Jarmo Jussi  Kanerva, Espoon Perussuomalaiset, Espoo, Suomi, paras ehdokas

JARMO JUSSI KANERVA


Ajan sinun ja kotiseutusi asioita. Olen monipuolinen diplomi-insinööri, informaatiotekniikan ja kiinteistöalan ongelmanratkaisija ja talousihminen. Kunnan toiminta on tuttua vauvasta vaariin. Näyttönä on 10v kokemus politiikasta, henkilösuhteet, koulutus ja yli 25 v työkokemus. Osaamisella ja sydämellä.

Tavoitteenani on mukava ja tehokas arki kaikille. Asiat saadaan hoidettua todellisuuden- ja suhteellisuudentajulla. Rahaa on tehdä jos priorisoidaan. Arvostan osaamista, suoraa puhetta, faktoja ja positiivista tunnetta.

Toimin nyt valtuustossa Espoon perussuomaiset valtuustoryhmässä ja varavaltuutettuna, Espoon Tarkastuslautakunnassa jäsenenä (2017→) ja Hyvinvoiva Espoo kehitysohjelmassa (2021→). Espoon taidemuseon säätiön hallitustyössä olin 8 v. PS Espoon jäsenenä olen ollut 2011-> eri tehtävissä hallituksessa. Näistä on syntynyt hyvä kokonaiskuva kaupungista, millä on saatu tehtyä hyviä päätöksiä. Tärkeitä on myös yhteydet ylemmille päättäville tasoille, kuten eduskuntaan ja EU:hun.

Töissä olen ollut pitkän linjan yrittäjä, hallinnossa, kansainvälisessä tuotekehityksessä ja IT- ja rakennusprojekteissa luudanvarresta korkeimpaan johtoon.

Blogeissa on paljon lisää.

TAVOITTEITANI:
Peruspalvelut ensin kuntoon
⤇ Lähipalvelut kuntoon
⤇ Lähidemokratiaa
⤇ Kaikki palvelut ovat tärkeitä

Suomi elinvoimaiseksi
⤇ Omat asiat ja toimintaympäristö kuntoon
⤇ Toimiva, viihtyisä ja turvallinen ympäristö
⤇ Ei oteta turhia taakkoja

Järkea päätöksiin
⤇ Realistisia päätöksiä. Vaikutusten arvointi etukäteen
⤇ Vähemmän utopiaa päätöksinä. Sinä maksat ne.

Jarmo Jussi Kanerva, Espoon Perussuomalaiset
Eduskunnassa käymässä
Jarmo Jussi Kanerva, Espoon perussuomalaiset, Espoo Suomi, vaali ehdokas
Iivisniemessä 2021
Jarmo Jussi Kanerva, Perussuomalaiset Espoo,  Suomi, paras ehdokas
Valitse järkeä ja realismia

KAIKKI PERUSPALVELUT KUNTOON


Peruspalveluihin löytyy rahat, kun ne priorisoidaan eikä käytetä tehottomasti. Tehostaminen on jo viety äärimmilleen. Ja jää lähinnä leikkaaminen palvelusta tai priorisointi.

Rahaa ja velkaa valuu muualle tehottomiin poliittisiin agendoihin ja ääntenkalasteluun. Asioiden ylitekeminen ja hurmos on kallista. Esim. Mahtailu päätöksissä, hiilineutraalius 2030, Suomen bioenergian kielto, kaiken suojelu, fantasiat, raiteet, monikulttuurisuus, ryhmät. Kun johonkin suunnataan mielivaltaisesti rahaa, niin muut saavat maksaa ne.

Nyt uhkaa verojen ja maksujen nosto, esim. v. 2024 kiinteistövero. Rahoista osa poistuu vihersiirtymään, mm. kalliimpiin sähköautoihin, energian maksuihin. Itseaiheutetut ongelmat voitaisiin korjata.


Suomi, oikeudenmukaisuus, EU Venäjä
Pidetään suomalaisten oikeuksista ja onnesta kiinni

KOTISEUTU ENSIN KUNTOON

Ensin on hoidettava tärkeät asiat, kotiseutu ja peruspalvelut. Kotiseutuni on Espoo, Uusimaa, Suomi ja EU. Pelikenttänä koko planeetta.

Raha tekee asioita. Suomen teollisuusmaa voi hoitaa peruspalvelut, ellei rahaa tuhlata vääriin asioihin.

Kotiseudun valtionapu, rahat päätetään eduskunnassa.

Äänestämällä saat parannuksen. Politiikka saadaan kuntoon, kun osaavia ja hyvää tekeviä äänestetään valtaan. Ongelmat jatkuvat, jos jatkuvasti äänestetään osaamattomia ja verbaalisia näyttelijöitä poliittisiksi päättäjiksi. Loppupeleissä äänestäjä kantaa vastuut, myös maksuista.

Eduskunta jakaa verorahaa maakunnille ja kunnille valtionosuuksina. Kunnat ja hyvinvointi-, eli hyte-alueet voivat yrittää käyttää tehokkaammin rahaa. Hallinnossa maksetaan kalliimmista vihreistä ratkaisuista määräysten takia. Kuten sähköautot.

Valtio on lainannut jo 197 miljardia v.2022 lopussa ja on eletty velaksi, joiden korkoja nyt maksetaan miljardeilla. Alkaen 2023 uusi hallitus yrittää korjata kestävään suuntaan. Vanhat sopimukset seuraavat ja niitä yritetään järkiperäistää.

Vallan menettäneet nousivat v. 2023 kapinaan. Eurooppa on siirtynyt 2023 tarkemman rahankäytön suuntaan ja oikealle päin poliittisesti. Ja velat maksavat korkoina. Aiemmin oli totuttu saamaan rahaa vasemmalle, vihreille ja medialle.

Monet EU-puolueiden agendat pohjautuvat EU:n ja YK:n agendoihin. Idealistinen Agenda 2030. Siitä on johdettu Vihreä rahan ja vallan siirtymä ja uusjako. Rahaa jaettiin valituille, tukina ja lainoina, mukana oleville, isoille EU:n jäsenille ja päättäjille. Nimellisesti ’vihreässä siirtymässä’ mukana oleville. Rahaa tuli EU pankkijärjestelmästä ja projekteille ja sijoittajille. Suomi neuvotteli hurmoksessa taakkoja itselleen vaurautensa ja hiilisyntiensä tähden. Toinen rahaa syövä agenda on EU:n avoimet rajat, väestölisäys ja sen maksaminen. Espoon väestön ja kulttuurin muutos, vuokratalojen lisääntyminen ja tiivis rakentaminen selittyi lähes kokonaan sillä. Siihen liittyvä julkinen liikenne, tarhat, koulut, rakennukset ovat yksi suurin lainojen syy miljardien kokoluokassa. V. 2023 asti rakennettiin vihreän agendan yhteiskuntajärjestelmää vuosikymmeniä, eli 2008-2023. Talous yskii jo koko EU:ssa.

EU-puolueet tukivat sokeasti Suomen rahojen ja oikeuksien siirtymää muille ja hyötyivät siitä. Osalla puolueista, kuten PS ei moraali antanut periksi loukata suomalaisten etuja. Monesti ilmaston ja vihreän siirtymisen nimissä, vaikkei hankkeet edustaneet sitä. Ilmastorahojen vaikutus on ollut 0,0 ºC ja 100 mrd € kuluja. Tuloksena on kriisejä. Se epäonnistui. Kuten energia-, pankki-, talous, ruokakriisit ja heikko EU ja puolustusvoima. EU kärkkyy jo Suomen metsien hiilinieluja ilmaiseksi ja haluaisi kertoa, miten tulee elää.

Suomea ei ole hoidettu hyvin v. 2008-2023 ja on kriisiytynyt. Haluaisin saada mandaatin hoitaa niitä paremmin.

Vuonna 2025 piti saada lentoautoja ja yltäkylläisyyttä, mutta saatiin sähkökriisi, sähköhinta ylös, lama ja joditabletteja. EU sosialisoi jo Suomen metsiä, rahaa ja hiilinieluja eikä pidetty suomalaisten oikeuksista kiinni. EU palvelijasta tuli herra, joka jakaa rahaa ja lahjoja valitsemilleen toimijoille ja sai pyörittää pankkitoimintaa. EU:n ympärillä pyörii monenlaista opportunistia, vaikuttajaa, valtiomahteja ja vaikuttamista.

EU Suomi Raha
Valtio on vienyt rahaa ulkomaille vuosikymmeniä
Jarmo Jussi Kanerva, Espoon Perussuomalaiset
Ranskassa Strsbourgissa EU:n parlamentissa


ELINVOIMAINEN SUOMI

Suomen ja kuntien talouden kompastuskivet pitää korjata

Suomen talous pitää saada kuntoon, koneistot pyörimään ja tuottamaan lisää rahaa. Pitkän aikaa on jarrutettu taloutta ilmaston ja maailmanparannulsen takia. Talous pyörii rahalla, jota ei voi verottaa loputtomasti.

Valtion politiikkaa ja taakkaa pitää keventää. Espoollakin on ollut n. 120 miljoonan krooninen vaje (->2022) ja 2-3%:n veronkorotuspaine. Valtionosuus päätetään eduskunnassa ja se määrää esim. Espoon talouden tuloksen. Sama on Länsi-Uudellamaalla kunnissa. Uusia taakkoja on asetettu ja otettu. Valittujen edustajien pitäisi ajaa ja valvoa asioita.

Kunnat ja jatkossa hyvinvointialueet ovat isoja asiakkaita. Rahat voisi kiertäisi paikallisesti. Tarvitaan kannustava tulevaisuus kaikille. Saataisiin nuorille töitä.

Sote-menot on avioitu kasvavan 10 vuodessa 20 miljardista vuoteen 2030 mennessä 28 mrd:iin. Väestö vanhenee ja työssäkäyvien määrä vähenee suhteessa tuen- ja eläkkeen saajiin. Kannattaisi priorisoida suomalaisten hyvinvointi poliittisten projektien ja rahan kääntämisen valituille tilalle.


Sinulla on väliä. Sinä voi tehdä muutoksen – vaaleissa. Mitä sinä korjaisit?

Suomi, Espoo, Perussuomalaiset, Riikka Purra
Puheenjohtaja Riikka Purra vieraili Espoon Raittikarnevaalissa. Vaaleissa ihmiset antoivat positiivista palautetta ja päästiin korjaamaan asioita.
Espoon perussuomalaiset, Suomi, Jussi Jarmo Kanerva
Jäsentapahtumissa kehitettään ryhmän toimintaa. Edustajia mm. eduskunnasta, puolueesta, piiristä, valtuustoryhmästä ja ry:n jäseniä valtuustotalolla.
järjellä ja sydämellä

TODELLISUUDENTAJUA

Mahtipontiset ja hurskaat poliittiset päätöstekstit aiheuttavat valtavia kuluja ja sekaannusta. Vaadin päätöksiin budjetin ja realistisen ratkaisun, tavoitteen, vaikutustenarvioinnin ja seurannan. Nyt ei tehdä niin. Rajaton budjetti ja päätös ilman ratkaisua ovat vaarallisia. Suomella ja Espoolla on maailmankunnianhimoisin ilmastosuunnitelma tai fanaattisin, ilman laskelmia. Se tulee kalliiksi ja hankalaksi ja sisältää suuret riskit ja taakat.

Päätökset ja taakat on työnnetty suomalaisten harteille. Kuten itse valitut ylimääräiset maksut. Suomessa ollaan oltu vuosikymmeniä tarinoissaan maailmanmestareita, edelläkävijä, mikä tuli kalliiiksi. Hyvät tulokset vain puuttuvat. Tarinat ovat usein utopiaa eikä keinoja ole mietitty. Hyvillä tarkoituksilla ja kikkailemalla voi perustella huonoja päätöksiä.

Edes v. 2022 kriisi ja Suomen haavoittuvuus Venäjän energiasta ei saanut päättäjiä uudelleenarvioimaan hiilineutraalisuusvaatimusta 2030, vaikka ratkaisuja ei ole ja päätökset vaarantavat turvallisuutta. EU:ssa tavoite on 2050. Taustalla on Agenda 2030 ja uudenlaisen yhteiskuntajärjestelmän luominen.

Visiot, toivomukset ja pakolliset vaatimukset ovat usein eri asioita. Ne sotkemalla sotketaan organisaation toiminta ja aiheutetaan järjettömiä asioita. Visioit ja toivomukset ovat usein kalliita ja työläitä. Päätöksissä on liian usein poliittisia mainoksia ja visioita. Fantasialla on oma kohtansa kirjastossa. Osa päätöksistä ei ole mitattavissa olevia, kuten ihmisten onnellisuus. Vakioretoriikka, ilmasto ja yhdenvertaisuus ym., isketään mukaan kaikkiin päätöksiin ja näperretään. Nyt pitää mennä eteenpäin kehityksessä ja korjata asiat järkevästi.

Yltiöpäiset ilmastomaksut haittaavat hajanaisen Suomen toimintaa ja liikennettä. Se on vastoin Kestävän kehityksen agendaa, edullista energiaa ja toimivaa infraa. Länsi-Uusimaa on keskimäärin hajanainen. Joukkoliikenne ei palvele kaikkia. Se ei palvele huonosti liikkuvia eikä kiireisiä ja tekeviä ihmisiä. Fillari ei liikuta sateessa ja kylmässä ja vanhempia, 80% ajasta. Ekologisuuskin on ristiriitaista. Kotimaisen energian kieltäminen haittaa ihmisiä ja valtion kauppatasetta ja energiavarmuutta. Suomella on omaa bioenergiaa, jota ei saa tai voi käyttää edes kriisissä. Blogeissani on paljon lisää näistä aiheista.Perussuomalaiset ovat kotimainen vaihtoehto, joka ajaa Suomen ja kansalaistensa etuja. 
Muut suuret ajavat EU:n asioita, rahoitusta ja projekteja. Se on johtanut kulujen ja verojen kasvuun ja palveluiden ja kantaväestön tukien heikentämiseen. EU:n rahankeruulle ja vallanhimolle tarvitaan vastavoima. Poliitikkojen motiivi saattaa olla hyötyä EU-rahasta ja ajaa omia idelogioitaan. Se on moraalitonta ja vastoin suomalaisten etuja ja paikallisdemokratiaa.

Tule mukaan!

Älä kysy mitä maa voi tehdä sinun puolestasi, vaan
miten me voimme yhdessä rakentaa paremman kotiseudun sinulle ja perheellesi.

Minulla on unelma kotiseudusta, joka on turvallinen, toimiva ja onnellinen.

Voit tukea toimintaani äänelläsi.
Tule mukaan talkoisiin korjaamaan kotiseutusi!

ps logo
pic
Esteetöntä toimintaa ja arkea kaikille. Espoossa toimitaan kaupungissa, maalla, merellä ja ilmassa.
Jarmo Jussi Kanerva Espoo Suomi neuvottelu
Teams-neuvotteluissa
Jussi Jarmo  Kanerva espoo, suomi, vihreä siirtymä, ilmasto, korona
Vaalipyörä jalkautui turvallisesti ja ekologisesti. Pyöräily on sosiaalinen ja leppoisa vaihtoehto hyvinä päivinä.
Suomi elinvoimaiseksi , ilo, elinvoima
Suomi elinvoimaiseksi ja onnelliseksi. Puurtajat pyörittävät Suomea.
Espoo, Suomi, Perussuomalaiset, Jarmo Jussi Kanerva

Hyvinvointialue pääsivulle :


Kunnilta siirtyivät sosiaali- ja terveyspalvelut hyvinvointialueille.
Toiminta siirtyi 1.1.2023 Espoosta Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueeseen.

.
Klikkaammalla alta saat historiatietoa uudistuksesta blogissa (2022):

sote

SOTE-PALVELUT (1.3.2023 toiminta siirtyi LU hyvinvointialueeseen)

Käyttötarkoituksenmukainen terveydenhoito on kilpailuvaltti
Se tuo rahaa enemmän käyttöön. Ihmiset pysyvät kunnossa ja tuottavina kun saavat pian ja kunnon hoidon, eivätkä tule uudelleen. Se säästää kokonaisuutena. Moderni tekniikka korvaa kokeilut ja työtä. Jonot eivät lisää kapasiteettia vaan hidastavat ja pahentavat asiaa, ja nostavat kuluja. Hampaiden hoitokin kuuluu kunnalle. Kotihoito ja omaishoitajat ja valinnanvapaus ovat mukavia ja edullisia tapoja kaikille. Apuvälineet ja tekniikka helpottavat tekemistä. Julkinen ja yksityinen tuotanto on toiminut kunnissa hyvin rinnakkain ja sitä valvotaan. Se on vähentänyt ruuhkia ja lääkäripulaa ja niiden pieni kilpailu on opettanut molempia.

sote

Lähipalvelut ja liikkuvat palvelut ja ennaltaehkäisy
Asiantuntijoiden kanssa selvitetään kokonaisuutena, miten ja missä palvelut tuotetaan. Alueella on eri kokoisia asukaskeskittymiä. Ymmärrettävästi ollaan huolissaan, että lähipalvelut säilyvät. Se on tavoite. Laatua seurataan.

Terveyskeskus-tyyppiset palvelut voidaan vetää etäyksikköinä, kuten nytkin. Ja pienempiä voidaan pitää auki vuoropäivin ja skaalata toimintaa. Vapaaehtoinen etätapa olisi rinnalla. Sillä on saatu leikattua turhaa käymistä ja jonoja esim. Sotkamossa ruuhkista tyhjiin odotustiloihin asti. Vanhuksien hoidossa liikkuvat lääkäripalvelut saivat hyvää palautetta, samoin kuvapuhelin hoitajan ja asiakkaan välillä. Hinnat ovat tulleet alas tabletin hintaisiksi.

Kiinteiden pisteen lisäksi on mahdollisia osa-aikaiset pisteet. Netin takia henkilöstö ei ole paikkaan sidottuina. Espoossa on 2019 alkaen ollut mobiili, Liikkuva sairaala, LiiSa, lähinnä vanhusten hoidon tukena. Hoitaja voi vinkata ongelmista liikkuvalle lääkärille. Liikkuva henkilökunta voi mennä kohteisiin ja tehdä kampanjoita. Esimerkkinä koulut, ehkäisyneuvonta, ravitsemusneuvonta, diabeetikot, vanhustenhoito, kerhot, epidemiat jne. Kotihoito ja auttaminenkin on osa liikkuvaa työtä. Esimerkiksi rokotukset, neuvontaa ja muuta.

