Päättäjiksi älykkäitä ongelmanratkaisijoita, tolkun ihmisiä

pic

Valitkaa vaaleissa älykkäitä ongelmaratkaisijoita. Toki tunnepuoltakin ja elämänkokemusta pitää olla aikuisen oikeasti. Tuolkun ihmisiä, jotka ajavat järkevää sanankin vapautta. Yhdessä voimme korjata vielä asiat.

Olen huolestunut eurooppalaisten päättäjien älykkyyden ja ongelmaratkaisukyvyn romahduksesta tai epärehellisyydestä ja tietoisesta vaaran aiheuttamisesta muille. He pakottavat muutkin toimimaan järjettömästi. Passissa ja henkilötiedoissa voi olla biometrinen tunnistus, jollainen on uusissa passeissa. Usea tai väärä henkilö tai yhdellä henkilöllä ei voi olla montaa henkilöllisyyttä, saati eri maissa. Tähän on ollut 100 vuotta sormenjäljet ja uutena silmän iiristunnistus. EU:ssa on yhteinen sormenjälki ja henkilötietorekisteri tällaisia tapauksia varten ja siihen on laitettu miljoonia rahaa. Tiedot hävitetään sieltä pois. Saksassa löytyy usein esim. 12 eri paperit ihmisiltä ja Ranskan iskujen terroristin paperit ja henkilöllisyys oli 3 eri ihmisellä. Näillä nostetaan rahaa ja hankitaan alibeja. Suuria ongelmia olisi ratkaistu jos päättäjät olisi käyttäneet järkeä.

Älyttömyydellä on sekoitettu jo monen pää ja pakotettu epäloogisuuksiin ja tyhmyyteen.

SWOT -analyysi on analyyttinen tapa tutkia asioita. Asioissa on vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Jotta asioita voisi loogisesti käsitellä, pitäisi voida tehdä analyyseja ja profiloida ja jäsentää asioita loogisiksi ryhmiksi. Asioita ei voi käsitellä aina erikoistapauksina, esim 5 miljoonaa erikoistapausta.  Uhkista ja negatiivista asioista pitää voida puhua. Nyt niitä ja järjenkäyttöä yritetään sensuroida perustellen epämääräisesti esim. poliittisesti epäkorrektina ~ epämuodikkaana, loukkaksena ihmisryhmää kohtaan tms.   Muoti ei ole välttämättä totta. Euroopassa ajattelu perustuu kriittiseen tarkasteluun puolesta ja vastaan ja kehitetään teoriaa paremmaksi. Usein ihmiset tekevät psykologisesti päätöksiä tällaisella analyysilla painottaen vaikkapa turvallisuusasioita tai rahaa tai itselleen tärkeitä asioita eri tavalla.  https://fi.wikipedia.org/wiki/SWOT-analyysi


Suomen perustuslakiin pitää lisätä, että Suomessa saa puhua totta, paitsi jos salauksesta maksetaan. Poikkeuksena poikkeuslain aika, jolloin totta ei saa puhua vaikkapa sotilasasioista viholliselle, jos siitä on vahinkoa. Panettelu ja mustamaalaus on asioita, jotka ei ole totta, ja ne on kielletty jo laissa. Ikävä tai nolo totuus ei ole kiellettyä. Toki on olemassa Hyvän käytöksen -kirjakin, mutta sitä ei ole vahvistettu lakina. Vihainen puhekaan ei ole kiellettyä, kun se on perusteltua. Tärkeintä on pysyä totuudessa ja logiikassa. Tai muuten ollaan poliittisessa valheiden verkossa, eikä todellisuudesta ota enää kukaan selvää eikä ongelmia voida ratkaista järkevästi vaan mielivaltaisesti ja intuitiolla ja juonittelemalla.

Viimeaikoina on poliitikot tehty monia päätöksiä pitkälle tulevaisuuteen, joiden takana ei ole faktoja eikä mitään tietoa  kuka ja miten ne voidaan toteuttaa ja mitä ne maksaa tai vaikuttaa. Tällaisia muille sysättyjä vaatimuksia on varsin  tullut puolueiden vaalilupausten kautta ja liittyen ilmastomuutokseen. On kiirehditty olemaan maailman ensimmäisiä ja ankarampia kuin muut päästönormeissa jne. lähinnä image-syistä. Käytännössä kansa on näissä maailmanmestareita ja tienraivaajia suorituksissaan ja taakan kantajia ja maksajina ja poliitikot kantaa imagoa. Vaihtoehtoisista energiaratkaisuista ei ole tietoa ja kuka v. 2029 tai 2040 on ne toteuttanut ja miten. Perustelut lähtee pääosin muiden tekemistä kansainvälisistä julistuksista, jotka ei ole juridisesti sitovia vaan vapaaehtoisia, mutta niitä on haluttu käyttää lakien perusteena. Energia- ja muu tekniikka kehittyy ja valmiit kaupalliset ratkaisut tulevat kun ovat valmiita. Eikä Suomi pysty ohittamaan koko maapallon teknologian tasoa edelläkävijänä. Suomessa ei valmisteta ja suunnitella esim. autoja laajassa massatuotannossa.
https://www.is.fi/autot/art-2000006006341.html

Oma lukunsa on puolueiden johdon väkisin jyräämät päätökset. Niiden demokraattisuutta ja laillisuutta on tarkasteltu myös perustuslakivaliokunnassa. Monilla puolueilla on jopa sisäistä vastustusta näissä, kysellään rahojen ja vallan perään ja mikä motiivi niissä on. Näitä on mm. sotessa, maakuntauudistuksessa, metropolihannekissa, tukia saavissa asioissa, rakennushankkeissa jne. Niissä haisee usein kauas juonittelu ja oman edun tavoittelu yhteisen edun varjolla. Monesti näistä hyppää poliittisia päättäjiä EU:n organisatioon, pankkeihin ja yhtiöihin tai on epäiltävissä intressejä asiaan. Toinen luku on laillisuuden ylittävät päätökset.  Suomessa tällainen on hienostunutta ja vain joskus on oikeustapauksia, kun voidaan osoittaa koplauksia ja väärinkäytöksiä.

2000-luvulla kyttäys ja urkinta verkoissa on saavuttanut ennennäkemättömän  tehokkuuden maailmanhistoriassa, joista lahkot, kuninkaat  ja Stasi eivät osanneet edes kuvitella. Nähdään varmasti ylilyöntejä, vainoja. Monille yksisilmäisillekin on annettu mielivaltaiset oikeudet tulkita ja sellaisia korkean moraalin ihmisiä haetaan töihin sensoreiksi, mihin laki pakottaa. Sitten usein kommentointi ja oikaisut  eivät mene läpi tai on suljettu.  Vähän kun kerrostalokyttääjille annettaisiin poliisin valtuudet – nykyajan pulinapalstoilla.

Valitettavasti myös tiedekin on politisoitunut viime aikoina, 2000-luvulla. Rahaa ohjataan muoti-ilmöiden mukaan ja poliittisilla tavoitteilla eri tutkimuksiin. Vertaisarvoituna on mennyt läpi huuhaa-tutkimuksia, jotka on tehty kokeilemaan akateemisen systeemin luotettavuutta. Ja vertaisarvioituna löytyy väärää tietoa. Tiede on rikottu ja se on ongelma. Sen perusteisiin ei voi luottaa. Esim. ilmastotutkimuksessa ei   pystytä enää tietämään mihin voi luottaa ja miten simuloida tulevaisuutta. Ihan perusasioista on epäselvyyksiä ja eri arvoja. Sama liittyy myös ideologisesti ja taloudellisesti merkittäviin asioihin, johon lobbarit voivat vaikuttaa. Näitä lähteitä käytetään myös perustelemaan poliittisia päätöksiä.  Liittyy alkuperäiseen aiheeseen.

