Perussuomalaisten aikaansaannokset Suomessa ja kunnissa

Mediassa yritetään ajaa läpi iskulauseita, että perussuomalaiset olisivat käääntäneet takkinsa.
Asia ei ole nyt niin.  Tämä sama esitteenä. PS-Kädenjäljet

Eduskuntavaaleissa PS sai noin 21 % kannatuksen ja pääsi sillä kolmen suuren puolueen hallitukseen ja sai omat vastuualueensa ja ministerinsä. PS hoitaa Ulko-, puolustus- ja oikeus-ja työ-, sosiaali- ja terveysministeriötä. PS voi antaa mielipiteensä muiden ministeriöiden toimintaan ja on sopimut suurista linjoista hallitussopimuksessa. PS vaikutusmahdollisuudet ovat yli satakertaiset oppositiossa olemiseen verrattuna.
PS ei hoida Suomen tullivalvontaa tai maahanmuuttoa tai koulutusta vaan sitä hoitaa Kokoomuksen ministerit. Liikenneministeri (kesk) alaansa.   http://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/ministerit

♦ Perussuomalaiset on tehnyt mitä on luvannut ja on pystynyt äänestäjien   antamalla valtakirjalla.
Äänestäkää 51% ja korjataan kaikki asiat.
♦ On tuotu käytännön järkeä ja ehdotuksia neuvotteluihin ja varoitettu
uhkista ja pysäytetty utopistisia tai haitallisia päätöksiä. Kunnissa on valvottu.

ESPOOSSA
-Espoossa saimme hyvän äänisaaliin, luottamustehtävät ja 10 valtuutettua(13%) 75:stä valtuustoon.
-Espoota ohjaavasta strategiasta poistimme yhteisestä tulevaisuudenkuvasta monikulttuurisuuden ja korostimme kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta.
-Valtuustosopimukseen saimme liitettyä  talouden tasapainotamista, hallinon avoimutta, vanhustenpalveluiden kehittämistä ja rak. valvonnan sujuvoitusta.
-Ajoimme mm. kesätyösetelin 15 vuotiaille, positiivisen erikoiskohtelun lopettamista mielivaltaiseille (ulkomaalais-)ryhmille,  ehdotuksia Mestarintunneliin,  eläkeläisten ruokailun ja liikkumisen helpotusta ja tukemista ja haluamme realistisia ja riittäviä pysäyköintitiloja dynaamiseen kaupunkiin. Vanhusruokailun hintaa saatiin laskettua.
-Verotusta olemma halunneet pitää alhaalla. Tuotavuusohjelmalla on saatu tehokkuutta palveluihin. -Asuntopulaan ja kalleuteen on etsitty ratkaisuja kaavoittamalla ja vaatimalla tyhjiä tontteja rakennettaviksi.
-Eurooppaan on kohdistunut laaja siirtolaisuus köyhemmistä maista. PSn vastustuksesta Espooseen ei avattu yhtään vastaanottokeskusta.

SUOMESSA
Omaishoidontukea nostetaan.
Peruspäivärahaa ei leikata työttömiltä.
Autoveroa alennetaan. Bensaveroa ei nosteta.
Arvonlisävero ei nouse, ruoka ja lääkkeet pysyvät 
alemmassa verokannassa.
Turhaa sääntelyä puretaan.
Yle-vero poistetaan 300 000 pienituloiselta, Yle ei     saa  indeksitarkistuksia.
Puolustusmenoja nostetaan.
Yrittäjävähennys paranee.
Tuulivoiman tukia leikataan.
Tiemäärärahat nousevat huomattavasti.
Kehitysapumäärärahoja leikataan.
Takuueläke nousee.
Ruotsin kielen vapaaehtoisuutta kokeillaan.
Maahanmuuttopoliittisen toimenpideohjelman luominen pääosin perussuomalaisten aloitteesta.
Maahanmuuton kustannukset selvitetään ja etuisuuksien alentaminen on päätöksenteossa.
Perheenyhdistämistä tiukennetaan.
Puoluetukea leikataan, ministerien määrää vähennettiin, samaten avustajamäärää.
Työtulovähennyksellä huojennetaan pieni- ja  keskituloisia palkansaajia 450 miljoonalla eurolla.
Kuntien viiden vuoden irtisanomissuoja poistuu.
Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta säilytetään.
Toimeentulotuella on indeksisidonnaisuus ja se siirtyy Kelan hoidettavaksi.
Jätevesilakia lievennetään huomattavasti.
EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tulee lukukausimaksut.

ESPOOSSA JA KUNNISSA
On tuotu päätöksiin käytännön järkeä ja valvottu, ettei utopistisia hankkeita ole paisutettu.
On valvottu ja tehostettu rahojen käyttöä erityisesti perusasioihin.
On kuunneltu huolellisesti asukkaiden ja asukasyhdistysten toivomuksia kehityksestä.
PS on mukana kaikissa kunnan toiminnassa ; kaupungin kehitys, sivistys,
    terv.hoito, talous, hallinto, valvonta.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *