Kehitysavusta ja kehitysmaista

pic

Suomen kehitysapu pitää ohjata ja sitoa haluttuun toimintaan. Kehitysmaissa pitää muuttaa kulttuuria ja uskontoa, jotka aiheuttavat kehitysmaatilanteen ja väestön ylikasvun. Uskomukset pitää korvata tieteillä ja nostaa sivilisaation tasoa koulutuksella ja järkevällä tekemisellä.

Rahan lappaaminen vapaasti vallassa oleville, jotka ovat ongelman takana, pitää vallalla ja vääristää ongelmaa. Suuri osa kehitysavusta [1] katoaa jonnekin tuntemattomaan. Käytännössä se näkyy virkamiesten korkeana elintasona ja hienoina puitteina. Kehitysavulla toimii valtava määrä järjestöjä, joilla on palkollisensa.

Monissa kehitysmaissa toiminta ei ole vapaata. Esimerkiksi naisten ja muidenkin mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tukipilarina sorretaan koulutuksessa ja töissä ja arjessa. 50 % menee hukkaan. Uskonnolliset, ideologiset ja muut ennakkoluulot kieltävät järkevää toimintaa ja kehitystä. Uskomusten sijaan pitäisi opettaa tieteitä ja taitoja.

Väestötulva aiheuttaa matalan koulutuksen, suuren työttömyyden ja rikollisuutta. Selviytymiskeinona epätoivoiset ihmiset hakevat rahat ja ruuan miten saavat. Olot ja tavat raaistuvat ja se jää kulttuuriin. Ihmiset hakevat valtaa ja rikkauksia myös uskonnon avulla. Ääriliikkeitä, usein uskonnollisia, aletaan kannattamaan, joilla on erittäin julmia rangaistuksia vastauksena ylläpitämään yhteiskuntarauhaa edes jollain tavalla. Demokraattista lempeyttä ei pidetä primitiivissä oloissa riittävänä. Vaihtoehtona kun on ryöstelevät jengit. Monissa paikoissa etsitään ratkaisua myös sharia-laista. Ilman kättä tai henkeä ei voi ryöstellä ja pelote on suuri.

Kehitysavulla ja kansainvälisellä politiikalla voisi ohjata kehitysmaita suuntaan, joka saattaisi myös taistelevat ryhmät kuriin ja yhteiskuntarakenteen stabiiliksi ja kehittyväksi. Tärkein olisi pitää vallassa valistunut hallinto. Tällöin helpottuisi invaasio Eurooppaan ja rikkaampiin maihin. Ihmisten ei tarvitsisi paeta aiheutettuja oloja ja hyvin matalaa elintasoa. Eripura johtuu myös huonoista oloista.

Monissa kehitysmaissa on valtavasti edellytyksiä ja luonnonrikkauksia, joita ei hyödynnetä. Työvoimapula ei vaivaa. Usein aurinkoenergiaa olisi loputtomasti ja sillä saisi rannalla puhdasta vettä valtameren verran. Monissa maissa on öljyä ja rikkauksia, joita maan johto ei osaa laittaa nostamaan sivilisaation tasoa. Esim. öljytulot voi olla 90 % eikä muuta teollisuutta juuri ole tai ihmisille töitä ja elintasoa. Muutama länsimaan tiedemies on kehittänyt paikallisia sopeutuneita viljelykasveja, vaikka asia kuuluisi asukkaille. [2]

Suomi voisi kehitysapuna viedä Suomessa tehtyjä tavaroita ja laitteistoja ja myös työtä. Esimerkiksi vedenpuhdistamoita ja 50 000 vapaaehtoista  voisi mennä kouluttamaan ja tekemään tutkimusta ja tuotekehitystä vietäviin laitteisin kohdemaihin. Autettaisiin auttamaan itseään ja luotaisiin myös vientituotteita muiden maiden kehitysmaaostoihin. IT-alan ihmisiä on ollut käynnistämässä projekteja.

Esim. Irak on maailman 2. suurin öljymaa. Myös Syyriassa on öljyä. Monet suurvaltojen tukemat kapinalliset ottaisivat mielellään öljytulot ja vallan tai halutaan hajottaa, mikä aiheuttaa kurjuutta. Rosvojoukot aiheuttavat konflikteja ja haluaisivat jalokiviä ja muita luonnonrikkauksia itselleen, eikä motiivina ole uskonto vaan rikastuminen, kuten Kongossa.

Monilla kehitysmailla on paremmat olosuhteet ja edellytykset kuin Suomella menestyä.

Ruotsi ja Suomi yhdessä maksaa humanitaarisesta kehitysmaihin liittyvästä toiminnasta valtavasti.

Yhtenä ajatuksena on esitetty, että kehitysmaissa voisi olla vastaanottokeskuksia. Tällöin ihmisiltä ei vietäisi olosuhteita ja kulttuuria odotusaikana. Kehitysmaat saisivat töitä ja rahaa vaikka hyväntekeväisyys tai kehitysavun momentilta. Majoitus olisi edullisempaa eikä houkuttaisi alalle helpon rahan palveluita ja salakuljetusta. Henkilökuntaa olisi lähes loputtomasti saatavilla ja ehkä kielitaitoisiakin, jolloin ei tarvitsisi tulkkeja. Norja ostaa jo nyt Tanskasta majoituspalveluita. Tämä voi olla ratkaisu koko Euroopalle.

 

[1] https://fi.wikipedia.org/wiki/Kehitysapu

[2] https://www.youtube.com/watch?v=s4SYM8JsDg4

 

* Peukuta jos pidit aiheesta ja kirjoituksesta

Jaa linkki / share link
Scroll to Top