Nyt sananvapautta ja ongelmien ratkaisua on rajoitettu monella alalla. Eräiden uskomusten mukaan ihmisiä ei saisi profiloida ja jakaa ryhmiin eri kriteereiden mukaan etsittäessä ratkaisua tietyn tyyppisille ihmisille. Osa haluaisi lopettaa esim. nainen/mies-jaottelunkin. Tieteissä asia olisi, että ei olisi ryhmiä vaan vain erikoistapauksia. Mainostustoiminnassa yms. haetaan juuri tietynlaisia profiileita ja kohderyhmiä ja voidaan kohdistaa toiminta otolliseen ryhmään. Tässä ilmeisesti osa ihmisistä vahvistaa päässään olevaa maailmankuvaa, ’toiseutta’, joka ei kuitenkaan kohtaa reaalimaailma, esim. naisten vaatekaupassa. Toki järkevään tasapuolisuuteen ja mahdollisuuksiin voidaan pyrkiä. Eri ihmiset eivät vain tykkää samoista asioita ja ollaan erilaisia tässä todellisuudessa.

Esimerkiksi uskontoja ja niiden yhteiskuntajärjestystä ja tapoja ei saa kritisoida tai esittää heikkouksi ja uhkia, koska KO päätöksellä uskominen menee järjen ja logiikan yli, mikä on tietysti järjetöntä. Takana on ennakkopäätös tavis- Suomen oikeuslaitos, mikä päätyi eri päätöksiin eri asteissa ja lopulta päätökseen, kun tavis hävisi ammattilaisille ja sai muutaman satasen sakot. Pitäisi muuttaa lakia tai tulkintaa.

Moni mustamaalaus perustuu sanahelinälle ja argumentointivirheeseen. Vaikkapa sanojan mustamaalaukseen jollain epäoleellisella syyllä. Tai kuvitteelliseen kaltevan pinnan virheeseen joissa asiat luisuu kriiseihin tai toisiinsa rinnastamattomien asioiden kautta vedettyyn todisteluun. ”Tämä on niin totta kuin lumi on valkoista ja lumipallosta tulee lumivyöry joka kerta.” Sanahelinä ja aasinsillat on verbaaliakrobatiaa, joka ei todista mitään, mutta näkee usein perusteluna. Sama sana vaan sopii toiseen ajatukseen. ”Autot kuuluu teille, muttei heille.” Perusteluna käytettään myös itse määriteltyjä termejä tai hyvin epäselviä termejä. Niissä muoti ja sen hetkinen tulkinta tai wikipedian tulkinta ei ole perustelu. Vaikka termit rasismi, äärioikeisto, populisti, arvopohja, vihapuhe, ääri… liike jne. Media on ohjeistanut käyttää ääri-termiä kun se manipuloi asioita ja viittaa tiettyihin puolueisiin. Miltä kuulostaisi äärikeskusta tai ääritoimittaja ? Vaikka mikä ihme on vihapuhe, kun ei laki tunne ja mitä on 200 vihapuhepoliisia ja millä mandaatilla palkattu ja toimivat? Tolkuissaan oleva olisi edes määritelly mistä on kyse ja mikä ei ole laillista, kun aletaan ottamaan ihmisiä kiinni.
Argumentointivirheistä wikissä listana:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Argumentointivirhe

Tällaiset epäselvät termit on kehitetty juonikkaasti sensuuria ja manipulointia varten. Sensuuri on vallankäyttöä ja vallantavoittelua. Nyt niitä käytetään myös institutionaaliseen vainoonkin, kaikuja meneisyydestä 1930-1990-luvulta Euroopassa. Ongelmana on oikeuslaitoksen ja politiikan kytkös. Missä poliitikot nimittää ihmisiä tulkitsemaan varsin epäselvästi laadittuja lakeja. Lait ilmeisesti tehdään epäselviksi ja viittaamaan ministeriöiden muuttuviin säädöksiin, jotta ne menisi läpi eduskunnasta ja ministeriössä voisi kirjoittaa säädökset miten niitä tulkitaan hallituskauden aikana. Ja oikeudet tulkitsevat lakia näiden poliittisten säädöksien kautta.

Jaa linkki / share link
Scroll to Top