaikutettu. Epidemioita, aseita, rikollisia, kemikaaleja ja varastettua tavaraa kulkee rajojen yli.

EU:n ilmastotavoitteet vaatisi vuosittain noin 1500 mrd investoinnit hiilineutralisuuteen, joten kyseessä on isot intressit ja rahat jollekin (2024) [ 2 ]. Suomelle tulisi lisätaakaksi 25 miljardia vuodessa. Mikä on sotekulujen verran, bkt:n mukaan laskettuna. Päätökset on tehty ilman kelvollisia tietoja, mitä maksaa ja miten toteutetaan ja luultavasti tarkoituksella ja vastuuttomasti. EU:n ja muiden etu ei ole aina Suomen etu, kun on kyse rahasta ja taakasta. Suomen EU-puolueet tukivat Suomen rahojen ja oikeuksien siirtoa muille ja hyötyivät siitä. EU:n roolina piti olla jäsenmaiden demokraattinen liitto eikä diktatoiva keskushallinto.

pic

Vuoden 2023 Suomen väkiluku oli 5 603 075 ja EU:n 448 400 000. Suomen äänivalta on vain 1,2% EU:ssa.

Suomen suurvalta -ideologia ei vaan toimi. Emme voi tehdä kaikkea. [stat.fi] Hiilipäästöistä on n. 0,1% globaalisti.

Suomella on EU:n eniten henkeä kohden metsää ja vihreää alaa. Ja on myös eniten rauhoitettua metsää absoluuttisesti ja suhteellisesti. Silti EU:ssa Suomea ei lueta (EU Lulufc) hiilinieluksi, vaikka Nasan satelliittitutkimuksessa on. EU halusi ottaa pois Suomen hiilinieluja laskelmista. [Blogissa]

EU:n ja muiden etu ei ole aina Suomen etu, kun on kyse rahasta ja taakasta. Suomen EU-puolueet tukivat Suomen rahojen ja oikeuksien siirtoa muille ja hyötyivät siitä. EU:n roolina piti olla jäsenmaiden löyhä liitto eikä käskyttävä, diktatoiva keskushallinto. Monesti ilmaston ja vihreän siirtymisen nimissä, vaikkei hankkeet edustaneet sitä. Ilmastorahojen vaikutus on ollut 0,0 ºC ja kulut 100 mrd € kuluja. Vaikuttavuutta ei voi edes laskea, koska nollalla ei voi jakaa. Tuloksena on kriisejä. Se epäonnistui. Kuten pitkäkestoiset energia-, pankki-, talous, ruokakriisit ja heikko EU ja puolustusvoima. EU kärkkyy jo Suomen metsien hiilinieluja ja haluaisi käskyttää kaikkia pikkutarkasti. Jokainen pitkitetty ongelma on mahdollisuus netota mukana oleville, mikä hidastaa ratkaisuja.

EU palvelijasta tuli herra, joka jakaa rahaa ja lahjoja valitsemilleen toimijoille ja sai pyörittää pankkitoimintaa ja puolueita ja omia ehdokkaita vaaleissa. EU:n ympärillä pyörii monenlaista opportunistia, vaikuttajaa, valtiomahteja, mikä on keskusvallan vaara.

Monet EU keskusvallalle myönteisten puolueiden agendat pohjautuvat EU:n ja YK:n agendoihin, kuten Agenda 2030. Sen takana on enemmistönä olevat köyhät maat ja asukkaat ja sijoittajat, joille sopii saada tukia siitä. Siitä on johdettu Vihreä rahan ja vallan globaali liike, ‘vihreä siirtymä’. Rahaa jaettiin tukina ja lainoina mukana oleville, löyhälle jengille, sijoittajille, isoille EU:n jäsenille ja päättäjille ja puolueiden projekteille. Rahaa tulee lisää EU pankkijärjestelmästä projekteille ja sijoittajille. Luku on tuhansia miljardeja EU:ssa. Vihreä talous pääosin kaatuu ilman tukia ja pakotusta ja se harvoin on tervettä markkinataloutta ja vapaata tahtoa.

Perussuomalaiset, diplomatia ja tulokset

USA:n rukousaamiaisille kutsuttiin Perussuomalaiset ja KD ja PS:lla oli suhteet kunnossa USA:n. Media ja moni puolue haukkui kuin osana ja maksettua kansainvälistä antimainosta tuolloin USA:n republikaanien presidenttiä Donald Trump:ia kohtaan ja sai USA:ssa huonon maineen. PS paheksui törkykampanjaa. USA:n vaaleilla valittu presidentti on merkittävä henkilö ja kansansa valitsema. Ei ihme, ettei Trump ja kohta amerikkalaiset haluaisi maksella EU:n ja muun maailman puolustusta, kun saa roskaa palautteena. EU on melko vasemmalla ja Venäjällä on ollut näppinsä lähialueen polikoissa ja energiapolitiikassa ja luonnonsuojelussa. Trumpin vastustus USA:n presidentinvaaleissa oli silmiä avaavaa, koska Suomessa ei valita häntä. USA:lla oli suuri merkitys, että Suomi hyväksyttiin Natoon.

