Espoossa jarrutellaan sotea

Espoo antoi kriittisen lausunnon maakunnan ohjaamasta sotesta.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/espoon-valtuusto-hyvaksyi-kriittisen-sote-lausunnon

Lahjoittamalla rahaa ja omaisuutta ja maksamalla toisten kustannuksia köyhtyy. Puolueet ovat tienneet tilanteen jo vuosia, eikä leikkaukset tule yllätyksinä. Vaaleilla on merkitystä. Sote tulee nostamaan kuluja ja on ylimäärinen organisaatio. Espoo on jo itse riittävän suuri. Paikallisdemokratia myös kärsii sotesta.

Erikoisuutena ja haittana on, että Espoon sairaala(t) sosialisoitaisiin ilmaiseksi sote-himmeliin. Mutta Espoolle jäisi lainat siitä maksettavaksi. Sairaala on uusi. Sama koskee muitakin omaisuuksia. Espoolaiset ovat jo maksaneet ja maksavat, mutta muut ottavat sen pois.
https://www.espoo.fi/espoonsairaala

Valtion maahanmuuton projekti kasvattaa Espoota ja on vaatinut satojen työntekijöiden palkkaamista, pääosin soster ja sivistys toimintoihin, päiväkotien ja koulujen rakentamista kasvavalle joukolle. Kasvava väestö ei ole kasvattanut verotuloja kasvua vastaavasti, mutta kulut ovat kasvaneet.

Perussuomalaiset ovat peräänkuuluttaneet vuosia tosiasioiden tarkastelua ja halunneet toimia kestävän ja järkevän kasvun, myös taloustoiminnan turvaamiseksi. Halutaan myös pitää turvallinen ympäristö ja mukavat ja turvalliset koulut ja liikenne. Jos rahat käytetään espoolaisiin, ne riittävät.

Viime aikoina on kasvanut henkilöstön kulut ja kiinteät kulut. Valtio ja puolueet eivät kompensoi omaa toimintaansa valtionosuuden muutoksina, vaan Espoo maksaa verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta valtiolle 172 miljoonaa vuonna 2019 ja noin 200 miljoonaa vuosittain.
ks. excel-taulukko Lopullinen laskelma
https://www.kuntaliitto.fi/talous/valtionosuudet/valtionosuuslaskelmat/valtionosuudet-2019
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.1181218

Espoo on jo Suomen velkaisin kunta. Eikä näy tietä, että talous olisi kestävällä pohjalla ja saisi palvelut turvattua nostamatta veroja paljon. Nyt vasta tehdään skenaarioita velkaantumisen hillitsemiseksi. Velalla ei voi kattaa loputtomasti normaaleja menoja ja se tie johtaa verojen ja maksujen korotuksiin ja leikkauksiin. Vuoden 2018 ja 2019 tilinpäätös oli huono ja otettiin lainaa kuluihin ja tietysti investointeihin. 2019 tilinpäätöksen perusteella pitää tehdä jotain, koska meni negatiiviseksi ja alkaa olla vaikea kattaa poistoja, eli omaisuuden kulumista. On jouduttu vuokraamaan ja erikoisjärjestelyihin, mm. koulujen osalta siihen, ettei ylitetä investointikattoa. Kaikkea halutaan tehdä, muttei ole rahaa.

Espoossa halutaan näyttää olevansa tarinan edelläkävijä, suurin ja esimerkkinä muille. Ollaan varoittava esimerkki velan ja talouden muutoksen suhteen. Tarinassa ei huomioida rahaa ja todellisuutta. Vaalien takia tuskin onnistutaan tasapainotuksessa. 2020 ongelmana on koronan aiheuttama menojen kasvu ja tulojen lasku. Eri arvoissa lasku on 7-25% julkisuudessa. Julkisen talous eli menot myös lainalla pienentää tuota prosenttia. Mutta joku maksaa jotenkin kulut.

Ruohonjuuritasolla terveyspalveluissa on vaikea kasvattaa tehokkuutta. Sitä on jo yritetty ja tehty toimenpiteet vuosikymmenissä. Kaikki raha pois suoritustasolta on palveluiden leikkaamista. Olisi jopa painetta lisätä mielenterveyspalveluita ja pahan mielen korjaamista. Tarvitaan kunnon palveluita vauvasta vaariin. Palvelut luodaan rahalla. Espoossa on rahanmaksupula. Mahdollinen työvoimapula johtuu palkanmaksupulasta tai sopimuksista. Espoossa on erikoisuutena korkeasti koulutettujen työttömyys korkealla.

Lähteitä
Espoon Arviointikertomukset viime vuosilta
https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Organisaatio_ja_yhteystiedot/Espookonserni/Ulkoinen_tarkastus/Espoon_arviointikertomukset/Arviointikertomukset
Perustietoja, taloustietoja ja organisaation päätöksiä;
https://fi.wikipedia.org/wiki/Espoo
https://www.espoo.fi/fi-FI