Sote, kunnat ja suomalaiset yritykset

pic

Tein kannanoton sotesta, mitä pitäisi huomioida yritysten ja kansantalouden puolesta. Tämä kannaotto hyväksyttiin myös PerusYrittäjät Ryn kannannotoksi 29.1.2017. Kaikkia pitää kiittää ryhmätyöstä mm. alkuperäisen rungon tekijää, PerusYrittäjiä, haastateltuja, hammaslääkäriä, hoitajaa, taksikuskeja, ekonomia ym.   Teksti on alla :


Tulevassa sote-uudistuksessa pitää huomioida yritystoiminta, erityisesti paikalliset pienyrittäjät. Ratkaisussa pitää antaa tarjousmahdollisuuksia tasapuolisesti, myös lähitoimittajalle, paikallisille pienyrityksille. Tällöin uudistuksessa saavutetaan paremmin yksi perustavoite, kustannushyöty. Usein pienet yritykset pystyvät palvelemaan joustavasti, persoonallisesti ja kokonaistehokkaasti. Tuotetun palvelun laatu ja luottamus voidaan varmistaa avoimilla mittareilla.

Toiminnan siirtymisessä tarvitaan vaiheistusta ja kohteiden jakamista pienempiin kohteisiin. Alalle ei ole syntynyt paljoakaan kilpailua, koska vain isot , usein kansainväliset toimittajat ovat kyenneet vastaamaan heti tai riskillä tarjouksien suuriin, lohkomattomiin vaatimuksiin. Pienemmissä yrityksissä tarvitaan aikaa ja varmuutta investointeihin. Kansainväliset toimittajat kykenevät minimoimaan Suomessa maksettavat verot ja raha päätyy osin ulkomaille. Paikalliset pienyrittäjät maksavat rahasta takaisin veroina Suomeen ja se elvyttää taloutta. Raha pyörii ja hyödyttää paikallisesti markkinoilla ja parantaa maksajan, Suomen kansantaloutta.

Sote-uudistuksessa pitäisi varmistaa, ettei pitkäaikaista kansallisomaisuutta myydä tai hukata, esimerkiksi siirtämällä se ensin kunnilta valtiolle ja myymällä sitä, pahimmassa tapauksessa suurina erinä alihintaan. Tähän olisi lyhytjänteistä intressiä kattamaan valtion muita kuluja.

Jaa linkki / share link
Scroll to Top