Espoon talousarvioesitys vuodeksi 2021

pic

Espoo kasvaa, toimii ja investoi myös velkarahalla. Laskelmissa on Espoon kaupunki ja laajempana Espoo konserni, jossa on yhtiöitä.

Kaupungin kasvu ja uudet vaatimukset vievät rahaa. Väestö kasvaa vuosittain noin 4500, eikä väestökasvu tue entistä verotulojen kehitystä. Vuonna 2021 arvioidaan otettavan lainaa 230 miljoonaa kuluihin ja velkojen arvellaan kasvavan jatkossa. Käyttömenot kasvavat nopeammin kuin verotulot. Huoltosuhteen arvioidaan laskevan. Rakentamiseen ja palveluihin tarvitaan lisää rahaa. Espoo jakaa vuosittain muille 200 milj. valtionapua ja hoitaa valtion uusia taakkoja.

Konsernin lainan arvellaan nousevan v. 2024 5,4 miljardiin. Varsinkin raiteet vievät investointirahaa; metro, raidejokeri, kaupunkirata.

Uhkana jatkossa on myös sote, mikä käytännössä jättäisi velat Espooseen, mutta omaisuus ja päätösvalta menisi sotelle. Esimerkiksi uusi sairaala. MAL-sopimus myös tuo Espoolle velvoitteita valtion tasolta. Espoo vastaa valtion uusiin EU-politiikan vaatimuksiin mm. suojelusta, päästöistä ja väestöstä ja valtin omiin vaatimuksiin. Väestön vanheneminen heikentää verotuloa. Väestökasvu on nostanut veroja ja kuluja ja investointeja. Hyviä veronmaksajia on myös muutanut pois. Koronalla on iso vaikutus veroja vähentävänä ja kuluja nostavana. Suomi ja Espoo myös köyhtyvät kun annetaaan rahaa pois EU:lle ja muille kehitysapuna.

Perussuomalaiset vaatineet vuosia kestävää taloudellista kehitystä, parempaa seurantaa ja järkiperäistämään kasvua ja rakentamista. Talous huononi jo 2019 tilaan, jolloin piti lainata rahaa menoihin. PS on mukana suurempien puolueiden kanssa Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelmassa, jolla pyritään tasapainoittamaan Espoon talous nostamatta kuntaveroa huomattavasti. Korona vielä pahentaa tilannetta. Vihreät, Vas ja S eivät ole tue säästöohjelmaa. 17.11.2020 PS erosi ohjelmasta, koska maahanmuuton vaikutusta eivät muut halua huomioida, josta johtuu kuluja. https://psespoo.fi/fin/2784/

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kaupunginjohtaja_Jukka_Makelan_talousarv(188115)

https://www.espoo.fi/fi-fi/espoon_kaupunki/paatoksenteko/talous/talousarvio

https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_talousneuvottelut_paattyivat(187088) https://www.mediaserver.fi/live/espoo/10032/7kMYlA

Jaa linkki / share link
Scroll to Top