Mielenterveyspalvelut pitää saada kuntoon
Ihmiset kohtaavat elämäntilantilanteita. Kaikille on edullisinta saada yksilö takaisin pärjäämään itse. Kuolema, ero, sairaudet, syrjäytyminen, päihteet, median pelottelu, ilmastoahdistus, nettiongelmat, peliriippuvuus, yksinäisyys jne. Pilleri ei korvaa vian syytä. Asia työllistä poliisiakin. Ongelmat ja tapaukset ovat kasvamassa hurjaa vauhtia. Kouluissa on toiminut psykologi- ja kuraattoripalvelut. MT-palveluiden kysyntä on hurjasti kasvanut. Ongelmatapaukset voivat häiritä muita ja aiheuttaa muissa turvattomuutta ja aiheuttaa epäsuoria kuluja.

pic

Julkinen organisaatio tarvitsee avukseen toimivan tietotekniikan
Tekniikka tehostaa ja nopeuttaa palveluita. Systeemit pitää olla helppokäyttöisiä ja toimivia ja joustaa toimintoaan ja organisaatioon. Nykyaikana liikkuvuus on tärkeää. Palvelut saadaan myös yksilöllisemmäksi, kun systeemi muistaa asiat. Virheet ja selittäminen vähenee.

Etä- ja omia palveluita voidaan myös kehittää. Ihmiset voivat tehdä asioita jo kotona ja saada neuvoja ja hälyyttää apua. Etätyöt ovat opettaneet ihmisiä käyttämään etäneuvotteluja. Perinteiset ja puhelinpalvelut täytyy säilyttää niitä käyttäville. Heikkonäköisille on vaikea käyttää kaikkia palveluita tai jos ei ole kallista tietotekniikkaa. Asiat vaativat usein myös henkilökohtaista keskustelua tai tapaamista, jotta asiat saadaan ratkaistua.

Työvoimapula ja markkinat
Työmarkkinoilla voi päästä sopimukseen, jos sopimusehdot kohtaavat. Osa työntekijöistä on edennyt muualle. Asioita, mm. lääkäripulaa ja ruuhkia on korjattu ostopalveluilla yksityispuolelta. Kustannus ja laatu on suurin piirtein sama. Rinnakkaistoiminnassa ala on onneksi kehittynyt. Töitä voi tehostaa monella tavalla mm. tekniikalla, tutkimuksilla, organisoimalla, käyttämällä muuta apua.

Palveluiden kehittäminen
Nyt on mahdollisuus tehdä isojakin korjausliikkeitä muutoksen takia. Usein nämä olisi korjattavissa yhteistyöllä eri osapuolien kanssa ja ylläpitämällä tarpeellinen palvelukyky. Kentältä on tullut palautetta mm. että vanhempia potilaita lähetetään paljon turhaan kalliiseen sairaalaan vaikka tarvittaisiin hoivakotia tai kotiapua pärjäämiseen eri yksikössä. Tämä ruuhkauttaa hoitajia lisää. Tai kallista ensiapua ja ambulansseja käytetään, vaikka ongelma tiedetään etukäteen, mutta jonot ovat liian pitkät normaaliin hoitoon. Tai ei saada muuta kuljetusta tilattua. Hampaidenhoidosta on tullut palautetta, että suomalaisten kunto on surkea, koska jonotus on liian pitkä. Asiakkaiden netin kehittäminen on varmasti pitkäkestoinen projekti, joka parantaa jatkuvasti asiakaslähtöisesti palveluita, vaikkapa ajanvarausta, tuloksien näkemistä ja neuvontaa.

Ulkopuoliset saavat maksaa oleelliset kulunsa jotenkin
Suomi ei voi toimia koko maailman ilmaisena sosiaalihuoltona.  Muuten asukkaiden palvelut kärsivät. Muilla on omat velvoitteensa.

PELASTUSPALVELUT
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelut toimivat hyvin ja kehittyvät jo nyt. Siihen kuuluu mm. palokunta, kriisitehtävät.Jatkossa nämä ovat hyvinvointialueen alaisuudessa. Alalla on työvoimapulaa ja yhteistyötä Vapaapalokuntien, VPK:n kanssa.

hashtag : #länsiuusimaa, #aluevaalit, #ehdokas, #espoo, #kauniainen, #kirkkonummi, #vihti, #lohja, #karkkila, #raasepori, #hanko, #inkoo, #siuntio, #jarmokanerva, #Perussuomalaiset

Jaa linkki / share link
Scroll to Top