PS oli ainut, joka toppuutteli ilakointia ja peräänkuulutti tapoja Suomen eduskunnassa, kun P-Korean johtaja kuoli. Erityisesti vihervasenlaita häpäisi kuolleita eduskuntaa myöden ‘näppärästi’. Näppäryys kuuluu myös harmaaseen alueeseen, sabotointiin ja laittomuuksiin. Näppärät häpäisi Suomen sankarihautojakin. P-Korea pyysi PS:ia käymään tutustumassa, mitä ei tehty. PS on ainut, jolla on puhevälit ja avoin mieli joka suuntaan. Maailmassa on äärilaitoja, joista on hyvä tietää. Se ei tarkoita hyväksymistä, vaikka puhuisi tai olisi samassa valokuvassa. Silmien sulkeminen ei auta. Loukkaamisesta ei hyötynyt mitään vaan kosiskeltiin kansaa. Myöhemmin Suomeen saatiin P-Korean ja Usa:n neuvottelut ja vältettiin ydinsota, joka tappaisi laskeumillaan Suomessakin. Ja olisi voinut laajeta liittoumiin. PS:ia on kunnioitettu diplomaattisuudestaan, konservatiivisesta tavastaan suhtautua asioihin realistisesti, vaikka asiat olisi ikäviä.

USA:n positiivinen asenne Suomeen, myös Naton jäsenenä, johtuu osin PS:n suhteista ja imagosta. Trump kävi aikoinaan ostelemassa laivoja Suomesta ja Suomi oli tuttu ja siten erityisasemassa.

PS ei ole turhaan ärsyttänyt Venäjääkään, kun siitä ei ole ollut hyötyä. Tällöin Suomella ei ollut voimia ja liittoutuneiden tukea. Ja on saatu olla aika rauhassa. Ja siksi osittain ehdittiin alta pois Natoon Venäjän laajentumista. Venäjältä uhkailtiin monta kertaa Suomea, mikä ajoi Suomen Natoon. PS ajoi Natoon liittymistä uhkauksien jälkeen, koska ei ollut vaihtoehtoja. Moni muu puolue hidasti liittymistä ja hirtti asian Ruotsiin tai ei pitänyt ajankohtaisena. Suomen olemassaolon loppuminen ja sota oli todellinen vaihtoehto. Venäjän laajentuminen ylpeisiin historian rajoihin ja isot sanat ovat myös heidän sisäpolitiikkansa, jolle on saatu toistaiseksi kansansa tuki. Ei sovi väheksyä Venäjän valmiutta sotiin ja suuriin tappioihin. Pieni Suomi on saanut olla melko rauhassa, mutta sisäpoliittinen uhkailu on voimissaan. Monia suomalaisia hirvitti suomalaisten poliitikkojen ääntenkalastelut ja paukuttelut, joista saatiin rajoille rekkajonot ja ilmatilaa loukattiin. Keltasininen kravaatti tai paperi ei paljoa puolusta ketään. Rajalla on v.2024 tunkua tulijoista, hybridivaikuttamista, riskejä illegaaleista ja turvapaikanhakutulvaa ja raja on jouduttu sulkemaan useita kertoja. PS ajaa edelleenkin rajakontrollia ja etsii ratkaisua käytännön ongelmiin.

V. 2023 Jussi Halla-aho kävi Kiovassa Ukrainan parlamentissa pitämässä puheen ukrainan kielellä Ukrainan tilanteesta [3]. HA oli työskennellyt Kivan Suomen suurlähetystössä. PS:stä ja Suomesta ja maailman johtajista hän oli ainut, kun pystyi siihen. Kunnianosoituksista ei tahtonut tulla loppua parlamentissa ja asiaa uutisoitiin koko maailmassa. Suomi sai hyvää mainetta koko maailmassa. Suomen suhteet ovat erinomaiset. Suomessa se jäi aika huomioimatta, koska toimittajat eivät pitäneet sitä tärkeänä. HA puhuu myös Venäjää ja englantia. HA on kielitieteilijä ja erikoistunut professorina slaavin kieleen (ja kulttuuriin), josta venäjän ja ukrainan kieli ovat peräisin. Näitä taitoja ja mahdollisuuksia tarvitaan nyt rauhan työssä. Rauhan ja välittämisen työssä ei riitä pelkkä hyväsydämisyys, naiveus, hyvä tahto, kun maailma on mitä on. Ukrainassa tarvittaisiin valtava uudelleenrakennus ja tuki. EU on kiinnostunut ottamaan Ukrainan jäsenekseen joskus. Joten takana on iso kansainvälinen ryhmä, voima ja isot rahat.

.

pic

.

Jaa linkki / share link
Scroll to Top